CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học hùng vưƠNGtải về 52.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích52.88 Kb.

UBND TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ảnh


(3x4)

LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Bản mẫu)
  1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy

Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh

Ngày, tháng, năm sinh:17/08/1980

Nơi sinh: Tam Thanh- Vĩnh Phú

Địa chỉ liên lạc: Khu 3- Phường Thanh Vinh- Thị xã Phú Thọ- Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại cơ quan: 02103710251 Điện thoại nhà riêng:

Điện thoại di động: 0982112814

Email: nguyenthuydhhv@hotmail.com

Chức vụ và đơn vị công tác: Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non


II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

  1. Quá trình đào tạo
Thời gian

Bậc đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Cơ sở đào tạo

Tên đồ án, luận văn, luận án…

9/1998-6/2002

Đại học

Ngữ Văn

ĐHSP Hà Nội

Đặc trưng thẩm mỹ của nhân vật kì hình trong Liêu Trai chí dị của Bồ Tùng Linh

8/2003-12/2005

Cao học

Ngữ Văn

ĐHSP Hà Nội

Huyền thoại trong Liêu Trai chí dị của Bồ Tùng Linh  1. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)
Thời gian

Nội dung đào tạo

Đơn vị đào tạo

Kết quả

10/2009/4/2010

Chứng chỉ tiếng Anh C

Trung tâm PT Allianz Hà Nội

Khá

10/2010

Bồi dưỡng lí luận chính trị

Trường BDCT Phú Thọ

Giỏi

8/2013

Bồi dưỡng KT quốc phòng AN Đối tượng 4

Trường BDCT Phú Thọ

Giỏi
  1. Trình độ lý luận chính trị
Năm công nhận

Trình độ lý luận chính trị

2015

Trung cấp lí luận chính trị- hành chính
  1. Trình độ ngoại ngữ
Ngoại ngữ

Mức độ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Anh

*

*

*

*

Trung

*

*

*

*

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:


Thời gian

Đơn vị công tác

Công việc đảm nhiệm

12/2002-8/2003


Cao đẳng SP Phú Thọ

Dạy học tại Cao đẳng SP Phú Thọ

1/2006- Nay

Đại học Hùng Vương

Dạy học tại Đại học Hùng Vương


IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỪ 2011-2015:


  1. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đã chủ trì hoặc tham gia
Thời gian thực hiện

Tên đề tài, dự án

Cấp quản lý đề tài

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/chưa nghiệm thu)

8/2009-10/2010

Bài giảng Lí luận văn học và Văn học trẻ em

Cơ sở

CNĐT

đã nghiệm thu

2012

Liên văn bản trong tiểu thuyết Đức Phật, nàng Savitri và tôi

Cơ sở

CTV

đã nghiệm thu

2014

Nâng cao chất lượng dạy học Tập làm văn ở Tiểu học theo quan điểm giao tiếp

Cơ sở

CTV

đã nghiệm thu

2014

Ảnh hưởng của Văn học dân gian đối với truyện nôm

Cơ sở

CTV

đã nghiệm thu

2015

Biện pháp rèn kĩ năng quan sát trong làm văn miêu tả cho HS lớp 4,5

Cơ sở

CTV

Chưa nghiệm thu
  1. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước/nước ngoài
Năm công bố

Tên bài báo

Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí

Mức độ tham gia (là tác giả/đồng tác giả)

2014

Sức hấp dẫn của biểu tượng đá trong Hồng Lâu Mộng

Tạp chí Khoa học Công nghệ Trường ĐH Hùng Vương

Tác giả
  1. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước/quốc tế
Thời gian hội thảo

Tên báo cáo khoa học

Tên hội thảo

Địa điểm tổ chức hội thảo

Mức độ tham gia (là tác giả/đồng tác giả)

Ghi chú

(Đăng toàn văn hay tóm tắt)
  1. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước
Năm

Hình thức và nội dung giải thưởng

Tổ chức trao tặng


Phú Thọ, ngày 11 tháng 11 năm 2015

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Thị Thu Thủy
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương