CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh phhúctải về 2.94 Mb.
trang15/21
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.94 Mb.
#21415
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21Toán rời rạc

Nguyễn Hữu Anh

2

11,000

511

2640

Đ3

 


Giải toán trên máy vi tính Maple

Nguyễn Văn Quý

1

21,000

510.78

2641

Đ3

 


Toán học

Dương Quốc Anh

8

12,000

510

2642

Đ3

 


Số phức với hình học phẳng

Đoàn Quỳnh

7

11,200

516.22

2643

Đ3

 


Nâng cao năng lực dạy và học toán: T1

Đỗ Ngọc Đạt

7

8,500

510.71

2644

Đ3

 


Lãng mạn toán học

Hoàng Quý

8

7,600

510

2645

Đ3

 


Bài giảng phép tính vi phân và phép tính tích
phân: T2

Nguyễn Văn Đoành

10

 

515

2646

Đ3

 


Bài giảng phép tính vi phân và phép tính tích
phân: T1

Nguyễn Văn Đoành

9

 

515

2647

Đ3

 


Phát triển lý luận dạy học môn toán: T1

Nguyễn Bá Kim

19

8,200

510.71

2649

Đ3

 


Một số kinh nghiệm giảng dạy toán ở Pháp

Jean Piere

9

4,700

510.71

2650

Đ3

 


Tuyển tập những bài toán sơ cấp hình học

Phan Đức Chính

1

 

516

2652

Đ3

 


Đại cương về toán học hữu hạn

Hoàng Chúng

5

15,500

511

2653

Đ3

 


Giáo trình toán rời rạc

Nguyễn Tô Thành

1

25,000

511

2654

Đ3

 


Toán rời rạc

Nguyễn Đức Nghĩa

1

37,000

511

2655

Đ3

 


Hình học Afin và hình học Ơclit

Văn Như Cương

1

 

516

2656

Đ3

 


Hệ mở, mạng nổn và ứng dụng

Bùi Công Cường

1

27,000

510

2657

Đ3

 


Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán

Nguyễn Cao Văn

1

77,000

519.071

2658

Đ3

 


Giáo trình đại số tuyến tính và hình học giải
tích

Đoàn Quỳnh

10

27,500

510

2663

Đ3

 


Mở đầu về không gian vectơ tôpô và một số
vấn đề chọn lọc của giải tích hàm

Nguyễn Văn Khuê

10

27,000

515

2664

Đ3

 


Phương trình vi phân và phương trình tích
phân

Cần Văn Tuất

10

34,000

515

2665

Đ3

 


Giáo trình toán cao cấp I

Trần Diên Hiển

1

16,300

510

2666

Đ3

 


Tiếng Anh thông dụng trong sinh hoạt hàng
ngày

Đức Minh

1

40,000

510

2667

Đ3

 


Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính

Quang Trung

1

 

515

2668

Đ3

 


Ứng dụng đạo hàm để giải toán sơ cấp

Nguyễn Phụ Hy

9

13,400

512

2669

Đ3

 


Ứng dụng toán sơ cấp để giải các bài toán
thực tế

Phạm Phu

5

11,000

510

2671

Đ3

 


Phương pháp luận duy vật biện chứng với việc học, dạy, nghiên cứu toán học: T1

Nguyễn Cảnh Toàn

10

 

510.71

2672

Đ3

 


Xử lý tín hiệu số

Quách Tuấn Ngọc

5

 

621.382

2673

Đ3

 


Phép tính Tenxơ

Trịnh Khôi

20

5,700

512.9

2674

Đ3

 


Graph và ứng dụng của nó

JT.FO Bepe3nha

10

7,300

511

2675

Đ3

 


Giải xấp xỉ phương trình toán tỉ

Nguyễn Minh Chương

10

19,500

511

2676

Đ3

 


Xác suất và xử lý số liệu thông kê

Nguyễn Bác Văn

18

7,200

519.5

2677

Đ3

 


Giáo trình phương pháp dạy-học toán: Phần
đại cương

Trần Khánh Hưng

8

 

510.71

2678

Đ3

 


Giáo trình lý thuyết mooddun và đại số

Nguyễn Xuân Tuyến

6

 

512.0071

2679

Đ3

 


Giáo trình lý thuyết nhóm và vành

Lê Văn Thuyết

8

 

512

2680

Đ3

 


Giáo trình lý thuyết độ đo và tích phân

Lương Hà

6

 

515

2681

Đ3

 


Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học: T2

Nguyễn Thủy Thanh

30

26,000

515.076

2682

Đ3

 


Nhập môn trí tuệ nhân tạo

Đinh Mạnh Tưởng

1

 

510.285

2683

Đ3

 


Cơ sở giải tích phổ thông

Phạm Huy Điểm

1

 

515

2684

Đ3

 


Giáo trình quy hoạch tuyến tính

Trần Quốc Chiến

1

 

512

2685

Đ3

 


Quy hoạch tuyến tính

Trần Túc

1

 

512

2686

Đ3

 


Thiên văn vật lý=Astrophysics

Donat G. Wentzet

13

55,000

523

2795

Đ3

 


Giáo trình vật lý thiên văn

Nguyễn Đình Noãn

9

42,000

523.01071

2796

Đ3

 


Thủy lực đại cương

Nguyễn Tài

15

70,000

532

2797

Đ3

 


Cơ học lượng tử

Vũ Văn Hùng

10

45,000

530.12

2798

Đ3

 


Thuộc tính cơ học của vật rắn

Nguyễn Trọng Giảng

8

46,000

531

2799

Đ3

 


Khí động lực học cơ bản

Trần Văn Trản

16

39,500

533

2800

Đ3

 


Vật lý kỹ thuật

Đặng Hùng

9

22,500

621

2801


tải về 2.94 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương