CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh phhúctải về 2.94 Mb.
trang14/21
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.94 Mb.
#21415
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21 • Các phép biến hình trong mặt phẳng

  Nguyễn Mọng Hy

  7

  14,600

  516.22

  2521

  Đ3

   


  Giải tích hàm

  Nguyễn Xuân Liêm

  6

  11,000

  515

  2522

  Đ3

   


  Bài tập giải tích hàm

  Nguyễn Xuân Liêm

  10

  28,000

  515

  2523

  Đ3

   


  Bài tập giải tích hàm

  Nguyễn Văn Khuê

  5

  10,500

  515

  2524

  Đ3

   


  Bài tập đại số và số học: T1

  Bùi Huy Hiền

  3

   

  510.76

  2525

  Đ3

   


  Bài tập đại số và số học: T2

  Bùi Huy Hiền

  6

   

  510.76

  2526

  Đ3

   


  Cuộc đời nhà toán học Niel Henrich abel

  Nguyễn Văn Bàng

  5

  74,000

  510.92

  2527

  Đ3

   


  Nhập môn số học thuật toán

  Hà Huy Khoái

  4

  13,000

  518

  2528

  Đ3

   


  Ẩn sau định lý ptôlêmê

  Lê Quốc Hán

  2

  21,500

  516

  2529

  Đ3

   


  Lý thuyết đồ thị

  Nguyễn Hữu Ngự

  3

  11,800

  511

  2530

  Đ3

   


  Làm quen toán đại học cùng máy tính: T2

  Dương Minh Đức

  2

  15,000

  515

  2531

  Đ3

   


  Hình học vi phân

  Đoàn Quỳnh

  10

  42,000

  516.3

  2532

  Đ3

   


  Hình học vi phân

  Phạm Bình Đô

  10

  31,000

  516.3

  2533

  Đ3

   


  Bài tập không gian tôpô tuyến tính Banach
  -Hilbert

  Nguyễn Văn Khuê

  48

   

  514.076

  2534

  Đ3

   


  Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính

  Quang Trung

  22

   

  515

  2536

  Đ3

   


  Bất đẳng thức

  G.H Hardy

  20

  50,800

  515

  2537

  Đ3

   


  Phương pháp tính

  Tạ văn Đĩnh

  2

  12,000

  512

  2540

  Đ3

   


  Những chương chuyên ngành của giải tích
  toán học: T2

  A.V Ephimôp

  1

  27,000

  515.076

  2541

  Đ3

   


  Phương pháp khảo sát hàm số: T1

  Phạm An Hòa

  1

  25,000

  512.0076

  2542

  Đ3

   


  Một số phương pháp chọn lọc giải các bài toán sơ cấp: T1

  Phan Đức Chính

  1

  24,000

  510.76

  2543

  Đ3

   


  Bài tập xác suất và thống kê toán

  Nguyễn Cao Văn

  14

  41,000

  519.076

  2544

  Đ3

   


  Toán học

  Tứ Văn Mặc

  1

  40,000

  510

  2545

  Đ3

   


  Toán học

  Tứ Văn Mặc

  1

  38,000

  510

  2546

  Đ3

   


  Giáo trình hình học vi phân

  Trần Đạo Dõng

  9

   

  516.3

  2547

  Đ3

   


  Giáo trình hình học xạ ảnh

  Võ Xuân Ninh

  5

   

  516

  2548

  Đ3

   


  Toán rời rạc

  Nguyễn Địch

  4

  11,000

  511

  2549

  Đ3

   


  Giáo trình không gian mêtric

  Nguyễn Hoàng

  10

   

  515.071

  2550

  Đ3

   


  Giáo trình hình học giải tích

  Lê Văn Thuyết

  5
  516.3071

  2551

  Đ3

   


  Giáo trình hàm số biến số phức

  Trương Văn Thương

  11

   

  515

  2552

  Đ3

   


  Giáo trình hàm số luận

  Lê Văn Nhã

  9

   

  513.071

  2553

  Đ3

   


  Giáo trình lý thuyết và xác suất thống kê toán
  học

  Nguyễn Văn Toản

  6

   

  519.071

  2554

  Đ3

   


  Giáo trình hàm nhiều biến số

  Lương Hà

  6

   

  515

  2555

  Đ3

   


  Giáo trình lý thuyết chuỗi và tích phân suy rộng

  Lương Hà Quang

  7

   

  515

  2556

  Đ3

   


  Giáo trình lý thuyết và xác suất thống kê

  Trương Văn Thương

  7

   

  519.071

  2557

  Đ3

   


  Phương pháp phân tử hữu hạn

  Trần Ích Thịnh

  3

  58,000

  519.076

  2558

  Đ3

   


  Phương pháp tọa độ để giải các bài toán sơ
  cấp

  Phan Huy Khải

  6

  15,000

  510

  2559

  Đ3

   


  Bài tập hình học họa hình

  Nguyễn Kim Thành

  10

  25,000

  516.0076

  2560

  Đ3

   


  Bài tập đại số

   

  7

   

  512.0076

  2561

  Đ3

   


  Giáo trình lý thuyết và xác suất thống kê toán


  Nguyễn Cao Văn

  16

  69,500

  519.071

  2563

  Đ3

   


  Đa tạp khả vi

  Nguyễn Văn Đoành

  9

  22,000

  515

  2564

  Đ3

   


  Bài tập quy hoạch tuyến tính

  Phí Mạnh Ban

  5

  41,500

  512

  2633

  Đ3

   


  Lôgic toán và ứng dụng trong dạy học

  Đỗ Ngọc Đạt

  57

  10,000

  511.3

  2634

  Đ3

   


  Lý thuyết và xác suất thống kê

  Phan Văn Danh

  1

  172,000

  519

  2635

  Đ3

   


  Phương trình vi phân: Nhóm ngành II

  Đào Huy Bích

  1

  12,500

  515

  2636

  Đ3

   


  Toán rời rạc cho kỹ thuật số

  Nguyễn Xuân Quỳnh

  1

  23,000

  511

  2637

  Đ3

   


  Phép tính vi phân dạng vi phân trong không
  gian Banach

  Nguyễn Văn Khuê

  9

  23,000

  515

  2638

  Đ3

   


  Đại số tuyến tính: T2

  Lê Anh Vũ

  1

  11,500

  512

  2639

  Đ3

   

  tải về 2.94 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương