CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học công nghệ Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 58.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích58.22 Kb.
#3879


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 01/CTSV

V/v: Làm thủ tục tốt nghiệp Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016

của sinh viên QH-(2009, 2010, 2011)-I/CQ

Kính gửi: - Các Ban chủ nhiệm Khoa

- Sinh viên các Khóa QH-(2009, 2010, 2011)-I/CQ

Trường Đại học Công nghệ đã ban hành các Quyết định số 1245/QĐ-ĐT; 1246/QĐ-ĐT; 1247/QĐ-ĐT ngày 30/12/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ về việc công nhận tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho sinh viên các khóa QH-(2009, 2010, 2011)-I/CQ. Để chuẩn bị tốt kế hoạch của buổi lễ trao bằng cho các sinh viên tốt nghiệp không đúng thời hạn chuẩn có tên trong các Quyết định ở trên, Phòng Công tác sinh viên thông báo thủ tục nhận Hồ sơ đối với các sinh viên như sau:

1. Hoàn thiện các thủ tục trước khi nhận bằng tốt nghiệp

Các sinh viên đã có Quyết định công nhận tốt nghiệp (có tên trong danh sách kèm theo) trong thời gian từ 14h00, thứ Ba, ngày 05/01/2016 đến 16h00 thứ Ba, ngày 12/01/2016, đến Phòng Công tác Sinh viên (P.104-E3):

+ Đem theo “Giấy thu nhận sinh viên” lúc nhập học, Thẻ sinh viên để nhận Hồ sơ sinh viên (không nhờ người khác nhận hộ).

+ Nộp lệ phí in sao bằng và bảng điểm (100.000đ/sinh viên)2. Lễ tốt nghiệp

Nhà trường sẽ thông báo khi có lịch cụ thể.

Trân trọng thông báo!

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG, PHỤ TRÁCH PHÒNG


Nơi nhận:

- Như kính gửi;- Lưu: VT, CTSV, TN.3.

Bùi Trung Ninh
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẾN NHẬN HỒ SƠ

(Kèm theo Thông báo số 01/CTSV, ngày 05 tháng 01 năm 2016)

STT

Mã SV

Họ và tên

Ngày sinh

GT

Nơi sinh

Ngành09020383

Đặng Văn Phương

10/06/1991

Nam

Hải Dương

Khoa học Máy tính09020426

Nguyễn Sách Sơn

22/07/1991

Nam

Bắc Ninh

Khoa học Máy tính09020629

Mai Xuân Xơn

30/10/1991

Nam

Hải Dương

Khoa học Máy tính08020454

Phạm Đỗ Sơn Tùng

04/08/1990

Nam

Hà Nội

Công nghệ thông tin08020150

Nguyễn Xuân Hiển

20/07/1990

Nam

Bắc Giang

Công nghệ thông tin09020589

Nguyễn Thanh Tùng

27/11/1991

Nam

Hải Dương

Công nghệ thông tin09020474

Nguyễn Văn Thắng

15/09/1991

Nam

Hải Dương

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
10020430

Đặng Quốc Việt

19/04/1992

Nam

Hải Dương

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
10020288

Nguyễn Công Quỳnh

08/02/1992

Nam

Thái Bình

Công nghệ Cơ điện tử11020046

Dương Ngọc Diễn

02/08/1993

Nam

Hà Nam

Công nghệ thông tin11020071

Nguyễn Thành Đạt

25/07/1992

Nam

Nam Định

Công nghệ thông tin11020339

Bùi Văn Tỉnh

18/08/1990

Nam

Vĩnh Phúc

Công nghệ thông tin11020511

Nguyễn Khánh Hằng

07/07/1992

Nữ

Hòa Bình

Công nghệ thông tin11020171

Vũ Ngọc Khoa

06/08/1993

Nam

Hà Nam

Công nghệ thông tin11020334

Lê Văn Tiến

15/06/1993

Nam

Thái Bình

Công nghệ thông tin11020376

Hoàng Thanh Tùng

20/09/1993

Nam

Thanh Hóa

Công nghệ thông tin11020387

Phạm Ngọc Văn

04/09/1991

Nam

Ninh Bình

Công nghệ thông tin11020022

Nguyễn Văn Bình

01/04/1993

Nam

Thanh Hóa

Công nghệ thông tin11020065

Đỗ Mạnh Đạt

22/10/1993

Nam

Hà Nội

Công nghệ thông tin11020043

Phạm Văn Dân

29/07/1993

Nam

Nam Định

Công nghệ thông tin10020297

Phạm Hoài Sơn

08/03/1991

Nam

Phú Thọ

Công nghệ Cơ điện tử11020635

Đào Văn Đương

09/07/1993

Nam

Hưng Yên

Vật lý Kỹ thuật

Ấn định danh sách gồm 22 sinh viên./.


Каталог: coltech -> sites -> default -> files
files -> Biểu mẫu 2 Đhqghn trưỜng đẠi học công nghệ thông báo công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo chuẩn ngành Cơ học kỹ thuật
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học công nghệ Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> I- nhậN ĐỊnh tình hình miền bắC
files -> Phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch 5 năm 1976-1980
files -> Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đảng Cộng sản Việt Nam
files -> Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 2020 Ngày 4/3/2011. Cập nhật lúc 16
files -> Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001 2010 Ngày 12/7/2003. Cập nhật lúc 15
files -> Biểu mẫu 2 Đhqghn trưỜng đẠi học công nghệ thông báo công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo chuẩn ngành Khoa học máy tính

tải về 58.22 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương