CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập -tự do Hạnh phúctải về 59.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích59.53 Kb.

UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Số: 571/KH-THQH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 10 năm 2015


BÁO CÁO

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2015
I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Sản xuất nông nghiệp

* Tiến độ thu hoạch vụ mùa:

Tính đến ngày 15/10/2015, 100% diện tích lúa gieo cấy đã chắc hạt và đã thu hoạch được 22.453 ha, đạt 62,4% diện tích gieo cấy và bằng 75,1% so với cùng kỳ. Các huyện có tiến độ thu hoạch nhanh, như: Lương Tài, Gia Bình đã cơ bản xong; Quế Võ và Thuận Thành thu hoạch được khoảng 70%-80% diện tích gieo cấy; Thị xã Từ Sơn, huyện Yên Phong và TB Bắc Ninh tiến độ thu hoạch chậm hơn. Theo đánh giá sơ bộ, năng suất lúa mùa bình quân toàn tỉnh đạt 58 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha so cùng vụ năm trước, tuy nhiên do diện tích giảm gần 547 ha nên sản lượng thóc ước đạt 208,3 nghìn tấn, giảm 2,1 nghìn tấn so cùng vụ năm trước. Hiện nay, bà con nông dân tiếp tục thu hoạch lúa mùa muộn, đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ đông và chuẩn bị các điều kiện để cày ải, triển khai tháng chiến dịch làm thủy lợi cải tạo đất.* Tiến độ sản xuất vụ đông:

Từ tháng 9, các địa phương trong tỉnh đã chủ động chuẩn bị giống cây trồng, tổ chức tập huấn cho nông dân kỹ thuật gieo trồng các loại giống mới để đảm bảo gieo trồng cây vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất. Tính đến ngày 15/10, toàn tỉnh đã gieo trồng được 3.110,6 ha cây rau màu, đạt 43% KH vụ và bằng 79,4% so cùng thời điểm năm trước. Trong đó, ngô 1.491 ha, rau các loại là 1.391,2 ha. Riêng hoa và cây cảnh tiếp tục được mở rộng về diện tích với 173,4 ha, tăng 26,1 ha so cùng vụ năm trước.* Kết quả chăn nuôi:

Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Đến cuối tháng 10, toàn tỉnh có 2.390 con trâu, giảm 35 con so cùng thời điểm năm trước; đàn bò có 34.750 con, tăng 140 con; đàn lợn 409.500 con, giảm 1.602 con; đàn gia cầm có 4.710 nghìn con, tăng 99 nghìn con.* Tình hình dịch bệnh và công tác thú y:

Công tác tiêm phòng đại trà vụ thu đông cho đàn gia súc, gia cầm được các địa phương triển khai sớm nhằm tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Đến nay, toàn tỉnh tiêm vắc-xin các loại cho đàn lợn, trâu bò đạt 57,5% KH; tiêm 6,3 triệu liều vắc-xin các loại cho đàn gia cầm, đạt 81,5% KH (trong đó cúm gia cầm là 4,4 liều); 3.810 liều vắc-xin dại cho đàn chó mèo, đạt 46,3%.2. Lâm nghiệp

Trong tháng, Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với chính quyền các địa phương hướng dẫn các hộ gia đình chăm sóc bảo vệ diện tích rừng hiện có và tiếp tục trồng rừng theo kế hoạch. Công tác phòng chống cháy rừng được được chỉ đạo tích cực, nguy cơ cháy rừng được cảnh báo thường xuyên. Công tác bảo vệ rừng được chú trọng, không để xảy ra tình trạng chặt phá rừng và khai thác gỗ trái phép, công tác thanh kiểm tra việc chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật của nhà nước đối với cơ sở sản xuất kinh doanh lâm sản trên địa bàn tỉnh được tăng cường và xử lý nghiêm đối với cơ sở và cá nhân vi phạm.3. Sản xuất thủy sản

Sản xuất thủy sản trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định. Các cơ sở đã chủ động chuyển sang nuôi tập trung theo hình thức bán thâm canh. Cơ cấu thủy sản nuôi thay đổi theo hướng tăng nuôi trồng các giống thuỷ sản có chất lượng, giá trị kinh tế cao đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng như: cá diêu hồng, cá lăng chấm, cá trắm dòn và cá chép dòn…. Diện tích nuôi trồng thủy sản đến cuối tháng 10 còn 5.326 ha, bằng 98,2% so cùng kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản thu hoạch và khai thác 10 tháng đạt 29.654 tấn, tăng 1,4% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng nuôi trồng ước đạt 28.563 tấn, tăng 1,8%.II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP, GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh phục hồi nhanh và có bước tăng trưởng khá. Tháng 10, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 1,8% so tháng trước và tăng 13,2% so cùng tháng năm trước; tính chung 10 tháng, IIP tăng 7,8% so cùng ký năm trước. Theo giá so sánh 2010, GTSX tháng 10 ước đạt 53.043 tỷ đồng, tăng 1,7% so tháng trước và tăng 8,8% so cùng tháng năm trước. Tính chung 10 tháng, GTSX công nghiệp theo giá so sánh 2010 ước đạt 493.491 tỷ đồng, tăng 7,7% so cùng kỳ năm trước; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 492.946 tỷ đồng, tăng 7,7%. Điểm nổi bật của sản xuất công nghiệp 10 tháng là sản xuất của khu vực cá thể có dấu hiệu phục hồi nhanh hơn, GTSX ước đạt 21.866 tỷ đồng, tăng 12,6% so cùng kỳ.2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Trong tháng, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường tháo gỡ khó khăn vướng mắc; tích cực kiểm tra, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công các dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng đô thị đảm bảo chất lượng và KH đề ra, như: TL295B, QL38, cầu Bình Than, các dự án nước sạch nông thôn và các công trình thuộc chương trình hỗ trợ mục tiêu quốc gia tu bổ, nâng cấp đê, kè cống phòng chống bão lũ. Tổng vốn đầu tư phát triển của Nhà nước do địa phương quản lý tháng 10 ước đạt 217,4 tỷ đồng, tăng 3,9% so tháng trước và tăng 30,4% so cùng tháng năm trước; trong đó, ngân sách cấp tỉnh đạt 149,7 tỷ đồng, tăng 7,1% và tăng 17,4%; ngân sách cấp huyện đạt 44,6 tỷ đồng, tăng 2,4% và gấp 2 lần. Sau 10 tháng, tổng vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước đạt 1.805,9 tỷ đồng, tăng 27,4% so cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh là 1.332,5 tỷ đồng, tăng 12,3%; vốn ngân sách cấp huyện đạt 318,6 tỷ đồng, gấp 2,4 lần và ngân sách cấp xã đạt 154,9 tỷ đồng, tăng 59,3%.3. Hoạt động xúc tiến đầu tư

Đầu tư trong nước: Trong tháng 10 năm 2015, toàn tỉnh cấp 02 Giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 77,558 tỷ đồng. Từ đầu năm 2015 đến nay, toàn tỉnh cấp mới 71 giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 4.023 tỷ đồng. Lũy kế đến tháng 10 năm 2015, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư mới cho 923 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là 91.332 tỷ đồng.

Đầu tư nước ngoài: Trong tháng 10 năm 2015, tỉnh Bắc Ninh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 12 dự án FDI, tổng vốn đầu tư đăng ký là 15,5 triệu USD, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh vốn cho 01 dự án với tổng vốn điều chỉnh là 0,5 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay, đã cấp mới 137 dự án với tổng vốn đầu tư là 191,61 triệu USD. Lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 778 dự án FDI đang hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký là 11.328,54 triệu USD.

4. Phát triển doanh nghiệp

Từ 21/09/2015 đến 20/10/2015, số doanh nghiệp thành lập mới là 132 doanh nghiệp; 28 chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh; tổng số vốn đăng ký là 539,467 tỷ đồng. Từ đầu năm 2015 đến nay, số doanh nghiệp thành lập mới là 959 doanh nghiệp; 208 chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh; tổng số vốn đăng ký là 4.894,977 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 6.985 doanh nghiệp đang hoạt động, 1.109 chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh; tổng số vốn là 81.995,515 tỷ đồng; số doanh nghiệp đã giải thể lũy kế đến hết 20/9/2015 là 862 doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động 88 chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh.5. Giao thông vận tải

Vận tải hàng hoá: Trong tháng, toàn tỉnh toàn tỉnh vận chuyển được 2.642 nghìn tấn hàng hoá, tăng 0,9% so tháng trước và tăng 8,9% so cùng tháng năm trước; luân chuyển 125,6 triệu tấn.km, tăng 1% so tháng trước và tăng 4,9%. Sau 10 tháng, toàn tỉnh đã vận chuyển được 25,299 triệu tấn hàng hóa, tăng 4,8% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển hàng hoá đạt 1.216,2 triệu tấn.km, tăng 0,2%; doanh thu vận tải hàng hóa 10 tháng đạt 1.779,8 tỷ đồng, tăng 7,4%.

Vận tải hành khách: Trong tháng, toàn tỉnh vận chuyển 1.266 nghìn người, tăng 0,7% so tháng trước và tăng 19,6% so cùng tháng năm trước; Luân chuyển 59,6 triệu người.km, tăng 0,4% so tháng trước và tăng 23,4%. Sau 10 tháng, toàn tỉnh đã vận chuyển được 12,123 triệu người, tăng 4,9% so cùng kỳ năm trước; Luân chuyển 565,3 triệu người.km, tăng 19,3%; doanh thu 10 tháng ước đạt 750,3 tỷ đồng, tăng 23,2%.

An toàn giao thông: Từ tháng 10, Ban an toàn giao thông tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và các địa phương triển khai đợt cao điểm an toàn giao thông, công tác tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông được chú trọng và tập trung vào các trường học, khu dân cư, khu công nghiệp, lắp đặt các cụm đèn tín hiệu trên các địa bàn trọng điểm. Lực lượng công an đẩy mạnh và kiên quyết giải quyết tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập đi xe mô tô phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng và đi xe đạp điện, xe máy điện không chấp hành Luật Giao thông. Sau tháng an toàn giao thông, với sự tham gia quyết liệt của các cấp, các ngành và hành động kiên quyết xử lý của lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh nên tình hình vi phạm an toàn giao thông đã có dấu hiệu giảm xuống. Trong tháng, trên các tuyến đường bộ xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6 người và bị thương 5 người; so tháng trước, giảm 4 vụ, giảm 5 người chết và giảm 3 người bị thương. Sau 10 tháng, toàn tỉnh đã xảy ra 96 vụ tai nạn giao thông làm chết 81 người và bị thương 40 người; so cùng kỳ năm trước tăng 5 vụ, tăng 1 người chết và tăng 1 người bị thương.

III. THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ, TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG

1. Thương mại – Dịch vụ

Lưu chuyển hàng hóa - dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 10 đạt 2.181,2 tỷ đồng, tăng 1% so tháng trước và tăng 13,8% so với tháng trước; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 10 đạt 259,2 tỷ đồng, tăng 1,8% và tăng 26,4%. Tính chung 10 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 21.666 tỷ đồng, tăng 13,6% so cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá, tổng mức bán lẻ tăng 12,6%); doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 2.655 tỷ đồng, tăng 19,6% so cùng kỳ; dịch vụ khác đạt 3.979 tỷ đồng, tăng 17,7%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): CPI tháng 10/2015 tăng 0,06% so tháng trước, tăng 0,18% so cùng tháng năm trước và tăng 0,47% so tháng 12/2014. Tính chung 10 tháng, CPI bình quân tăng 0,9% so cùng kỳ năm trước.

Xuất, nhập khẩu: Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 10 ước đạt 1.820,6 triệu USD, tăng 5,6% so tháng trước và giảm 3,5% so cùng tháng năm trước; Nhập khẩu ước đạt 1.617,5 triệu USD, tăng 5,5% và tăng 3,1%. Sau 10 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 18.468,7 triệu USD, tăng 2% so cùng kỳ năm trước; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 15.175,2 triệu USD, tăng 11,4%.

2. Tài chính

Tháng 10, là tháng đầu quý nên các khoản thu phát sinh ít hơn, nhất là ở các DN FDI, thu ngân sách đạt thấp. Tổng thu tháng 10 ước đạt 871,7 tỷ đồng, bằng 71,8% so tháng trước và chỉ tăng 1% so cùng tháng năm trước; trong đó, thu nội địa đạt 464,3 tỷ đồng, bằng 56,8% và giảm 5,3%. Sau 10 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 12.356,5 tỷ đồng, đạt 88,3% dự toán và tăng 10,5% so cùng tháng năm trước; trong đó, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 4.094 tỷ đồng (chiếm 33,1%), đã vượt 4,8% dự toán và tăng 23,7%. Tổng chi ngân sách tháng 10 ước đạt 860 tỷ đồng, tăng 12,5% so tháng trước và tăng 2,9% so cùng tháng năm trước; trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 200 tỷ đồng, tăng 7% và tăng 23,8%. Sau 10 tháng, tổng chi ngân sách địa phương là 7.529 tỷ đồng, đạt 82,1% dự toán năm và tăng 22,8%.3. Ngân hàng - Tín dụng

Tổng thu tiền mặt qua ngân hàng tháng 10 đạt 22.200 tỷ đồng, tuy giảm 5,7% so tháng trước nhưng tăng 7,1% so cùng tháng năm trước; chi tiền mặt là 22.000 tỷ đồng, giảm 5,6% và tăng 7,2%; bội thu 200 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 10, tổng nguồn vốn huy động tín dụng đạt 48 nghìn tỷ đồng, tuy giảm 1,1% so với tháng trước, nhưng vẫn tăng 11,4% so cùng kỳ năm trước; tổng dư nợ tín dụng đạt 43,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 16,1% so cùng thời điểm năm trước và tăng 9,9% so với cuối năm 2014; tổng thu tiền mặt của các ngân hàng trên địa bàn 10 tháng là 225.496 tỷ đồng, tổng chi tiền mặt 223.264 tỷ đồng, bội thu 2.231 tỷ đồng.IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA XÃ HỘI

1. Hoạt động y tế

Trong tháng, công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân tiếp tục được triển khai chủ động, tích cực, đạt hiệu quả. Hoạt động Y tế dự phòng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, chú trọng tới những dịch bệnh phát sinh theo mùa vụ, như cúm A, tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết, dịch chân tay miệng... Công tác thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm. Tháng 10, toàn tỉnh thực hiện khám chữa bệnh cho 109,6 nghìn lượt người, giảm 2,1% so với tháng trước và tăng 0,6% so cùng tháng năm trước. Trong đó, có 12,1 nghìn lượt điều trị nội trú, giảm 1,1% và tăng 5,2%. Tính chung 10 tháng, toàn ngành y tế đã thực hiện khám chữa bệnh cho 1.095,9 nghìn lượt người, tăng 2,4%, so với cùng kỳ năm trước, trong đó số lượt điều trị nội trú là 122,1 nghìn lượt, tăng 6,3%.2. Văn hoá, thể dục thể thao

Tháng 10, hoạt động thông tin văn hóa tập trung tuyên truyền thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong tháng. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức trọng thể như: Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, ngày người cao tuổi, ngày vì người nghèo, ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam,.. Đặc biệt, hưởng ứng ngày vì người nghèo năm 2015, ngày 14/10 Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lễ phát động toàn dân tham gia ủng hộ quỹ giúp đỡ người nghèo vượt khó khăn. Ngay sau lễ phát động các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân đã đăng ký và ủng hộ trực tiếp vào Quỹ “Vì người nghèo” với tổng trị giá hơn 2,2 tỷ đồng. Công tác quản lý nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội, mừng thọ và đón nhận các danh hiệu thi đua được thực hiện tốt. Bên cạnh đó, ngành Văn hóa cũng đang tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, chương trình, quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời trình đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030”. Hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh tiếp tục được nhân rộng, tổ chức nhiều các hoạt động có ý nghĩa lớn như: Giải bóng đá chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh, giải bóng đá cúp truyền hình, giải chạy việt dã “cùng Sacombank vì sức khỏe cộng đồng”... Thể thao thành tích cao cũng được chú trọng, trong tháng đã cử 13 vận động viên tham gia giải vô địch Vật cổ điển, Vật tự do toàn quốc năm 2015 tại Thái Nguyên và giành được 8 huy chương (1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 5 huy chương đồng).3. Giáo dục và đào tạo

Ngành giáo dục tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết của Trung ương và ĐH đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Từng nước nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục ở các cấp học. Thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung gắn với chủ đề của Hồ Chủ tịch phát động đó là “mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Bước vào năm học mới, đến nay giáo dục phổ thông các cấp đã ổn định đi vào nề nếp. Thực hiện tốt tổ chức kiểm tra, đánh giá kiến thức của học sinh vào đầu năm học. Các trường cao đẳng, trung cấp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh đã và đang tiếp tục tuyển sinh để tổ chức khai giảng và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới vào cuối tháng 10.4. An sinh xã hội

Chính sách an sinh xã hội tiếp tục được các ngành, các cấp và các địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chi trả, hỗ trợ đúng đối tượng và kịp thời. Công tác bảo hiểm được ngành chức năng và các địa phương chủ động triển khai, đôn đốc nhằm đảm bảo an sinh cho người lao động. Tiếp tục thông báo công khai các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng tiền bảo hiểm; tổ chức phạt và thu lãi chậm nộp. Công tác chi bảo hiểm, nhất là trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được triển khai thực hiện đồng bộ qua hệ thống bưu điện nên luôn kịp thời, đầy đủ, an toàn và chính xác; chi bảo hiểm thất nghiệp đúng đối tượng và thời gian qui định đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế của địa phương.V. AN NINH CHÍNH TRỊ VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

Lực lượng công an tỉnh và các địa phương đã tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh phòng chống với các loại tội phạm, đảm bảo duy trì, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn. Tuy nhiên, tình hình tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma tuý vẫn diễn biến phức tạp; tình trạng an ninh, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương có khu, cụm công nghiệp tiếp tục phát sinh với mức độ ngày càng tinh vi hơn.VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tháng 10, tình hình KT-XH có một số điểm nổi bật, đó là: Năng suất lúa mùa có triển vọng đạt cao hơn cùng vụ năm trước; chăn nuôi có xu hướng tái đàn nhanh hơn; sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá; chỉ số giá tiêu dùng ổn định, lạm phát ở mức thấp; hoạt động tín dụng từng bước hỗ trợ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Để hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2015 và của cả nhiệm kỳ 2011-2015, trong hai tháng còn lại đòi hỏi các cấp, các ngành cần nỗ lực hơn nữa, tăng cường công tác quản lý; trong đó, cần tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khu vực trong nước để tạo nền móng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.VII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH

Trong tháng, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai các công việc chính:

1. Chỉ đạo các cấp, các ngành tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sau 3 Quý đầu năm, xây dựng giải pháp thực hiện nhiệm vụ Quý IV và hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2015; chủ động xây dựng chương trình hành động của đơn vị để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19; xây dựng chương trình công tác năm 2016, chủ động đăng ký Đề án trình UBND, HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong năm 2016.

2. Chuẩn bị đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp vụ mùa và cả năm 2015; triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2015-2016 theo hướng nông nghiệp hàng hoá, giá trị cao, sản xuất lớn; chủ động các biện pháp phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai; rà soát các công trình thuỷ lợi, các công trình khác thuộc lĩnh vực nông nghiệp để xây dựng kế hoạch tổng thể đầu tư trong năm 2016.

3. Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm và các công trình quan trọng khác; rà soát các công trình giao thông xuống cấp để xác định thứ tự ưu tiên đầu tư; tăng cường công tác quản lý, chỉnh trang đô thị, nhất là ở thành phố Bắc Ninh và các trung tâm đô thị ở các địa phương.

4. Tập trung xử lý rác thải ở các địa phương, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy xử lý rác thải cấp huyện; tăng cường công tác quản lý khai thác cát lòng sông, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

5. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2015; Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:

- Bộ KHĐT (Vụ KTĐP<, Vụ TH, TTTTTL);

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy, TT Tỉnh ủy;

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, TT UBND tỉnh, TTHĐND tỉnh;

- Ban Tuyên giáo TU, Văn phòng TU, Văn phòng UBND tỉnh;

- Viện Nghiên cứu PTKTXH tỉnh;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: THQH (2), VT.KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Thành


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương