CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học hùng vưƠNGtải về 50.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.09.2017
Kích50.68 Kb.

UBND TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

line 3
L

(3x4)
Ý LỊCH KHOA HỌC
  1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC:

Họ và tên: HÀ THỊ TÂM TIẾN

Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh

Ngày, tháng, năm sinh: 10/04/1983

Nơi sinh: Phù Ninh - Phú Thọ

Địa chỉ liên lạc: Khu 5, Phú Lộc - Phù Ninh - Phú Thọ

Điện thoại cơ quan: Điện thoại nhà riêng:

Điện thoại di động: 0986 361 763

Email: tiendhhv@gmail.com

Chức vụ và đơn vị công tác: Giảng viên - Khoa Nông Lâm Ngư, Trường Đại học Hùng Vương - Phú Thọ


II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

  1. Quá trình đào tạo
Thời gian

Bậc đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Cơ sở đào tạo

Tên đồ án, luận văn, luận án…

2002-2006

Đại học

Hóa sinh học

Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội

Điều tra, tách chiết và đánh giá hoạt tính sinh học của lutein trong Cúc vạn thọ Tagetes erecta L.

2011-2013

Thạc sĩ

Sinh học thực nghiệm

Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội

Nâng cao khả năng sinh tổng hợp và tinh sạch hoạt chất acarbose từ chủng Actinoplanes sp. KCTC 9161
  1. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)
Thời gian

Nội dung đào tạo

Đơn vị đào tạo

Kết quả

7/2006-1/2007

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Trường ĐH Sư phạm I Hà Nội

Chứng chỉ

10/2008-1/2009

Đào tạo Kỹ thuật viên về Công nghệ sinh học “Vi nhân giống cây Lâm nghiệp”.

Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Chứng chỉ
  1. Trình độ lý luận chính trị
Năm công nhận

Trình độ lý luận chính trị

  1. Trình độ ngoại ngữ
Ngoại ngữ

Mức độ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Tiếng anh

B1

B1

B1

B1


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:


Thời gian

Đơn vị công tác

Công việc đảm nhiệm

3/2007-5/2008

Công ty cổ phần Galaxy Việt Nam

Nhân viên kỹ thuật

6/2008- 8/2015

Trường Đại học Hùng Vương - Phú Thọ

Chuyên viên – Trung tâm nghiên cứu Công nghệ sinh học, Khoa Nông Lâm Ngư

9/2015 - nay

Trường Đại học Hùng Vương - Phú Thọ

Giảng viên, Khoa Nông Lâm NgưIV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:


  1. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đã chủ trì hoặc tham gia

Thời gian thực hiện

Tên đề tài, dự án

Cấp quản lý đề tài

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/chưa nghiệm thu)

2011

“Hoàn thiện quy trình nhân giống dòng bạch đàn PN14 (Eucalyptus urophylla) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro tại Trường Đại học Hùng Vương”.

Trường ĐH Hùng Vương

Cộng tác viên

Đã nghiệm thu – Xếp loại Khá

2014

Đề án: “Nâng cao kỹ năng thực hành nhân giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật cho sinh viên khóa K9 và K10 ngành Khoa học cây trồng – Khoa Nông Lâm Ngư”

Trường ĐH Hùng Vương

Cộng tác viên

Đã nghiệm thu

Đạt yêu cầu2014-2016

Đề tài: “Nghiên cứu lựa chọn và xây dựng quy trình nhân giống một số loài phong lan có giá trị của Vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào”.

Cấp tỉnh Phú Thọ

Cộng tác viên

Đang tiến hành

2015

Đề tài: “Thử nghiệm sản xuất trà hòa tan giải độc gan Xạ đen tại Trường Đại học Hùng Vương”.

Trọng điểm cấp trường

Cộng tác viên

Đang tiến hành

2015

Đề tài: “Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm nội sinh trong rễ cây ngô tại Phú Thọ”.

Cấp trường

Cộng tác viên

Đang tiến hành
  1. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước/nước ngoài
Năm công bố

Tên bài báo

Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí

Mức độ tham gia (là tác giả/đồng tác giả)

2011

Điều tra, tách chiết và đánh giá hoạt tính sinh học của lutein ở Cúc vạn thọ Tagetes erecta L.

Tạp chí Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Hùng Vương số (1) 18-2011 (Tr 52-55)

Tác giả

2013

Ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản đến khả năng sinh tổng hợp acabose từ chủng Actinoplanes sp. VTCC-A1779 và các biến thể.

Tạp chí Y học Việt Nam tháng 9- Số 2/2013 (PP. 71-76).

Tác giả

2014

Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình nhân giống in vitro giống lan Hồ điệp (Phalaenopsis sp.) và giống lan Phi điệp tím (Dendrobium anosmum) Tại Trường Đại học Hùng Vương.

Tạp chí Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Hùng Vương, Tập 2 (31)-2014 (Tr 78-85)

Đồng tác giả
  1. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước/quốc tế
Thời gian hội thảo

Tên báo cáo khoa học

Tên hội thảo

Địa điểm tổ chức hội thảo

Mức độ tham gia (là tác giả/đồng tác giả)  1. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước
Năm

Hình thức và nội dung giải thưởng

Tổ chức trao tặng

2011

Bằng khen giải ba- Hội thi sáng tạo kỹ thuật Tỉnh Phú Thọ về lĩnh vực Y học.

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ.

2014

Giấy khen giải khuyến khích – Giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam cấp trường năm 2014.

Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương.


Phú Thọ, ngày 12 tháng 11 năm 2015

NGƯỜI KHAI


Hà Thị Tâm Tiến

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương