CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh phhúctải về 2.94 Mb.
trang13/21
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.94 Mb.
#21415
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

Một số vấn đề chọn lọc của Hóa học: T3

Nguyễn Duy Ái

1

27,700

540

2288

Đ3

 


Một số vấn đề chọn lọc của Hóa học: T1

Nguyễn Duy Ái

1

18,000

540

2289

Đ3

 


Một số vấn đề chọn lọc của Hóa học: T2

Nguyễn Duy Ái

1

21,400

540

2290

Đ3

 

Các danh nhân toán học

Ngô Thúc Lanh

8

75,000

510.92

2394

Đ3

 


Giáo trình toán học cao cấp 2

Trần Diên Hiển

9

 

519

2395

Đ3

 


Các công thức và các bảng toán học cao cấp

Murray R. Spiegel

10

16,700

510

2396

Đ3

 


Tập cho học sinh giỏi toán làm quen dần với
nghiên cứu Toán học

Nguyễn Cảnh Toàn

14

11,600

510.72

2397

Đ3

 


Hướng dẫn giải các bài toán xác suất thông kê

Đào Hữu Hồ

27

35,000

519.076

2398

Đ3

 


Toán học đại cương: T1

Doãn Tam Hòe

10

33,700

510

2399

Đ3

 


Bài tập giải tích I, số thực-dãy số và chuỗi số

W.J Kaczkor

12

41,000

515.076

2400

Đ3

 


Phương pháp mô phỏng số Monte Carlo

Nguyễn Quý Hỹ

17

51,400

515.01

2401

Đ3

 


Phương trình đạo hàm riêng: Phần 2

Nguyễn Mạnh Hùng

10

50,000

515

2402

Đ3

 


Phương pháp dạy học môn toán

Nguyễn Bá Kim

10

46,000

510.71

2403

Đ3

 


Toán cao cấp cho các nhà kinh tế: Phần 2

Lê Đình Thủy

17

45,000

515

2404

Đ3

 


Ôn thi học kỳ và thi vào giai đoạn 2 môn toán
cao cấp: T1

Lê Ngọc Lăng

15

19,600

510.76

2405

Đ3

 


Ôn thi học kỳ và thi vào giai đoạn 2 môn toán
cao cấp: T2

Lê Ngọc Lăng

11

 

510.76

2406

Đ3

 


Tuyển tập 30 năm tạp chí toán học và tuổi trẻ

Lê Văn Thêm

2

28,000

510

2469

Đ3

 


Giáo trình phép tính vi phân và tích phân

Lương Hà

7

 

515

2470

Đ3

 


Giáo trình hình học Affine và hình học Euclide

Trần Đạo Dõng

8

 

516

2471

Đ3

 


Giáo trình tập hợp và ánh xạ

Văn Nam

5

 

511.3

2472

Đ3

 


Giáo trình giới hạn và tính liên tục của hàm
một biến số

Lương Hà

6

 

515

2473

Đ3

 


Giáo trình cơ sở hình học và hình học sơ cấp

Trương Đức Hinh

9

 

516.0071

2474

Đ3

 


Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính

Quang Trung

50

 

515

2475

Đ3

 


Tiếp cận các phương pháp dạy học không
truyền thống troing dạy học Toán

Đào Tam

10

25,000

510.71

2476

Đ3

 


Bài tập hình học cao cấp

Nguyễn Mộng Hy

7

31,500

516.0076

2477

Đ3

 


Bài tập hình học xạ ảnh

Phạm Bình Đô

9

24,000

516

2478

Đ3

 


Hình học xạ ảnh

Văn Như Cương

9

24,000

516

2479

Đ3

 


Phương pháp tính: Phần Lý thuyết

Lê Đình Thịnh

7

 

515

2480

Đ3

 


Phương pháp tính: Phần Bài tập

Phan Văn Hạp

7

 

515

2481

Đ3

 


Các phéo biến đổi đại số

Vũ Hoàng Lâm

29

6,500

512

2482

Đ3

 


Giáo trình đại số

Bùi Minh Trí

3

20,000

512

2483

Đ3

 


Bài tập đại số tuyến tính

Hoàng Xuân Sính

14

18,000

512

2484

Đ3

 


Đại số

Bùi Minh Trí

2

20,000

512

2485

Đ3

 


Giáo trình giải tích hàm

Nguyễn Hoàng

9

 

515

2486

Đ3

 


Giáo trình phương trình vi phân và phương
trình đạo hàm riêng

Lê Văn Hạp

5

 

515

2487

Đ3

 


Giáo trình đa thức và nhân tử hóa

Lê Thanh Hà

10

 

512

2488

Đ3

 


Toán cao cấp

Nguyễn Hồ Quỳnh

8

30,000

510

2489

Đ3

 


Số và khoa học về số

G.N. Becman

1

22,000

513

2518

Đ3

 


Giáo trình hình học sơ cấp

Đào Tam

9

23,000

516.0071

2519

Đ3

 


Các câu chuyện toán học: T2

Nguyễn Bá Đô

2

11,000

510

2520

Đ3

 

  tải về 2.94 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21
  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương