CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở y tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 0.76 Mb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích0.76 Mb.
1   2   3   4   5

0

#DIV/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

-BV Tỉnh Huyện

0

#DIV/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- PKKV- Y Tế Xã

0

#DIV/0!

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

15

Số tiền cấp thuốc khám ngoại viện

0

#DIV/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

-BV Tỉnh Huyện

0

#DIV/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- PKKV- Y Tế Xã

0

#DIV/0!

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

II

Tai nạn ngộ độc chấn thương

12396

12396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tai nạn giao thông

4890

4890

919

 

 

1525

274

410

50

707

465

540

 

Trong đó : Chết

5

5

5

 

 

0

0

0

0

0

0

0

2

Tai nạn lao động

550

550

157

 

 

144

58

101

16

15

59

0

 

Trong đó : Chết

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

0

3

Đánh lộn

1252

1252

307

 

 

285

59

89

13

166

155

178

 

Trong đó : Chết

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

0

4

Bỏng

216

216

56

 

 

20

16

6

0

20

46

52

 

Trong đó : Chết

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

0

5

Tai nạn khác

4437

4437

1

 

 

1481

73

572

349

1410

178

373

 

Trong đó : Chết

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

0

6

Ngộ độc Dược phẩm do bất cẩn

102

102

91

 

 

0

0

1

0

5

5

0

 

Trong đó : Chết

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

0

7

Ngộ độc Thuốc Nông nghiệp do bất cẩn

27

27

23

 

 

0

0

0

0

1

3

0

 

Trong đó : Chết

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

0

8

Ngộ độc rượu

135

135

29

 

 

15

9

9

1

4

68

0

 

Trong đó : Chết

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

0

9

Ngộ độc thức ăn

24

24

12

 

 

0

1

2

0

0

9

0

 

Trong đó : Chết

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

0

10

Số người tự tử

763

763

190

 

 

47

74

60

0

33

177

182

 

Trong đó : Chết

3

3

2

 

 

0

0

0

0

1

0

0

 

Trong đó : Tự tử bằng thuốc Nông nghiệp

673

673

188

 

 

35

64

53

0

22

129

182

 

Trong đó : Số chết

4

4

2

 

 

0

0

0

0

1

1

0

 

- Tự tử bằng dược phẩm

77

77

0

 

 

12

2

7

0

8

48

0

 

Trong đó : Số chết

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Portal -> Data -> Sites
Sites -> 06-1/tncn (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> 01/htbt (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) ẫu số: 10/gtgt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> MẪu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/tt-bca-c11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sites -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính
Sites -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> ĐƠn xin đĂng ký biếN ĐỘng về SỬ DỤng đẤt kính gửi
Sites -> PHỤ LỤC 13 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Sites -> SỞ giao thông vận tảI Độc lập Tự do Hạnh phúc
Sites -> Mẫu số 165 Cơ quan trình


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương