CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm gdtc & qptải về 46.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích46.86 Kb.
#7943

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

straight connector 5TRUNG TÂM GDTC & QP

straight connector 6Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 181 GDTC-QP
TỜ TRÌNH

(V/v miễn và học bổ sung các học phần môn GDTC)Kính gửi:

  • Ban Giám hiệu Trường Đại học Duy Tân;

  • Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

Thực hiện theo quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nay Trung tâm GDTC&QP kính trình Phòng Đào tạo, Ban Giám hiệu danh sách sinh viên được miễn, giảm các học phần đã học và học bổ sung các học phần còn thiếu môn GDTC.

Cụ thể:  1. Danh sách sinh viên miễn học môn GDTC.
TT

MSSV

HỌ VÀ

TÊN

N.SINH

LỚP

LÍ DO

GHI CHÚ

1

2011228126

Nguyễn Hữu Hoàng

Kỳ

05/10/1991

K20QCD

Có chứng chỉ GDTC hệ CĐ

Miễn

Tổng số: 01 sinh viên
  1. Danh sách sinh viên miễn HP1,2,3 học bổ sung HP4,5 môn GDTC
TT

MSSV

HỌ VÀ

TÊN

N.SINH

LỚP

LÍ DO

GHI CHÚ

1

161325219

Nguyễn Thụy Hoài

An

22/09/1991

K20PSU_KKT

Có Chứng chỉ GDTC hệ CĐ

Theo QĐ: 1460 ngày26/06/2011

2

161325224

Trần Thị Minh

Anh

28/05/1992

K20PSU_KKT

Có Chứng chỉ GDTC hệ CĐ

Theo QĐ: 1460 ngày26/06/2011

3

161325245

Hoàng Thị Ngọc

Bích

13/06/1992

K20KKT

Có Chứng chỉ GDTC hệ CĐ

Theo QĐ: 1460 ngày26/06/2011

4

161325279

Nguyễn Minh

Dũng

30/01/1992

K20QTH

Có Chứng chỉ GDTC hệ CĐ

Theo QĐ: 1460 ngày26/06/2011

5

161325312

Trần Thị Lệ

Hằng

02/06/1992

K20KKT

Có Chứng chỉ GDTC hệ CĐ

Theo QĐ: 1460 ngày26/06/2011

6

161325420

Nguyễn Khánh

Linh

01/10/1992

K20KDN

Có Chứng chỉ GDTC hệ CĐ

Theo QĐ: 1460 ngày26/06/2011

7

161325564

Nguyễn Việt Hồng

Phi

02/06/1992

K20PSU_KKT

Có Chứng chỉ GDTC hệ CĐ

Theo QĐ: 1460 ngày26/06/2011

8

161325858

Nguyễn Trần Hoài

Tâm

01/09/1991

K20PSU_KKT

Có Chứng chỉ GDTC hệ CĐ

Theo QĐ: 1460 ngày26/06/2011

9

161325875

Nguyễn Đức Anh19/02/1992

K20KKT

Có Chứng chỉ GDTC hệ CĐ

Theo QĐ: 1460 ngày26/06/2011

10

161325874

Bùi Tô23/02/1992

K20PSU_KKT

Có Chứng chỉ GDTC hệ CĐ

Theo QĐ: 1460 ngày26/06/2011

Tổng số: 10 sinh viên
  1. Danh sách sinh viên miễn HP1,3 học bổ sung HP2,4,5 môn GDTC
TT

MSSV

HỌ VÀ

TÊN

N.SINH

LỚP

LÍ DO

GHI CHÚ

1

2020522774

Trần Thị

Anh

13/07/1993

K20YDH6

Có bảng điểm hệ TC

Miễn HP1,3, B/S HP2,4,5

Tổng số: 01 sinh viênVậy Trung tâm GDTC&QP kính đề nghị, Phòng Đào tạo, Ban Giám hiệu cho phép sinh viên được miễn, giảm các học phần đã học và học bổ sung các học phần còn thiếu môn GDTC, tạo điều kiện cho sinh viên trong thời gian theo học tại Trường.

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2015

BAN GIÁM HIỆU

PGS. TS Lê Đức Toàn

P. ĐÀO TẠO ĐH&SĐH

TS. Nguyễn Phi Sơn

GĐ.TRUNG TÂM GDTC&QP

ThS. Lê Đức Trọng
Trang


Каталог: Upload -> FileUpload
Upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
FileUpload -> TRƯỜng đẠi học duy tân trung tâm gdtc – qp bộ MÔn gdtc o0o
FileUpload -> CHƯƠng I giới thiệu môn nhảy xa sơ LƯỢc lịch sử phát triển môn nhảy xa I. SƠ LƯỢc lịch sử phát triển môn nhảy xa
FileUpload -> Phụ lục I mẫu chứng chỉ đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số
FileUpload -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
FileUpload -> TRƯỜng đẠi học duy tân trung tâm gdtc-qp bộ môn: gdtc lý thuyết bóng đÁ HỌc phần III
FileUpload -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo danh mụC ĐỀ TÀi kh&cn cấp bộ ĐƯa ra tuyển chọn thực hiện năM 2013
FileUpload -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 44/2011/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 46.86 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương