CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học công nghệ Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 1.01 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích1.01 Mb.
#4837
  1   2   3   4   5   6   7
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 364/ĐT-TB

V/v: Kết quả xét tốt nghiệp cao học Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2015

đợt tháng 9/2015

Kính gửi: Học viên cao học khóa QH-2013 (K20) trở về trước chưa tốt nghiệp

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét tốt nghiệp ngày 23/09/2015, Phòng Đào tạo thông báo cho học viên cao học từ QH-2013 (K20) trở về trước chưa


tốt nghiệp các thông tin sau đây:

  1. Danh sách học viên đủ điều kiện tốt nghiệp và cấp bằng (kèm theo).

  2. Danh sách học viên các khóa QH-2010 (K17), QH-2012 (K19) sắp hết thời gian đào tạo tối đa của khóa học, chưa hoàn thành chương trình đào tạo (kèm theo).

Học viên cần xem kỹ các thông tin liên quan đến cá nhân mình, nếu thấy có thông tin nào chưa chính xác cần làm Đơn đề nghị giải quyết.

Mọi thông tin liên quan đến công tác xét tốt nghiệp liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo (P.105-E3) để xem xét giải quyết. Hạn cuối cùng là 11h00


thứ Ba, ngày 06/10/2015, quá thời hạn trên mọi đề nghị (nếu có) sẽ không được chấp nhận.

Trân trọng thông báo./.TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nơi nhận:


- Như trên;

- Các Khoa trong Trường. (đã ký)

- Lưu: VT, ĐT, VT6.


Nguyễn Phương Thái


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2015

STT

Họ và tên học viên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Tên đề tài được giao

Cán bộ hướng dẫn

Điểm tích lũy

Điểm luận văn

Bài báo

Hệ 10

Hệ chữ

I

Khóa 16

1.1

Ngành Công nghệ Thông tin, Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

1

Trần Đông Hải

Nam

10/04/1981

Thái Bình

Nghiên cứu một số giải pháp bảo đảm an toàn thông tin trong giai đoạn đăng ký bỏ phiếu điện tử

PGS.TS. Trịnh Nhật Tiến

2.55

7.6

B

 

II

Khóa 17

2.1

Ngành Công nghệ Thông tin, Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

2

Phạm Đức Dương

Nam

11/08/1982

Hưng Yên

Mô hình và trực quan hóa dữ liệu trạng thái giao thông trên nền Web

TS. Nguyễn Ngọc Hóa

2.54

7.7

B

 

3

Vũ Thị Lý

Nữ

13/03/1986

Hải Dương

Nghiên cứu phương pháp trích chọn thông tin thời tiết từ văn bản tiếng Việt

PGS.TS. Nguyễn Trí Thành

3.05

8.4

B+

 

4

Bùi Xuân Trọng

Nam

04/10/1984

Hà Nội

Một cách tiếp cận trong khai phá dữ liệu để chẩn đoán bệnh tim cho bệnh nhân ngoại trú

TS. Vũ Thị Hồng Nhạn

2.93

8.8

A

 

2.2

Ngành Công nghệ Thông tin, Chuyên ngành: Khoa học Máy tính (Hệ chuẩn)

5

Nguyễn Duy Cường

Nam

13/03/1987

Hà Nội

Gióng hàng văn bản song ngữ Anh – Việt

PGS.TS. Lê Anh Cường

2.90

9.0

A+

1

6

Nguyễn Ngọc Tuấn

Nam

22/05/1988

Thái Nguyên

Nhận dạng chữ cho ảnh màu thương hiệu

TS. Lê Thanh Hà

2.79

8.5

A

1

2.3

Ngành Công nghệ Thông tin, Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm

7

Đặng Quốc Hữu

Nam

12/02/1978

Hà Nam

Nghiên cứu một số kỹ thuật khai phá dữ liệu ứng dụng trong CSDL không gian

PGS.TS. Đặng Văn Đức

2.53

8.1

B+

 

8

Trần Thị Vóc

Nữ

05/04/1985

Nam Định

Đánh giá tính khả dụng của cổng thông tin chính phủ điện tử Việt Nam

PGS.TS. Trương Anh Hoàng

2.91

7.1

B

 

2.4

Ngành Công nghệ Thông tin, Chuyên ngành: Truyền dữ liệu và mạng máy tính

9

Trịnh Hồng Điệp

Nam

18/02/1984

Hà Nội

Đánh giá hiệu năng các hệ thống inverted index cho bài toán khai thác thông tin nhật kí giao dịch dựa trên bộ công cụ xử lý dữ liệu lớn hadoop

TS. Hoàng Xuân Tùng

2.62

8.8

A

 

10

Nguyễn Minh Hướng

Nam

11/01/1972

Hà Nội

Tối ưu cấu trúc mạng di động thế hệ mới

PGS.TS. Trần Hồng Quân

2.53

6.0

C

 

11

Nguyễn Hoài Nam

Nam

27/09/1969

Hà Nội

Mạng cảm biến không dây sử dụng cho việc giám sát sức khoẻ con người

PGS.TS. Nguyễn Đình Việt

2.76

8.9

A

 

12

Phạm Văn Thịnh

Nam

28/08/1982

Hà Nội

Đánh giá chất lượng hệ thống truyền thông tin qua đường dây điện theo chuẩn HomePlug AV

TS. Trần Trúc Mai

3.02

6.8

C+

 

2.5

Ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông, Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

13

Cao Quang Hoàng

Nam

28/11/1988

Phú Thọ

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo anten và bộ lọc 2.45 GHz dùng cho hệ thống thu năng lượng ở khoảng cách gần

PGS.TS. Bạch Gia Dương

2.68

8.6

A

 

III

Khóa 19

3.1

Ngành Công nghệ Thông tin, Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

14

Đỗ Thị Huyền

Nữ

20/03/1979

Hải Dương

Kiến trúc hệ thống tích hợp media và dịch vụ LBS

PGS.TS. Đặng Văn Đức

2.87

7.1

B

 

15

Vũ Thị Ngọc Anh

Nữ

08/11/1984

Hải Phòng

Nghiên cứu về Mobile PKI và hạ tầng ứng dụng PKI trên thiết bị di động

TS. Nguyễn Viết Thế

2.57

7.6

B

 

16

Lưu Văn Ba

Nam

02/03/1988

Hà Nội

Thuật toán phát hiện quá trình nâng cao dựa trên khái niệm vùng trạng thái

PGS.TS. Hà Quang Thụy

3.18

8.6

A

 

17

Đỗ Xuân Hiếu

Nam

14/12/1988

Hưng Yên

Phân đoạn dữ liệu video và ứng dụng

PGS.TS. Đỗ Trung Tuấn

2.73

7.3

B

 

18

Nguyễn Thị Khánh Linh

Nữ

22/11/1989

Yên Bái

Phân cụm dữ liệu địa lý và áp dụng trong phân tích một số chỉ số kinh tế xã hội của các địa phương ở Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Đình Hóa

2.94

8.4

B+

 

19

Đỗ Thị Nương

Nữ

19/04/1988

Bắc Giang

Các phương pháp xác định mối quan hệ đa nhãn và ứng dụng trong phân lớp đa nhãn tiếng Việt

TS. Nguyễn Cẩm Tú

3.02

8.5

A

 

20

Phạm Thị Thảo

Nữ

10/09/1986

Bắc Giang

Tìm hiểu một số mô hình khai phá dữ liệu thời gian thực áp dụng vào bài toán dự báo ứng dụng trong phân tích số liệu tài chính

PGS.TS. Nguyễn Hà Nam

2.81

7.9

B

 

21

Anh Trung

Nam

03/08/1987

Thanh Hóa

Xây dựng bộ phân lớp các văn bản sử dụng thuật toán Maximum entropy trên miền dữ liệu tội phạm

PGS.TS. Nguyễn Trí Thành

2.69

7.7

B

 

22

Nguyễn Đình Tuấn

Nam

04/04/1979

Thái Bình

Nghiên cứu kiểm soát truy cập dựa trên phân vai và ứng dụng vào hệ thống quản lý nhân hộ khẩu Việt Nam

TS. Lương Thế Dũng

2.60

7.0

B

 

23

Nguyễn Khắc Minh

Nam

05/05/1985

Hà Nội

Xây dựng ứng dụng trao đổi dữ liệu đa phương tiện theo chuẩn NewsML G2 ứng dụng tại Thông tấn xã Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Hải Châu

2.69

7.1

B

 

24

Vũ Thị Ngân

Nữ

09/06/1988

Nam Định

Nghiên cứu bảo vệ thông tin trong điện toán đám mây

TS. Hồ Văn Canh

3.11

8.5

A

 

25

Vũ Thị Chiêm

Nữ

15/06/1989

Nam Định

Nghiên cứu phương pháp tối ưu hóa ứng dụng trong hệ thông tin địa lý

PGS.TS. Đặng Văn Đức

3.00

7.2

B

 

26

Vũ Minh Đức

Nam

22/12/1988

Hà Nội

Xây dựng hệ thống tìm kiếm ảnh theo nội dung

PGS.TS. Nguyễn Hải Châu

3.31

8.6

A

 

27

Nguyễn Thị Dung

Nữ

26/07/1990

Thái Bình

Phát hiện kế thừa văn bản đa ngôn ngữ

PGS.TS. Hà Quang Thụy

3.17

9.0

A+

1

28

Nguyễn Mạnh Dũng

Nam

01/02/1985

Hà Nội

Nghiên cứu một số “Lỗ hổng” thiếu an ninh trong ứng dụng CNTT, phương pháp và công cụ kiểm soát, xử lý “Lỗ hổng”

PGS.TS. Trịnh Nhật Tiến

2.67

7.0

B

 

29

Trần Thị Giang

Nữ

12/05/1990

Ninh Bình

Xây dựng hệ thống Data Warehouse và Business Intelligence ứng dụng trong ngành bưu chính của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Hải Châu

3.27

8.6

A

 

30

Lê Thị Hào

Nữ

15/07/1988

Phú Thọ

Bài toán cấu trúc chuỗi nguồn (Founder Sequences Reconstruction problem)

CBHD chính: TS. Đỗ Đức Đông/CBHD phụ: PGS.TS. Hoàng Xuân Huấn

2.62

8.9

A

 

31

Nguyễn Thị Thơ Mây

Nữ

08/02/1989

Hà Nội

Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu phân tán

PGS.TS. Đoàn Văn Ban

2.90

8.0

B+

 

32

Vũ Thị Quyên

Nữ

27/10/1990

Nam Định

Nghiên cứu và thử nghiệm mô hình bỏ phiếu thăm dò dư luận

TS. Lê Phê Đô

2.82

8.5

A

 

33

Phạm Thị Tiến

Nữ

25/08/1987

Bắc Ninh

Học chuyển đổi bài toán khai phá quan điểm đa miền trong tiếng Việt

TS. Nguyễn Cẩm Tú

2.58

8.5

A

 

34

Trần Thu Trang

Nữ

30/08/1986

Nam Định

Hệ thống quản lý tiến trình nghiệp vụ và ứng dụng cho bài toán quản lý văn bản đi đến trong nội bộ cơ quan

PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

2.74

6.8

C+

 

35

Nguyễn Thị Hồng Hiên

Nữ

16/11/1990

Hải Dương

Một phương pháp phi tập trung cho cân bằng tải trong các mạng ngang hàng có cấu trúc

TS. Nguyễn Đại Thọ

3.13

8.2

B+

 

36

Dư Công Thành

Nam

22/01/1990

Hà Nội

Nghiên cứu về kỹ thuật giấu tin mật trong ảnh kỹ thuật số

TS. Hồ Văn Canh

2.83

8.0

B+

 

37

Nguyễn Trọng Việt

Nam

29/12/1989

12/29/1989

Nghiên cứu một số dạng Tấn công Website, phương pháp và công cụ kiểm soát, phòng tránh tấn công

TS. Trần Minh

2.82

8.6

A

 

Каталог: coltech -> sites -> default -> files
files -> Biểu mẫu 2 Đhqghn trưỜng đẠi học công nghệ thông báo công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo chuẩn ngành Cơ học kỹ thuật
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học công nghệ Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> I- nhậN ĐỊnh tình hình miền bắC
files -> Phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch 5 năm 1976-1980
files -> Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đảng Cộng sản Việt Nam
files -> Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 2020 Ngày 4/3/2011. Cập nhật lúc 16
files -> Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001 2010 Ngày 12/7/2003. Cập nhật lúc 15
files -> Biểu mẫu 2 Đhqghn trưỜng đẠi học công nghệ thông báo công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo chuẩn ngành Khoa học máy tính

tải về 1.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương