CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở y tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 0.76 Mb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích0.76 Mb.
1   2   3   4   5

 

- Tuyến Huyện chuyển

3,949

 

 

 

 

1119

604

286

227

178

965

570

 

- Tuyến Xã chuyển

1,190

 

 

 

 

57

121

83

0

104

825

0

8

Số BN chết tại BV

47

 

31

0

1

1

0

1

0

5

9

0

 

- BV Tỉnh

31

 

31

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

-Bệnh Viện Huyện

16

 

 

 

 

1

0

1

0

5

9

0

***

Tỷ lệ tử vong tại BV

0.05%

0.05%

0.10%

0.00%

0.06%

0.01%

0.00%

0.02%

0.00%

0.07%

0.05%

0.00%

 

- BV Tỉnh

0.12%

0.12%

0.10%

0.00%

0.06%

 

 

 

 

 

 

 

 

-Bệnh Viện Huyện

0.02%

0.02%

 

 

 

0.01%

0.00%

0.02%

0.00%

0.07%

0.05%

0.00%

***

Ngày Điều trị trung bình 1 BN

3.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BV Tỉnh

2.47

2.47

1.94

8.94

8.48

 

 

 

 

 

 

 

 

-Bệnh Viện Huyện

4.43

4.43

 

 

 

5.30

1.62

6.04

4.56

4.94

4.86

4.68

 

- PKKV

3.36

3.36

 

 

 

#DIV/0!

2.50

3.55

#DIV/0!

0.63

5.31

#DIV/0!

***

Giường thực tế sử dụng

1267

1267

162

25

36

115

73

103

92

104

311

246

 

+/- So với KH Năm

-414

 

-338

4

-14

-40

-27

-22

-8

-16

41

6

 

- BV Tỉnh

223

223

162

25

36

 

 

 

 

 

 

 

 

+/- So với KH Năm

-348

 

-338

4

-14

 

 

 

 

 

 

 

 

-Bệnh Viện Huyện

959

959

 

 

 

115

53

96

92

101

256

246

 

+/- So với KH Năm

-11

 

 

 

 

-25

-17

6

-8

1

26

6

 

- PKKV

85

85

 

 

 

0

20

7

0

3

55

0

 

+/- So với KH Năm

-55

 

 

 

 

-15

-10

-28

0

-17

15

0

8

Tổng số phẫu thuật

11,696

#DIV/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Trong đó : Mổ cấp cứu

2,798

#DIV/0!

673

0

0

8

0

0

0

0

916

1201

 

- Mỏ loại 1

2,870

#DIV/0!

1824

0

0

0

0

0

0

0

380

666

 

- Mổ loại 2

5,176

#DIV/0!

3421

0

0

213

0

0

0

7

720

815

 

- Mỏ loại 3

3,650

#DIV/0!

815

0

0

1579

417

3

0

149

321

366

9

Số lần thủ thuật

36,576

#DIV/0!

5983

0

55

4159

363

611

1016

158

3223

21008

10

Cận lâm sàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số tiêu bản xét nghiệm

1,571,582

1571582

201827

0

0

139120

19620

46659

32913

19254

628463

483726

 

- Số lần chụp X quang

177,387

177387

67832

514

3756

17725

5025

7565

4062

12004

34130

24774

 

- Số lần siêu âm

104,915

104915

25879

0

710

10764

4813

5685

3578

6836

24305

22345

 

- Số lần điện tim

62,059

62059

11462

357

1018

12129

1348

4067

2963

2230

15214

11271

 

- Số lần điện Não

1,232

1232

0

1232

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Châm cứu

32,706

32706

806

0

0

1849

0

2898

661

16159

1433

8900

 

- Vật lý trị liệu

23,676

23676

12147

0

0

221

0

2508

30

143

996

7631

 

- Nội soi chẩn đoán

2,431

2431

1613

0

0

0

0

0

0

0

741

77

 

- CT Scanner

3,731

3731

3731

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thận nhân tạo

5,813

5813

5813

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số đơn vị máu dã truyền

1,633

1633

1200

0

0

0

0

0

0

0

195

238

11a

Số lần khám chẩn trị YHCT tại YT công

417604

#DIV/0!

4473

0

0

69787

52001

71591

22906

59116

92631

45099

 

-BV Tỉnh Huyện

115,208

#DIV/0!

4473

 

 

36828

13459

4544

2239

22962

15792

14911

 

- PKKV- Y Tế Xã

302,396

#DIV/0!

 

 

 

32959

38542

67047

20667

36154

76839

30188

12

Số BN mới điều trị nội trú YHCT tại BV

3,166

 

842

 

 

529

0

269

50

380

823

273

13

Số BN điều trị ngoại trú YHCT tại BV

79,996

 

4020

 

 

36299

5695

3867

2155

3077

14935

9948

14

Số người khám ngoại viện

: Portal -> Data -> Sites
Sites -> 06-1/tncn (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> 01/htbt (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) ẫu số: 10/gtgt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> MẪu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/tt-bca-c11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sites -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính
Sites -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> ĐƠn xin đĂng ký biếN ĐỘng về SỬ DỤng đẤt kính gửi
Sites -> PHỤ LỤC 13 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Sites -> SỞ giao thông vận tảI Độc lập Tự do Hạnh phúc
Sites -> Mẫu số 165 Cơ quan trình


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương