CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh phhúctải về 2.94 Mb.
trang12/21
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.94 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21

26,500

621.31

2139

Đ3

 


Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện

Phan Đăng Khải

1

14,800

621.3028

2140

Đ3

 


Giáo trình vật liệu điện

Nguyễn Đình Thắng

1

21,500

621.3028

2141

Đ3

 


Toán cao cấp

Hoàng Thị Lương

5

 

512

2142

Đ3

 


Hạch toán kế toán

Bùi Thị Chanh

1

 

657.071

2147

Đ3

 


Lí luận dạy học công nghệ

Nguyễn Văn Khôi

50

 

607.1

2162

Đ3

 


Giáo trình kĩ thuật xung-số

Lương Ngọc Hải

1

20,000

621.3815

2191

Đ3

 


Giáo trình truyền đồng điện

Bùi Đình Hiếu

1

18,500

621.319071

2192

Đ3

 


Đặc điểm giải phẩu sinh lý trẻ em

Phạm Thị Ngọc Yến

20

17,000

612

2199

Đ3

 


Thực hành hóa học đại cương

Trần Hiệp Hải

7

 

540.71

2209

Đ3

 


Hóa học phân tích: Phần 1

N.IA Lôghinôp

1
543

2210

Đ3

 


Hóa lý: T1

Trần Văn Nhân

7

16,500

541

2211

Đ3

 


Hóa sinh học

Phạm Thị Trân Châu

11

18,000

572

2212

Đ3

 


Thực hành hóa lý

Hồ Văn Thành

10

 

541.071

2213

Đ3

 


Thực hành hóa học vô cơ

Nguyễn Đức Vận

3

 

546.071

2214

Đ3

 


Lược sử thời gian

Stephen W.Hawking

1

20,000

523.01

2215

Đ3

 


Phân tích định tính

N.I Blôc

5

 

543

2216

Đ3

 


Bài tập hóa học phân tích

Nguyễn Tinh Dung

2

 

543.076

2217

Đ3

 


Hóa học vô cơ

Hoàng Ngọc Cang

5

 

546

2218

Đ3

 


Giáo trình thực tập hóa đại cương

 

3

 

540.71

2219

Đ3

 


Thực hành và bài tập hóa hữu cơ

Thái Doãn Tĩnh

1

 

547.0076

2220

Đ3

 


Giáo trình hóa hữu cơ

Đặng Như Tại

8

 

547.0071

2221

Đ3

 


Cơ sở hóa học phân tích hiện đại: T1

Hồ Viết Quý

9

66,000

543

2222

Đ3

 


Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa
chất: T1

Đinh Trọng Xoan

6

 

661

2223

Đ3

 


Hóa học thuốc nhuộm

Cao Hữu Trương

5

 

661

2224

Đ3

 


Cơ sở hóa học

R.B Bucat

10

21,000

540

2226

Đ3

 


Hóa học hữu cơ

Đặng Như Tại

4

22,500

547.0071

2227

Đ3

 


Cơ sở hóa học lập thể

Đặng Như Tại

4

15,000

547

2228

Đ3

 


Hóa sinh học công nghiệp

Lê Ngọc Tú

4

52,000

660.6

2229

Đ3

 


Lịch sử hóa học: T1

Nguyễn Đình Chi

8

 

540.9

2230

Đ3

 


Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ: T1

Trần Quốc Sơn

1

 

547

2231

Đ3

 


Cơ sở lý thuyết hóa học

Lê Mậu Quyền

8

16,800

540.76

2232

Đ3

 


Quản trị sản xuất

Nguyễn Kim Truy

1

25,000

658.50071

2234

Đ3

 


Hóa đại cương: T2

Rene' Didier

11

21,000

540

2235

Đ3

 


Hóa đại cương: T3

Rene' Didier

11

8,200

540

2236

Đ3

 


Thực tập hóa hữu cơ

Ngô Thị Thuận

3

 

547.0071

2237

Đ3

 


Phân tích hóa lý

Từ Văn Mặc

7
541

2238

Đ3

 


30 bài thực tập hóa học phân tích

Đinh Thị Liễu Kha

4

 

543.071

2239

Đ3

 


Cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học

Vũ Đăng Độ

4

18,700

540.71

2240

Đ3

 


Áp dụng dạy và học tích cực trong môn hóa
học

Trần Bá Hoành

1

 

540

2241

Đ3

 


Giáo trình cấu tạo chất đại cương

Lâm Ngọc Thiềm

3

 

540.71

2242

Đ3

 


Giáo trình thực tập Hóa học vô cơ

 

3

 

546.071

2243

Đ3

 


Thực tập Hóa lí

Vũ Ngọc Ban

5

 

541.071

2244

Đ3

 


Giáo trình Hóa Lý: T1

Nguyễn Đình Huề

8

 

541

2245

Đ3

 


Giáo trình Hóa Lý: T2

Nguyễn Đình Huề

7

 

541

2246

Đ3

 


Giáo trình di truyền học

Nguyễn Hồng Minh

15

64,000

576.5071

2247

Đ3

 


Hóa đại cương: T1

Rene' Didier

10

20,900

540

2286

Đ3

 


Hóa lí: T1

Trần Văn Nhân

9

16,500

541

2287

Đ3

 
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương