CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam đOÀn tn trưỜng cđNĐStải về 128.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích128.68 Kb.
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐOÀN TN TRƯỜNG CĐNĐS Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/ TB - ĐTN Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016THÔNG BÁO


Danh sách đăng ký Hiến máu nhân đạo năm 2016
Thực hiện chương trình phối hợp giữa Trường Cao đẳng Nghề đường sắt và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Đoàn Thanh niên Trường tổ chức Chương trình hiến máu nhân đạo tại trường Cao đẳng Nghề đường sắt vào sáng ngày 19/01/2016. Căn cứ báo cáo của các chi đoàn tại khu vực Long Biên, ĐTN Trường lập danh sách CB-GV-NV và HSSV tham gia chương trình như sau:

STT

Họ và tên

Đơn vị

1

Nguyễn Văn Sinh

Khoa TTTH

2

Nguyễn Trung Kiên

Khoa Cơ khí

3

Đỗ Hữu Mẫn

nt

4

Phạm Văn Nhượng

nt

5

Nguyễn Văn Nhật

nt

6

Phạm Hương Thùy

Khoa Vận tải – Kinh tế

7

Nguyễn Thị Diệu Thu

Khoa Công trình

8

Nguyễn Hoàng Hùng

TT Hà Nội

9

Lại Thị Phương Chi

TT Mê Linh

10

Nguyễn Đức Thế

Phòng QL HSSV

11

Nguyễn Tiến Thành

nt

12

Cáp Trọng Tuấn Anh

K7 – CĐN TTTH

13

Hoàng Xuân Thiên Minh

nt

14

Nguyễn Ngọc Tuyến

nt

15

Phạm Văn Tuyền

nt

16

Nguyễn Viết Anh Tuấn

nt

17

Nguyễn Xuân Yên

nt

18

Vũ Đình Hoàng

nt

19

Thái Doãn Anh

nt

20

Bùi Mạnh Đức

nt

21

Vũ Thị Linh

K8 – CĐN TTTH

22

Đỗ Duy Hưng

nt

23

Đồng Hải Nam

nt

24

Đỗ Hoàng Huy

nt

25

Lã Chí Thanh

nt

26

Vi Văn Huy

nt

27

Đào Minh Đức

nt

28

Lê Kỳ Cường

nt

29

Nguyễn Như Tuyên

nt

30

Nguyễn Công Trung

nt

31

Hứa Tuấn Anh

nt

32

Trần Thảo Nhung

nt

33

Nông Thị Xướng

nt

34

Đinh Xuân Thanh

nt

35

Nguyễn Văn Hùng

K8- CĐN Lái tàu

36

Phạm Quang Tùng

nt

37

Vũ Văn Duy

nt

38

Trần Văn Thành

nt

39

Phan Văn Thịnh

nt

40

Nguyễn Hồng Sơn

nt

41

Phạm Văn Thành

nt

42

Đỗ Hồng Phi

nt

43

Hoàng Văn Trực
44

Ngô Văn Vượng

K9 – CĐN TTTH

45

Nguyễn Bảo Long

nt

46

Dương Quang Thức

nt

47

Lê Hà Thu

nt

48

Nguyễn Tuấn Anh

nt

49

Phạm Ngọc Hà

nt

50

Phan Bá Hùng

nt

51

Phan Trọng Tú

nt

52

Triệu Tôn Nhệ

nt

53

Nguyễn Quốc Tuấn

K47 – TCN Lái tàu 3

54

Ngô Bảo Ngọc

nt

55

Nguyễn Văn Lực

nt

56

Dương Kim Nhân

nt

57

Nguyễn Quốc Tùng

nt

58

Trương Thanh Phong

nt

59

Hoàng Hữu Điệp

K47 – TCN Lái tàu 2

60

Nguyễn Minh Hải

nt

61

Trần Anh Quang

nt

62

Đỗ Hồng Sơn

nt

63

Nguyễn Biên Thùy

nt

64

Ngô Quang Trường

nt

65

Bùi Phi Hùng

nt

66

Phạm Văn Duy

K48 – TCN BDSC TX

67

Phạm Bá Chiến

nt

68

Vũ Trần Luận

nt

69

Đoàn Văn Tám

nt

70

Nguyễn Văn Dương

nt

71

Nguyễn Trường Kỳ

nt

72

Bùi Đức Cường

nt

73

Chu Thanh Sơn

nt

74

Nguyễn Minh Thu

K48 – TCN QTKD

75

Huỳnh Ngân Hà

nt

76

Nguyễn Thị Bích Phương

nt

77

Nguyễn Thị Phương

nt

78

Nguyễn Trọng Minh

K48 – TCN ĐHCT

79

Nguyễn Mạnh Tiềm

nt

80

Bùi Đức Lập

nt

81

Trần Danh Bách

nt

82

Lê Quang Lộc

K48 – TCN Lái tàu 1

83

Nguyễn Quốc Dũng

nt

84

Lê Đại Hiệp

nt

85

Vũ Văn Sang

nt

86

Nguyễn Minh Đức

nt

87

Nguyễn Hùng Vương

nt

88

Phạm Hồng Phong

nt

89

Trương Đức Mạnh

nt

90

Nguyễn Bá Hiệp

nt

91

Đinh Ngọc Thắng

nt

92

Nguyễn Hoàng Việt

nt

93

Hoàng Mạnh Hùng

K48 – TCN Lái tàu 2

94

Nguyễn Trung Hiếu

nt

95

Hoàng Văn Lâm

nt

96

Trần Viết Kiệt

nt

97

Đậu Xuân Lượng

nt

98

Nguyễn Trọng Giang

nt

99

Cao Thanh Sơn

nt

100

Trịnh Quốc Cường

nt

101

Tạ Lương Hiếu

nt

102

Vũ Văn Hòa

nt

103

Đinh Đức Long

nt

104

Nguyễn Duy Anh

nt

105

Ngô Hồng Đức

nt

106

Nguyễn Ngọc Dũng

nt

107

Huỳnh Quốc Chiến

K48 – TCN Lái tàu 3

108

Phùng Thanh Bình

nt

109

Nguyễn Tiến Tùng

nt

110

Hà Đức Anh

nt

111

Đinh Tiến Dũng

nt

112

Lê Văn Tư Duy

nt

113

Dương Minh Quân

nt

114

Nguyễn Đình Toàn

nt

115

Nguyễn Quang Hưng

nt

116

Trần Tuân Vũ

nt

117

Mai Văn Vượng

nt

118

Nguyễn Tuấn Anh

K48 – SCN KC Toa xe

119

Trần Ngọc Linh

nt

120

Tạ Văn Nho

nt
N¬i nhËn:

- C¸c Phßng, khoa, TT

- L­u VP

TM. BCH ĐOÀN TN TRƯỜNG

BÍ THƯ
Nguyễn Văn SinhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương