CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập – Tự do – Hạnh Phúctải về 419.3 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích419.3 Kb.
#24647
  1   2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM HỌC LIỆU Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Quảng Bình, ngày 21 tháng 10 năm 2013

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO VẬT LÝ

KHO MƯỢN SÁCH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TT

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

SỐ ĐKCB

S/LƯỢNG

BẢN

NHÀ XB

NĂM XB

GIÁ TIỀN

GHI CHÚáp dụng dạy và học tích cực Vật lý
585-587

03

ĐHSP

2003
Sách

dự án
Đạo của vật lý

Frit Jofcara

573

01

NNB Trẻ

1999

15.000


Động cơ đốt trong

Hoàng Minh Tác

681-688

08

ĐHSP

2005

28.000


Điện động lực học

Nguyễn Phúc Thuần

89-90

02

ĐHSP

Hà Nội 1


1994

17.000


Albert Einstein và sự tiến triển của...

Đặng Mọng Lân

601-608

08

KH&KT

2006

46.000


Anbe Anhxtanh

Trần Khải Trung

579-580

02

Giáo dục

2002

6.000


Anfret Noben

La Phạm ý

La Phạm ý

02

Giáo dục

2002

6.000


Bài giảng về cấu trúc vật chất

Đào Nguyên Hoài ÂÂn

500-509

106.800


Bài tập cơ học ứng dụng: T1

Vũ Văn Hùng

657-664

08

ĐHSP

2004

36.000


Bài tập cơ học ứng dụng: T2

Vũ Văn Hùng

665-672

08

ĐHSP

2004

26.000


Bài tập cơ học lượng tử

Vũ Văn Hùng

649-656

08

ĐHSP

2007

37.000


Bài tập cơ học: T1
153-154

02

Giáo dục

1996

15.500


Bài tập cơ học: T1
197-216

2115.500


Bài tập cơ học: T2

Lê Doãn Hồng

291

01

Giáo dục

1996

30.000


Bài tập kỹ thuật điện đại cương

Hoàng Hữu Thận

510

01

ĐH&THCN

1979

13.500


Bài tập sức bền vật liệu

G.M.I.X.Cô.Vit

79-81

03

ĐH&THCN

1979

5.000


Bài tập vật lý đại cương: T1

Nguyễn Văn ẩn

82

01

Giáo dục

1993

4.600


Bài tập vật lý đại cương: T1

Nguyễn Văn Dinh

134-136

034.600


Bài tập vật lý đại cương: T2

Nguyễn Văn ẩn

83-85

03

Giáo dục

1994

4.600


Bài tập vật lý đại cương: T2

Nguyễn Văn Dinh

137-138

024.600


Bài tập vật lý lý thuyết: T1
237

01

Giáo dục

1983

11.000


Bài tập vật lý lý thuyết: T1
238-247

10

ĐHQGHN

1996

28.500


Bài tập vật lý lý thuyết: T2
248

01

Giáo dục

1990

13.000


Bài tập vật lý lý thuyết: T2
249-258

10

ĐHQG

1996

28.500


Bài tập vật lý lý thuyết: T2

Nguyễn Hữu Mình

572

01

ĐHQG HN

1998

28.200


Bộ sách 10 vạn câu hỏi Vì sao? Vật lý học
450-459

10
1998

Bộ thí nghiệm vật lý
530-558

2915.000


Bộ thí nghiệm vật lý khảo sát các dặc tính...
439-440

01
1997

Bộ thí nghiệm vật lý khảo sát hiện tượng quang điện...
437

01
1997

Bộ thí nghiệm vật lý khảo sát các định luật ...

Viện Vật lý kỹ thuật

436

01
1997

Bộ thí nghiệm vật lý khảo sát cặp nhiệt điện
438

01
1997

Bộ thí nghiệm vật lý khảo sát sự phan cực ánh sáng
441

01
1997

Các phương pháp phân tích hạt nhân

Nguyễn Văn Đỗ

859-873

15

ĐHQG HN

2004

16.800


Các bài thực tập vật lý hạt nhân

Nguyễn Triệu Tú

813827

15

ĐHQG HN

2005

20.000


Các nhà vật lý đi tiên phong

Lê Minh Triết

49-50b

03

ĐH&THCN

1978

3.000


Các phương pháp vật lý ứng dụng trong hoá học
568-569

02

ĐHQG

1999

35.000


Cơ học chất lỏng

Trần Văn Cúc

889-903

10

ĐHQG HN

2004

20.000


Cơ học lượng tử
151

01

KH&KT

1996

62.000


Cơ học lượng tử

Vũ Văn Hùng

641-648

08

ĐHSP

2009

45.000


Cơ học lượng tử: T1

Phạm Quý Tư

177-181

05
1995

11.500


Cơ học lượng tử: T2

Phạm Quý Tư

182-186

05
1995

12.900


Cơ học lý thuyết: T1

O.V.GaLuBêva

512

02

Giáo dục

1978

16.000


Cơ học lý thuyết: T2

O.V.GaLuBêva

513

0115.000


Cơ học môi trường liên tục

Grorgee Gee Mase

404-413

10

Giáo dục

1995

19.400


Cơ học môi trường và liên tục: T2

L.I.Xê Đôp

75-76b

02

ĐH&THCN

1977

5.000


Cơ học Niutơn và vật lý học

Đào Văn Phúc

5174

24

Giáo dục

1978

2.000


Cơ học ứng dụng: T1

Đoàn Xuân Huệ

705-712

08

ĐHSP

2003

21.000


Cơ học ứng dụng: T2

Đoàn Xuân Huệ

713-720

08

ĐHSP

2003

25.000


Cơ học và lý thuyết tương đối

Nguyễn Hữu Mình

673-680

08

ĐHSP

2005

42.000


Cơ học: T1

Nguyễn Văn Đình

91

01

Giáo dục

1992

7.500


Cơ học: T1
152

01

Giáo dục

1996

10.200


Cơ học: T1
217-236

2110.200


Cơ học: T2

Đỗ Sang

92

01

Giáo dục

1992

6.000


Cơ sở vật lý: T1: Cơ học 1

DaVid Hallyday

259-269

11

Giáo dục

1996

28.800


Cơ sở vật lý: T2: Cơ học 2

DaVid Hallyday

270-277

08

Giáo dục

1996

26.000


Cơ sở vật lý: T4: Điện học

David Halliday

414-423

10

Giáo dục

1997

19.400

tải về 419.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương