CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học luật tp. Hcm độc lập Tự do Hạnh phúc khoa luật hành chính tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 8 năm 2012 phân công giảng viên giảng dạy học kỳ 1 NĂm họC 2012 2013tải về 105.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích105.13 Kb.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 8 năm 2012
PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012 - 2013

1. Các lớp chính quy.


Stt

Lớp

Thời gian học

Địa điểm học

Giảng viên phụ trách

Đơn vị công tác

Điện thoại

1.

TM37

24/9 – 30/11

Lý thuyết: C302

Thảo luận: A202, B303Ths Vũ Thị Bích Hường


Tổ LL về NN và PL

0983743747


2.

DS 37

24/9 - 30/11

Lý thuyết: C302

Thảo luận: A202, B303Ths Nguyễn Thị Ngọc Mai

AQAC

0909371076


3.

QT 37

24/9 - 30/11

Lý thuyết: B205

Thảo luận :B303, B304Ths Phạm Thị Ngọc Huyên


Tổ LL về NN và PL

0908025463


4.

HC 37

24/9 - 30/11

Lý thuyết: C207

Thảo luận: B106Ths Đỗ Thanh Trung


Tổ LL về NN và PL

0937231255

5.

HS 37

24/9 - 30/11

Lý thuyết: C207

Thảo luận: B304Ths Đỗ Thanh Trung

Tổ LL về NN và PL

0908243998


6.

Quản trị luật


24/9 - 30/11

Lý thuyết: B304

Thảo luận: A202, A701Ths Ngô Đức Tuấn

Phòng Đào Tạo

0903708689

7.

CLC (A)


24/9 - 30/11

A703


Ths Phạm Thị Ngọc Huyên


Tổ LL về NN và PL

0908025463


8.

CLC (B)


24/9 - 30/11

A702

TS. Đỗ Minh Khôi


Tổ LL về NN và PL

01223939169

9.

CLC (C)


24/9 - 30/11

A702

Ths Đỗ Thanh Trung

Tổ LL về NN và PL

0908243998

10.

AUF 30


24/9 - 30/11

A401

TS Phan Nhật Thanh

Thư viện

0933688336

11.

AUF 50


24/9 - 30/11

A703

Ths Vũ Thị Bích Hường

Tổ LL về NN và PL

0983743747
2. Các lớp tại chức.
MÔN: LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC


Stt

Lớp

Buổi học

Thời gian học

Địa điểm học

Giảng viên phụ trách

Đơn vị công tác

Điện thoại

1.

CA – K7

Ngày thứ 5 và

chủ nhật


02/8 – 19/8

NTT

TS Phan Nhật Thanh

Ths Trần Quang TrungThư viện

Tổ LL về NN và PL0933688336

2.

2C-B2VHVL

Tối 2,4,6 và

chiều chủ nhật06/8 – 26/8

NTT

Ths Đỗ Thanh Trung

Tổ LL về NN và PL

0908243998

3.

2D- B2VHVL

Tối 3,5,7 và

tối chủ nhật07/8 – 26/8

NTT

Ths Ngô Đức Tuấn

Phòng Đào Tạo

0903708689

4.

K15Ngày thứ 3 và

thứ 7


28/8 – 18/9

NTT

Ths Nguyễn Thị Ngọc Mai

Ths Nguyễn Thị Thanh NhànAQAC

Tổ LL về NN và PL0909371076


5.

Q5K5

Tối 3,5 và

ngày thứ 704/8 – 23/8

207 An Dương Vương

Ths Vũ Thị Bích Hường

Tổ LL về NN và PL

0983743747


6.

CĐ – K6

Tối 3,5,7 và

sáng chủ nhật25/8 – 16/9

Lô 7, cư xá Thanh Đa

TS. Đỗ Minh Khôi

Tổ LL về NN và PL

01223939169

7.

HMK2

Ngày thứ 3 và

chủ nhật


16/9 – 02/10

TT Bồi dưỡng chính trị Hóc Môn

Ths Phạm Thị Ngọc Huyên

Tổ LL về NN và PL

0908025463MÔN: LÝ LUẬN PHÁP LUẬT


Stt

Lớp

Buổi học

Thời gian học

Địa điểm học

Giảng viên phụ trách

Đơn vị công tác

Điện thoại

1.

CA – K7

Ngày thứ 5 và

chủ nhật


16/9 – 04/10

NTT

Ths Đỗ Thanh Trung

Tổ LL về NN và PL

0908243998

2.

2C-B2VHVL

Tối 2,4,6 và

chiều chủ nhật27/8 – 19/9

NTT

TS Phan Nhật Thanh

Ths Trần Quang TrungThư viện

Tổ LL về NN và PL0933688336

3.

2D- B2VHVL

Tối 3,5,7 và

tối chủ nhật28/8 – 20/9

NTT

Ths Vũ Thị Bích Hường

Tổ LL về NN và PL

0983743747


4.

K15


Ngày thứ 3 và

thứ 7


22/9 – 09/10

NTT

Ths Vũ Thị Bích Hường

Tổ LL về NN và PL

0983743747


5.

Q5K5

Tối 3,5 và

ngày thứ 718/9 – 06/10

207 An Dương Vương

Ths Nguyễn Thị Ngọc Mai

Ths Nguyễn Thị Thanh NhànAQAC

Tổ LL về NN và PL0909371076


6.

CĐ – K6

Tối 3,5,7 và

sáng chủ nhật18/9 – 07/10

Lô 7, cư xá Thanh Đa

Ths Đỗ Thanh Trung

Tổ LL về NN và PL

0908243998

7.

HMK2

Ngày thứ 3 và

chủ nhật


07/10 – 23/10

TT Bồi dưỡng chính trị Hóc Môn

Ths Đỗ Thanh Trung

Tổ LL về NN và PL

0908243998* Ghi chú:

1. Mục buổi học: đối với các lớp chính quy ghi rõ ca, thứ; đối với các lớp tại chức ghi rõ buổi học (ví học học tối thứ 2, 4, 6 và sáng chủ nhật .v.v...);

2. Mục Giảng viên phụ trách: Đề nghị ghi rõ học hàm, học vị;

3. Mục Điện thoại: đề nghị cung cấp điện thoại nhà riêng và điện thoại di động để thuận tiện trong việc liên lạc;

4. Mục đơn vị công tác: nếu là giảng viên của Trường thì ghi thuộc Tổ bộ môn nào; nếu là giảng viên mời thi ghi tên Trường (hoặc học viện .v.v...);

5. Trong phần cuối danh sách đề nghị bổ sung thêm tổng số tiết giảng.TỔNG SỐ GIỜ GIẢNG CỦA CÁC GIÁO VIÊN


Giáo viên

LLNN

LLPL

Tại chức

Tổng

Ths Phạm Thị Ngọc Huyên

Ths Vũ Thị Bích Hường

TS. Đỗ Minh Khôi

Ths Nguyễn Thị Ngọc Mai

Ths Đỗ Thanh Trung

Ths Ngô Đức Tuấn

TS Phan Nhật Thanh

Ths Lê Thị Nhàn

Ths Trần Quang Trung

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương