CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi họC ĐỒng tháPtải về 13.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích13.75 Kb.
#21871

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 490/QĐ-ĐHĐT.CTSV

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 11 năm 2008


QUY ĐỊNH

ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGOẠI TRÚ
Thực hiện Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế ngoại trú của HSSV các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. Nhà trường quy định cụ thể đối với sinh viên ở ngoại trú như sau:

 1. Làm đầy đủ thủ tục đăng kí tạm trú theo quy định, chấp hành nghiêm các quy định về an ninh trật tự (ANTT) của địa phương.

 2. Tích cực tham gia phong trào tự quản, xây dựng nếp sống văn hóa, vệ sinh môi trường nơi mình cư trú. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với chủ hộ, với nhân dân địa phương, không làm điều gì ảnh hưởng đến danh dự người sinh viên và nhà trường.

 3. Phải tuân thủ sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng làm nhiệm vụ ANTT ở địa phương. Tích cực tham gia, giúp đỡ các lực lượng đó hoàn thành nhiệm vụ.

 4. Nhà trường nghiêm cấm sinh viên có các hành vi sau: Liên quan đến ma tuý, mại dâm, các loại văn hóa phẩm có nội dung xấu, đánh bạc, chơi đề, uống rượu, tàng trữ vũ khí, hung khí, các chất cháy, nổ và các loại hàng cấm. Cho người khác mượn phòng thực hiện các hành vi phạm pháp.

 5. Sinh viên không được thuê phòng trọ mà không có người quản lí. Khi thuê phòng nhất thiết phải có hợp đồng thỏa thuận với chủ trọ về giá cả và các điều kiện liên quan khác. Hết hợp đồng hoặc chuyển chổ ở mới phải thanh toán đầy đủ với chủ trọ theo hợp đồng đã kí kết. Nếu có vay mượn tài sản thì phải trả, làm mất mát, hư hỏng phải đền bù thỏa đáng.

 6. Người khác giới không được ở chung phòng trọ (trừ cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ chồng). Khi có người thân cần lưu lại thì phải báo với chủ hộ, nếu đuợc phép phải làm đăng kí tạm trú theo quy định.

 7. Sinh viên có trách nhiệm tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, các đối tượng truy nã, tích cực đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội.

 8. Sau mỗi học kì, sinh viên phải có nhận xét của chủ trọ (hộ) và xác nhận của chính quyền địa phương nơi mình cư trú, ghi rõ ưu khuyết điểm trong việc chấp hành các nội quy, quy định, có xác nhận của công an phường (xã). Trong học kì nếu có thay đổi chổ ở thì sinh viên phải đến phòng CTSV mượn sổ ngoại trú để làm thủ tục chuyển chổ ở, sau khi xong phải nộp lại cho phòng CTSV để quản lí và theo dõi. Thời gian cho mượn là 01 tuần.

 9. Thời gian và quy trình nhận xét:

  • Từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 6 và tháng 12 hàng năm: Lớp trưởng nhận sổ ngoại trú từ phòng CTSV và phát cho sinh viên trong lớp mình.

  • Sinh viên nộp sổ cho chủ nhà trọ để nhận xét, sau khi chủ trọ nhận xét mang sổ đến Công an phường (xã) để xác nhận.

  • Sinh viên nhận lại sổ từ chủ trọ và nộp lại cho CBCTSV của khoa qua lớp trưởng trước ngày 20 tháng 6 và tháng 12.

  • Sau khi nhận xét kết quả rèn luyện được trong HK, CBCTSV nộp sổ về phòng CTSV để kiểm tra và quản lí.

10- Sinh viên nào không nộp sổ theo quy định sẽ bị khống chế điểm rèn luyện học kỳ (trừ 20 điểm).

 1. Những sinh viên gương mẫu thực hiện tốt các quy định trên đây sẽ được Nhà trường động viên, khen thưởng thích đáng. Những trường hợp vi phạm, nhà trường sẽ xử lí theo quy chế hiện hành.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

Phạm Minh Giản

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong trường.

- Công an TP, huyện,(để phối hợp chỉ đạo)

- Công an các phường (xã) (để phối hợp)- Các chủ nhà trọ SV (để phối hợp)

- Lưu VT, CTSV
tải về 13.75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương