CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh phhúctải về 2.94 Mb.
trang18/21
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.94 Mb.
#21415
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
3325

Đ3

 


Giáo trình xác suất thống kê

Nguyễn Đình Hiền

38

 

519.5071

3326

Đ3

 


Xác suất-thống kê

Phạm Văn Kiều

28

 

519.5071

3327

Đ3

 


Giáo trình phương trình vi phân và tích phân
của hàm một biến số

Nguyễn Mạnh Quý

39

16,000

515

3328

Đ3

 


Giáo trình phép tính vi phân và tích phân hàm
một biến số: Phần lý thuyết

Nguyễn Mạnh Quý

41

 

515

3329

Đ3

 


Bài tập cơ học kết cấu: T1

Lều Thọ Trình

22

22,000

624.1076

3332

Đ3

 


Cơ học

Lê Trọng Tường

39

 

530.071

3333

Đ3

 


Hóa học đại cương 1: Cấu tạo chất

Trần Thành Huế

41

 

540.71

3334

Đ3

 


Toán cao cấp: T1

Nguyễn Văn Khuê

15

21,500

515

3578

Đ3

 


Bài tập toán cao cấp: T2

Nguyễn Văn Khuê

14

14,000

515.076

3579

Đ3

 


Toán cao cấp: T2

Nguyễn Văn Khuê

16

19,000

515

3580

Đ3

 


Toán cao cấp: T3

Nguyễn Văn Khuê

16

16,700

512.5

3581

Đ3

 


Bài tập toán cao cấp: T1

Nguyễn Văn Khuê

29

14,000

510.076

3582

Đ3

 


Bài tập toán cao cấp: T3

Nguyễn Đình Trí

13

29,500

515.076

3583

Đ3

 


Bài tập toán cao cấp: T2

Nguyễn Đình Trí

17

29,500

515.076

3584

Đ3

 


Phương pháp dạy học Hóa học: T1

Nguyễn Cương

14

45,000

540.71

3585

Đ3

 


Giáo trình hóa học phân tích hướng dẫn thực
hành

Nguyễn Thị Thu Nga

9

 

543.078

3615

Đ3

 


Những bài tập hay về thí nghiệm Vật lý

V. Langue'

23

 

530.078

3616

Đ3

 


Bài tập vật lý lý thuyết: T2

Nguyễn Hữu Mình

6

 

530.076

3617

Đ3

 


Bài tập vật lý lý thuyết: T1

Nguyễn Hữu Mình

8

 

530.076

3618

Đ3

 


Toán cho vật lý

Hoàng Đức Thịnh

12

 

510

3619

Đ3

 


Nhiệt động lực học

Phạm Quý Tư

6

 

536.7

3620

Đ3

 


Lý luận dạy học vật lý 1

Phạm Hữu Tòng

24

 

530.071

3621

Đ3

 


Stephen Hawking

Quách Tương Tử

2

6,800

520.92

3755

Đ3

 


Dao động và sóng

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

13

1,000

530.124

3995

Đ3

 


Vật lý học đại cương: T1

Nguyễn Viết Kính

7

2,000

530

3996

Đ3

 


Bài tập Vật lý đại cương: T1

Lương Duy Bình

34

12,200

530.076

3997

Đ3

 


Bài tập Vật lý đại cương: T2

Lương Duyên Bình

1

15,000

530.076

3998

Đ3

 


Vật lý đại cương: T3

Lương Duyên Bình

1

10,000

530

3999

Đ3

 


Vật lý đại cương: T2

Nguyễn Viết Kính

7

2,000

530

4000

Đ3

 


Vật lý đại cương: T2

Lương Duy Bình

17

6,000

530

4001

Đ3

 


Vật lý đại cương: T3

Lương Duyên Bình

20

5,000

530

4002

Đ3

 


Vật lý đại cương: T1

Lương Duyên Bình

29

5,000

530

4003

Đ3

 


Bài tập Vật lý đại cương: T2

Lương Duyên Bình

24

5,500

530.076

4004

Đ3

 


Toán học cao cấp (A2)

Đỗ Đình Thanh

3

16,900

515

4005

Đ3

 


Giáo trình hình học giải thích

Lê Văn Thuyết

5

 

516.3

4006

Đ3

 


Bài tập thống kê

Đặng Hùng Thắng

13

14,400

519.5076

4007

Đ3

 


Bài tập Vật lý đại cương: T3

Lương Duyên Bình

13

13,100

530.076

4008

Đ3

 


Hóa học hữu cơ: T2

Đỗ Đình Rãng

9

 

547

4009

Đ3

 


Hóa học hữu cơ: T1

Đỗ Đình Rãng

7

 

547

4010

Đ3

 


Các phương pháp phân tích hiện đại và ứng dụng trong Hóa học

Hồ Viết Quý

7

 

540

4011

Đ3

 


Phân tích nhanh bằng complexon

Nguyễn Văn Định

8

12,000

543

4012

Đ3

 


Lý thuyết xác suất và thông kê toán học

Phạm Văn Kiều

6

 

519

4013

Đ3

 


500 bài tập hóa học vô cơ

Bùi Long Biên

6

49,000

546.076

4014

Đ3

 


Hóa học đại cương

Đào Đình Thức

8

 

540

4015

Đ3

 


Hóa học vô cơ

Nguyễn Trọng Uyển

8

20,000

546

4016

Đ3

 


Giáo trình lịch sử Việt Nam: T7

Trần Bá Đệ

4

56,000

559.7043

4097

Đ3

 


Quản lý chất thải nguy hại

Trịnh Thị Thanh

3

15,500

628.42068

4252

Đ3

 


tải về 2.94 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương