CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh phhúctải về 2.94 Mb.
trang19/21
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.94 Mb.
#21415
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


Một số phương pháp phân tích môi trường

Lê Đức

3

34,800

628

4253

Đ3

 


Kỹ thuật môi trường

Tăng Văn Đoàn

2

12,500

628

4254

Đ3

 


Sức khỏe môi trường

Trịnh Thị Thanh

3

25,500

616.98

4255

Đ3

 


Hóa học và sự ô nhiểm môi trường

Vũ Đăng Độ

11

9,000

577.14

4256

Đ3

 


Phân tích hóa học định lượng

Bùi Long Biên

10

 

543

4257

Đ3

 


Xác suất thống kê

Nguyễn Thị Thu Hương

4

 

519.5

4258

Đ3

 


Giáo trình thực vật học

Ngô Đình Lộc

6

 

580

4259

Đ3

 


Địa chất môi trường

Nguyễn Đình Hòe

8

18,800

551.3

4260

Đ3

 


Sinh thái học môi trường

Trần Văn Nhân

13

38,000

577.27

4261

Đ3

 


Toán cao cấp A1: Phần đại số tuyến tính

Nguyễn Duy Thuận

10

8,200

512.5

4262

Đ3

 


Giáo trình sinh thái môi trường

Phạm Văn Phê

10

110,000

577.27

4263

Đ3

 


Sinh thái học và môi trường

Trần Kiên

2

22,000

577.27

4264

Đ3

 


Kim loại: Tự làm thí nghiệm vui

Robert C.Mebane

3

11,500

530.413

4265

Đ3

 


Xác suất thống kê

Đào Hữu Hồ

3

20,500

519.5

4266

Đ3

 


Bài tập hóa học đại cương

Đào Đình Thức

2

27,500

540.71

4267

Đ3

 


Quang học

Đặng Thị Mai

5

16,000

535

4268

Đ3

 


Phương pháp dạy học Hóa học ở trường phổ
thông và đại học

Nguyễn Cương

4

77,000

540.71

4270

Đ3

 


Bài giảng hóa đại cương và vô cơ

Ngô Thị Điểm

7

 

540.71

4271

Đ3

 


Quy trình hóa hữu cơ

Nguyễn Thị Bích Tuyết

5

 

547

4274

Đ3

 


Toán cao cấp A2

Nguyễn Xuân Liêm

14

12,000

515

4275

Đ3

 


Toán cao cấp A3

Nguyễn Xuân Liêm

9

10,800

515

4276

Đ3

 


Hóa sinh động vật=Animal bio chemistry

Nguyễn Văn Kiệm

10

125,000

572.071

4277

Đ3

 


Địa lý tự nhiên biển đông

Nguyễn Văn Âu

11

13,500

551.46164

4390

Đ3

 


Vi khí hậu

Lê Văn Mai

5

6,000

551.66

4392

Đ3

 


Tìm hiểu đại dương

Phạm Nguyên Phẩm

10

6,500

551.468

4413

Đ3

 


Địa mạo đại cương

Đào Đình Bắc

4

35,000

551.41

4414

Đ3

 


Lịch sử tiến hóa trái đất

Tống Duy Thanh

17

70,000

550

4418

Đ3

 


Địa hóa học

Đặng Trung Thuận

2

65,500

551.9

4422

Đ3

 


Địa lý sinh vật

Lê Vũ Khôi

3

 

570

4437

Đ3

 


Thời tiết mỗi ngày và thời tiết hoạt động như
thế nào

Herman

9

6,000

551.6

4439

Đ3

 


Hải Dương học: Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì
sao

 

10

14,500

551.46

4443

Đ3

 


Quản lý biển

Lê DĐức Tố

3

42,800

551.46068

4444

Đ3

 


Hướng dẫn tự học sách di truyền

Phan Cự Nhân

8

17,000

576.5

4445

Đ3

 


Di truyền học: T1

Phan Cự Nhân

8

36,000

576.5

4446

Đ3

 


Di truyền học: T2

Phan Cự Nhân

8

34,000

576.5

4447

Đ3

 


Cơ sở sinh học vi sinh vật: T1

Nguyễn Thành Đạt

8

52,000

579

4448

Đ3

 


Cơ sở sinh học vi sinh vật: T2

Nguyễn Thành Đạt

8

47,000

579

4449

Đ3

 


Di truyền học

Phạm Thành Hổ

14

55,000

576.5

4450

Đ3

 


Sự kỳ diệu của năng lượng sinh học

Nguyễn Đình Phư

5

22,000

570

4451

Đ3

 


Giáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệp

Trương Đoàn Thể

17

44,000

658.5

4452

Đ3

 


Những phát minh trong khoa học sự sống

Nguyễn Như Hiền

8

31,000

570.9

4453

Đ3

 


Thực hành kỷ thuật điện tử

Lê Thế Quang

6

12,000

621.381

4454

Đ3

 


Những vấn đề xã hội, đạo đức và pháp luật
của công nghệ sinh học

Nguyễn Văn Mùi

7

33,000

660.65

4455

Đ3

 


Vi sinh vật học

Nguyễn Lân Dũng

20

54,000

579

4456

Đ3

 


Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn=
Biodiversity concervation in Trương Son
cordillera

Nguyễn Ngọc Sinh

19

 

570

4457

Đ3

 


Công nghệ sinh học: T5

Phạm Văn Ty

13

25,000

660.62

4458

Đ3

 


Công nghệ sinh học: T4

Trịnh Đình Đạt

12

24,500

660.65


tải về 2.94 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương