CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh phhúctải về 2.94 Mb.
trang1/21
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.94 Mb.
#21415
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM HỌC LIỆU Độc lập - Tự do - Hạnh phhúc
Quảng Bình, ngày 6 tháng 11 năm 2014


DANH MỤC SÁCH PHÒNG ĐỌC 3


TT

line 2

TÊN SÁCH

line 1

TÁC GIẢ

SỐ
LƯỢNG


GIÁ
TIỀN


KHPL

SỐ BIỂU GHI


KHO


MÃ HÓA


GHI CHÚMột số phản ứng trong Hóa học vô cơ

Nguyễn Duy Ái

10

67,000

546

22

Đ3

 


Bài tập Hóa Lý

Nguyễn Văn Duệ

15

60,000

541.076

23

Đ3

 


Danh pháp hợp chất hữu cơ

Trần Quốc Sơn

10

46,000

547

24

Đ3

 


Hóa học hữu cơ 3

Đỗ Đình Rãng

15

84,000

547

25

Đ3

 


Bài tập Hóa học hữu cơ

Nguyễn Hữu Đĩnh

10

75,000

547.0076

26

Đ3

 


Hóa học hữu cơ 1

Nguyễn Hữu Đĩnh

15

79,000

547

27

Đ3

 


Thực nghiệm Hóa học hữu cơ

Thái Doãn Tĩnh

3

300,000

547

28

Đ3

 


Hóa học hữu cơ 2

Đỗ Đình Rãng

15

72,000

547

29

Đ3

 


Nhiệt động học

Trần Văn Nhân

10

31,000

541

30

Đ3

 


Hóa lí

Trần Văn Nhân

10

48,000

541

31

Đ3

 


Động hóa học và xúc tác

Trần Văn Nhân

10

56,000

541

32

Đ3

 


Điện hóa học

Nguyễn Văn Thế

10

44,000

541

33

Đ3

 


Cơ sở nhiệt động lực học

Nguyễn Đình Huề

10

20,000

541

34

Đ3

 


Nhiệt động lực học hóa học

Nguyễn Đình Huề

10

48,000

541

35

Đ3

 


Phản ứng điện hóa và ứng dụng

Trần Hiệp Hải

10

28,000

541

36

Đ3

 


Hóa học đại cương

Lê Mậu Quyền

5

38,000

540

37

Đ3

 


Ứng dụng tin học trong giảng dạy Hóa
học

Nguyễn Trọng Thọ

10

38,000

540.78

38

Đ3

 


Hóa học đại cương

Nguyễn Đình Chi

17

100,000

540

39

Đ3

 


Cơ sở Hóa sinh

Trịnh Lê Hùng

10

31,000

572

40

Đ3

 


Hàm số biến só thực

Nguyễn Định

10

28,000

515

41

Đ3

 


Tĩnh học và động học

Đỗ Sanh

5

44,000

531

64

Đ3

 


Động lực học

Đỗ Sanh

5

36,000

531

65

Đ3

 


Bài tập vật lý đại cương: T1

Lương Duyên Bình

5

15,000

530.076

66

Đ3

 


Bài tập vật lý đại cương: T2

Lương Duyên Bình

5

15,000

530.076

67

Đ3

 


Cơ học, nhiệt học và vật lý phân tử

Phan Hồng Liên

5

90,000

530

68

Đ3

 


Cơ- nhiệt

Lương Duyên Bình

5

25,000

530

69

Đ3

 


Điện-tử và quang học

Phan Hồng Liên

5

77,000

530

70

Đ3

 


Điện-Dao động-Sóng

Lương Duyên Bình

5

28,000

530

71

Đ3

 


Quang học-Vật lý nguyên tử và hạt nhân

Lương Duyên Bình

5

24,000

530

72

Đ3

 


Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế
toán, sơ đồ kế toán

 

5

125,000

657

111

Đ3

 


Hệ thống tài khoản kế toán

 

5

125,000

657

112

Đ3

 


26 chuẩn mực kế toán Việt Nam

 

2

81,000

657

113

Đ3

 


Kinh thánh về nghệ thuật bán hàng

Jeffrey Gitomer

1

119,000

658.85

137

Đ3

 


Đọc vị khách hàng

Michael Wilkinson

1

59,000

658.85

138

Đ3

 


Địa hoá học

Đặng Trung Thuận

64

65,500

551.9

156

Đ3

 


Kỹ thuật nhiệt

Võ Chí Linh

9

53,000

621.402

160

Đ3

 


Máy lạnh hấp thụ trong kỹ thuật điều hòa
không khí

Lê Chí Diệp

13

29,000

621.5

161

Đ3

 


Lịch sử tiến hóa trái đất

Tống Duy Thanh

23

70,000

525.09

163

Đ3

 


Khí động lực học cơ bản

Trần Văn Trản

50

39,500

533

165

Đ3

 


Hệ thực vật và đa dạng loài

Nguyễn Nghĩa Thìn

115

28,500

580

166

Đ3

 


Bài tập và thực tập các phương pháp phổ

Nguyễn Đình Triệu

185

 

541

167

Đ3

 


Các phương pháp phân tích hạt nhân

Nguyễn Văn Đỗ

50

16,800

539.7

168

Đ3

 


Giải tích số

Phạm Phú Triêm

96

13,300

518

172

Đ3

 


Phương pháp phân tích phổ nguyên tử

Phạm Luận

47

28,800

535.8

176

Đ3

 


Vật lý thổ nhưỡng môi trường

Trần Công Tấu

145

38,500

631.4

179

Đ3

 


Xử lý số liệu bằng thống kê toán học trên
máy tính

Đào Hữu Hồ

77

13,600

519.5029

182

Đ3

 


Phân tích trắc quang: phổ hấp thụ UV-VIS

Trần Tứ Hiếu

148

27,500

541

183

Đ3

 


Phần mềm toán cho kỹ sư

Tôn Tích Ái

47

31,000

510.285

187

Đ3

 


Thông tin vệ tinh

Anh Phi

84

17,600

621.382

197

Đ3

 


Giới tính và đời sống gia đình

Nguyễn Quang Mai

99

14,200

613.9071

198

Đ3

 


Thực tập giải phẫu người

Nguyễn Hữu Nhân

58

11,800

611.0071

199

Đ3

 

tải về 2.94 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương