CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam công ty cổ phần xdct 545


Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốntải về 353.43 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích353.43 Kb.
1   2   3   4


2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

- Cơ cấu cổ đông Công ty tại thời điểm 31/12/2011STT

Đối tượng

Số lượng cổ đông

Số cổ phần sở hữu

Tỷ lệ %

1
Tổ chức

2

1.666.014

16,66
- Trong nước:

2

1.666.014

16,66
+ Tổng Công ty XDCT GT 5

1

866.014

8,66
+ Công ty CP XDCT 545 (CP quỹ)

1

800.000

8,00

2

Cá nhân

163

8.333.986

83,34
- Ngoài nước

2

53.823

0.54
+ Cho Yoo Sun

1

53.823

0.54
- Trong nước

161

8.280.163

82,80
Tổng cộng

165

10.000.000

100


2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước:

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước.

+ Tên: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5

+ Địa chỉ: 77 Nguyễn Du – Thành phố Đà Nẵng.

+ Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng Cầu đường.

+ Số lượng cổ phần: 886.014 cổ phần, chiểm tỷ lệ vốn góp: 8,66%/VĐL.


2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập:

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên sáng lập
STT

Họ và tên

Địa chỉ

SL CP sở hữu

Tỷ lệ sở hữu

1

Thân Hoá (đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty XDCT GT 5)

Số 3 Đào Duy Anh, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

886.014

8,66 %

2

Nguyễn Tuấn Cường

275/2 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

100.576

1 %

3

Trương Văn Mạnh

50 Hồ Xuân Hương, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

380.805

3,8 %

4

Hà Văn Bình

K22/24 Bắc Đẩu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

164.550

1,6 %

5

Thân Bình

302/8 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

339.081

3,39 %


2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài.

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài

+ Ông CHO YOO SUN - Số hộ chiếu: JG 0023759 – Địa chỉ liên lạc: 13 – 46 Bogwang-Dong, Yong-San Gu-Sec, Hàn Quốc. Số lượng cổ phần nắm giữ: 53.823 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,53%/VĐL.
IX. Công bố thông tin về việc thực hiện kế hoạch năm 2012, đại hội cổ đông ngày 24/03/2012 đã biểu quyết thông qua:

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 nhất trí thông qua chiến lược xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 545, gồm các nội dung sau :- Kế hoạch sản lượng : 450,7 tỷ đồng

Trong đó:

+) Sản lượng XL + Dịch vụ : 329 tỷ đồng

+) Sản lượng BOT : 115 tỷ đồng

+) Địa ốc : 6,7 tỷ đồng

- Doanh thu : 361 tỷ đồng

- Thu tài chính : 350 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 27 tỷ đồng

- Nộp ngân sách nhà nước : 40 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân : 4.600.000đồng/người/tháng.

Trong chỉ tiêu kế hoạch sản lượng năm 2012, có một số công trình chuyển tiếp từ năm 2011 sang như công trình đường Mai Đăng Chơn, Hạ tầng kỹ thuật Nam Hà Tây…. đồng thời đầu tư dự án B.O.T nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A giai đoạn 2 đoạn Tứ Câu – Vĩnh Điện, với tổng giá trị đầu tư 372 tỷ đồng (trong đó Nhà nước hỗ trợ vốn 49% và của Công ty 51%).X. Các hồ sơ kèm theo báo cáo:

1) Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán .

2) Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2012Người đại diện theo pháp luật của Công ty


: data -> OTC
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
OTC -> CÔng ty cổ phần bê TÔng ly tâm thủ ĐỨc năM 2013 thông tin chung thông tin khái quát
OTC -> TẬP ĐOÀn công nghiệp than khoáng sản việt nam công ty cp công nghiệP ÔTÔ -vinacomin 
OTC -> Descon bản cáo bạCH
OTC -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần quê HƯƠng liberty
OTC -> BÁo cáo thưỜng niêN
OTC -> UỶ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chào bán cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU
OTC -> CÔng ty cp vinaconex 20


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương