CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học hùng vưƠNGtải về 74.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích74.17 Kb.
#31539

UBND TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

line 3

Ảnh


(3x4)

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC:

Họ và tên: CAO Phi Bằng

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh

Ngày, tháng, năm sinh: 12/04/1981

Nơi sinh: Hưng Yên

Địa chỉ liên lạc: 17 Trần Nguyên Hãn, Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ/Khoa KHTN, Trường ĐHHV, Phú Thọ

Điện thoại cơ quan: Điện thoại nhà riêng:

Điện thoại di động: 09 04 92 24 12

Email: phibang.cao@hvu.edu.vn hoặc phibang.cao@gmail.com

Chức vụ và đơn vị công tác: Phó trưởng khoa Khoa Khoa học Tự nhiênII. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 1. Quá trình đào tạo

  Thời gian

  Bậc đào tạo

  Chuyên ngành đào tạo

  Cơ sở đào tạo

  Tên đồ án, luận văn,

  luận án…

  10/2009-10/2013

  Tiến sĩ

  Sinh học thực vật (Phát triển thực vật)

  Trường Đại học Paul Sapatier (Toulouse III), CH Pháp

  Rôle des facteurs de transcription CBF dans le contrôle du développement de l’Eucalyptus en condition de stress

  10/2004-12/2006

  Thạc sĩ

  Sinh lí thực vật

  Trường ĐHSP Hà Nội, Việt Nam

  So sánh một số chỉ tiêu sinh lí của cây Bạch đàn nâu (Eucalyptus urophylia) và Bạch đàn trắng (E.camaldulelsis) dưới ảnh hưởng của Supe lân và nhôm hoạt tính ở thời kì vườn ươm

  9/1999-6/2003

  Cử nhân

  Sư phạm Sinh học - KTNN

  Trường ĐHSP Hà Nội, Việt Nam
 2. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)

  Thời gian

  Nội dung đào tạo

  Đơn vị đào tạo

  Kết quả

  1/2013 – 06/2013

  Tiếng anh (TOEIC)

  Trường Đại học Paul Sapatier (Toulouse III), CH Pháp
  2/2013

  Quản lí thông tin khoa học (Maitriser l'information scientifique)

  Trường Tiến sĩ (ED) SEVAB, CH Pháp
  1/2013

  Viết báo cáo khoa học (Rédaction scientifique)

  Trường Tiến sĩ (ED) SEVAB, CH Pháp
  01/2013

  Thống kê trong sinh học (Méthodes statistiques appliquées à la biologie)

  Trung tâm Nghiên cứu khoa học Quốc gia (CNRS), CH Pháp
  11/2012

  Researcher ID

  Thomson Reuters, USA
  11/2012

  Web of Knowledge

  Thomson Reuters, USA
  11/2012

  Công cụ EndNote Web (Outil Endnote Web)

  Thomson Reuters, USA
  3/2012

  RT-qPCR

  Trung tâm nghiên cứu các khoa học thực vật (LRSV, UMR5546 UPS/CNRS), CH Pháp
  5/2011

  Tin sinh học (Bioinfomatique)

  Trung tâm Nghiên cứu khoa học Quốc gia (CNRS), CH Pháp
  1/2011 – 5/2011

  Tiếng pháp (Français)

  Trường Đại học Paul Sapatier (Toulouse III), CH Pháp
  5/2010

  Quản lí dự án (Gestion du projet)

  Trường Đại học Paul Sapatier (Toulouse III), CH Pháp
 3. Trình độ lý luận chính trị

  Năm công nhận

  Trình độ lý luận chính trị

  2015

  Trung cấp

 4. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Mức độ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Tiếng Pháp

x

x

x

x

Tiếng Anh

x

x

x

x

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Thời gian

Đơn vị công tác

Công việc đảm nhiệm

5/2006 đến nay

Trường ĐH Hùng Vương

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

 1. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đã chủ trì hoặc tham gia

  Thời gian thực hiện

  Tên đề tài, dự án

  Cấp quản lý đề tài

  Trách nhiệm tham gia trong đề tài

  Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu /chưa nghiệm thu)

  2014-2016

  Nghiên cứu lựa chọn và xây dựng quy trình nhân giống một số loài phong lan có giá trị của Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào

  Tỉnh Phú Thọ

  Chủ nhiệm đề tài

  chưa nghiệm thu

  2015

  So sánh một số đặc điểm sinh lí, hóa sinh của hai giống hồng Gia Thanh và Hạc Trì được trồng ở Phú Thọ

  Trường ĐH Hùng Vương

  Chủ nhiệm đề tài

  chưa nghiệm thu

  2014

  Xác định và phân tích in silico một số họ gen liên quan tới sự phát triển và khả năng chống chịu với điều kiện bất lợi của môi trường ở cây quýt đường (Citrus clementina)

  Trường ĐH Hùng Vương

  Chủ nhiệm đề tài

  đã nghiệm thu

 2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước/nước ngoài

  Năm công bố

  Tên bài báo

  Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí

  Mức độ tham gia (là tác giả/đồng tác giả)

  2015

  Explosive tandem and segmental duplications of multigenic families in Eucalyptus grandis

  Genome Biology and Evolution:7(4):1068–1081

  Đồng tác giả chính

  2015

  Genome-wide analysis of the AP2/ERF family in Eucalyptus grandis an intriguing over-representation of stress-responsive DREB1/CBF Genes

  PLoS ONE 10(4):e0121041

  Tác giả chính

  2015

  Đặc điểm và sự biểu hiện của hai họ protein late embryogenesis abundant (lea) ở đậu tương (Glycine max)

  Tạp chí Sinh học, tập 37, số 2: 170-183

  Tác giả chính

  2015

  Phân tích họ gen -amylase ở cây đậu tương (Glycine max)

  Tạp chí Sinh học, tập 37, số 1E: 165-176

  Tác giả chính

  2015

  Các họ gen liên quan tới sự sinh tổng hợp ethylene ở cây quýt đường (Citrus clementina L.): II. 1-Amino-cyclopropane-1-carboxylic acid synthase (ACS)

  Tạp chí Công nghệ Sinh học tập 13, số 1:93-103

  Tác giả chính

  2015

  Xác định, xếp loại và nghiên cứu sự biểu hiện của các gen Dehydrin ở cây vừng (Sesamum indicum L.)

  Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội,tập 60, số 4: 121-126

  Đồng tác giả chính

  2015

  Nghiên cứu đặc điểm và sự biểu hiện của các gen beta-cyanoalanine synthase của cây sắn (Manihot esculenta Crantz) bằng các phương pháp tin sinh học

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, sô 7(92): 76-79

  Tác giả chính

  2015

  Xác định và phân tích in silico các gen DREB2 ở cây quýt (Citrus clementina)

  Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội,tập 60, số 4: 127-131

  Tác giả chính

  2015

  Đặc trưng hóa và khảo sát sự biểu hiện của các gen CBF ở cây quýt đường (Citrus clementina) bằng phương pháp in silico

  Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 5: 3-9

  Tác giả chính

  2014

  Các họ gen liên quan tới sự sinh tổng hợp ethylene ở cây quýt đường (Citrus clementina L.): I. S-Adenosylmethionine Synthetase (SAM)

  Tạp chí Công nghệ Sinh học tập 12, số 4:679-689

  Tác giả chính

  2014

  Xác định và phân tích in silico họ gen KNOX ở cây quýt đường (Citrus clementina )

  Tạp chí Công nghệ Sinh học tập 12, số 1: 113-123

  Tác giả chính

  2014

  Xác định hàm lượng lipit, chất khoáng, axit béo và các chỉ số hóa sinh trong hạt vừng (Sesamum indincum L.)

  Tạp chí Khoa học và Phát triển, tập 12, số 7: 1029-1033

  Đồng tác giả

  2014

  Mô tả đặc điểm hóa và khảo sát sự biểu hiện của họ gen dehydrin ở cây quýt đường (Citrus clementina)

  Tạp chí Khoa học và Phát triển, tập 12, số 7: 1134-1139

  Tác giả chính

  2014

  Xác định một sốgen Dehydrin ởcây sồi Châu Âu (Fagus sylvatica) bằng phương pháp in silico

  Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tựnhiên và Công nghệ, Tập 30, Số1S (2014) 16-23

  Đồng tác giả

  2014

  Genomics of Cold Hardiness in Woody Plants

  Critical Review in Plant Sciences, 33:92–124 (Special issue - Genomics, functional genomics and biotechnology of abiotic stress tolerance in specialty crops)

  Đồng tác giả

  2013

  Transcript profiling combined with functional annotation of 2,662 ESTs provides a molecular picture of Eucalyptus gunnii cold acclimation

  Trees, Vol 27 (6): 1713-1735

  Đồng tác giả chính

 3. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước/quốc tế

  Thời gian hội thảo

  Tên báo cáo khoa học

  Tên hội thảo

  Địa điểm tổ chức hội thảo

  Mức độ tham gia (là tác giả/đồng tác giả)

  2015

  Các protein vận chuyển đồng (cu2+) ở cây họ đậu (Fabaceae)

  Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc BIO DANANG 2015

  Đà Nẵng, Việt Nam

  đồng tác giả

  2015

  Towards elucidating the role of DREB1 and DREB2 in Eucalyptus plants under abiotic stresses in leaves, stems or roots

  IUFRO Tree biotechnology Meeting

  Florence, Italy

  đồng tác giả

  2014

  xác định và phân tích in silico họ tác nhân điều hòa phiên mã homeodomain KNOX ở cây quýt đường (Citrus clementina)

  Hội thảo khoa học Sinh lí thực vật toàn quốc 2014

  Hà Nội, Việt Nam

  Tác giả

  2013

  Functional analysis of two Eucalyptus CBFs (C-repeat binding factors) involved in cold tolerance

  SPS Conference: Plant signalling in a changing environment

  Paris, France

  Tác giả

 4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước

  Năm

  Hình thức và nội dung giải thưởng

  Tổ chức trao tặng

  2014

  Giải nhất Tài năng khoa học trẻ

  Trường Đại học Hùng Vương

 5. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học

- Lĩnh vự nghiên cứu quan tâm:

+ Sinh lí – hóa sinh thực vật (chống chịu, sinh trưởng phát triển và năng suất cây trồng…)

+ Công nghệ sinh học thực vật (công nghệ gen, nuôi cấy mô tế bào …)

+ Genomic và tin sinh họcViệt Trì, ngày 11 tháng 11 năm 2015Cao Phi Bằng
tải về 74.17 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương