CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NÔng nghiệp và ptnt độc lập Tự do Hạnh phúctải về 69.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích69.85 Kb.
#492
UBND TỈNH NGHỆ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 50 /BC-SNN-KHTC Nghệ An, ngày 16 tháng 02 năm 2016
BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁNG 02/2016

Thực hiện Quyết định số: 74/2015/QĐ.UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh ban hành cơ chế giao và điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2016. Sở Nông nghiệp & PTNT Nghệ An báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháng 02/2016 và nhiệm vụ công tác tháng 03/2016, với những nội dung chủ yếu như sau:I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC THÁNG 02/2016

1. Đặc điểm tình hình: Trong tháng 02/2016, thời tiết tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đã có nhiều đợt rét đậm, rét hại lịch sử (nhiều ngày nhiệt độ <10oC), băng tuyết xuất hiện tại một số vùng cao gây thiệt hại lớn cho sản xuất và đời sống của người dân, nhất là gieo cấy vụ Xuân 2016.

2. Công tác tham mưu, quản lý nhà nước

Trong tháng 02/2016, trước những diễn biến bất thường của thời tiết, nhiệt độ xuống thấp kỷ lục, vùng cao có nơi -3oC, Sở đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung chống rét cho cây trồng, cho đàn gia súc, gia cầm; triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 một cách chủ động như:

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Công điện khẩn: Số 03/CĐUBND ngày 18/1/2015, Số 05/CĐ-UBND ngày 22/1/2016, Số 06/CĐ-UBND ngày 02/2/2016, Số 07/CĐ-UBND ngày 05/02/2016 và các Công văn: Số 570/UBND-NN ngày 26/01/2016, Số 617/UBND-NN ngày 29/01/2016 về công tác phòng, chống rét và dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, khắc phục hậu quả khôi phục sản xuất thời gian qua.

- Sở đã ban hành các Công văn: Số 3201/SNN-CN ngày 09/12/2015, Số 270/SNN-TT ngày 05/2/2016... về phòng chống đói rét và dịch bệnh gia súc gia cầm vụ Đông Xuân, giao nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất vụ Xuân và khắc phục thiệt hại do rét đậm, rét hại đầu năm 2016.

Sở Nông nghiệp và PTNT liên tục bám sát diễn biến tình hình thời tiết, phân công lãnh đạo Sở, thành lập nhiều đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo các địa phương, đơn vị có biện pháp tích cực phòng chống rét và dịch bệnh cho cây trồng, đàn gia súc gia cầm, hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2016.

3. Sản xuất Nông nghiệp

3.1. Trồng trọt và công tác BVTV

a) Cây hàng năm

- Sản xuất vụ Xuân: Những ngày trước và sau tết Nguyên đán thời tiết ấm lên, nên khá thuận lợi cho việc gieo trồng các loại cây trồng vụ Xuân năm 2016. Được sự chỉ đạo và hướng dẫn của ngành Nông nghiệp nên bà con nông dân các địa phương đồng loạt xuống đồng tập trung gieo trỉa, đẩy nhanh tiến độ sản xuất cây trồng, phấn đầu khép kín diện tích lúa vụ xuân. Tính đến ngày 15/02/2015 diện tích gieo trồng một số cây trồng chính như sau:

+ Cây lúa: Diện tích đã gieo cấy toàn tỉnh ước đạt 88.200 ha, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, cơ bản các địa phương tuân thủ đúng lịch nông vụ và các biện pháp kỹ thuật của ngành đề ra. Lúa xuân chủ yếu được gieo cấy nhiều tại các huyện có điều kiện thâm canh và chủ động được nguồn nước như Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Nam Đàn, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Đô Lương.

+ Ngô: Diện tích gieo trồng ước đạt 8.850 ha so với cùng kỳ đạt 104,14%, do ngô xuân thường gieo trỉa vào trung tuần tháng 2 trở đi.

+ Cây khoai lang: Diện tích đã trồng ước đạt 1.400 ha, giảm 100 ha.

+ Cây rau đậu các loại: Diện tích gieo trồng ước đạt khoảng 5.900 ha; tranh thủ thời vụ và quỹ đất bà con nông dân tiếp tục gieo trồng.

+ Cây lạc: Tranh thủ thời tiết ấm áp trong tiết Lập Xuân bà con nông dân tiến hành gieo lạc. Đến nay diện tích ước đạt 16.200 ha. Diện tích lạc xuân tập trung chủ yếu ở các huyện có truyền thống sản xuất như Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Nam Đàn, Đô Lương, Thanh Chương …

+ Cây mía: Trồng mới đạt 1.450 ha bằng các giống sạch bệnh.- Sản xuất vụ Đông 2015:

Tổng diện tích gieo trồng cây vụ đông đạt 41.871,4 ha bằng 98,9 % so với cùng kỳ 2014. Diện tích gieo trồng vụ đông năm nay giảm do năm nay thời tiết nắng hạn kéo dài, nhiều vùng sản xuất vụ đông thiếu nước, tâm lý lo lắng của bà con nông dân về thời tiết bão lụt, ngập úng xẩy ra ảnh hưởng đến sản xuất vụ Đông, đặc biệt cây ngô trên đất 2 lúa; Cụ thể ở một số cây trồng chính như sau:

+ Cây ngô: Diện tích gieo trồng 23.734,7 ha đạt 93,98 % so với cùng vụ đông năm trước; Năng suất ngô Đông ước đạt 44,93 tạ/ha; Sản lượng ước tính đạt 106.693,3 tấn.

+ Khoai lang: Diện tích gieo trồng đạt 2.490,3 ha. Các địa phương đã chú trọng đưa diện tích của các giống mới vừa có năng suất cao, vừa có chất lượng như K4, Nhật đỏ, Nhật vàng… nên ước tính năng suất đạt 65,8 tạ/ha; sản lượng ước đạt 16 385,7 tấn.

+ Lạc: Diện tích lạc vụ đông gieo trỉa đạt 1.392,9 ha tăng 113,9 ha so với vụ Đông năm 2014. Lạc vụ đông năm nay chủ yếu được trồng trên đất vừng, đỗ hè thu đã cho thu hoạch xong, phần lớn được sử dụng các giống lạc như L14, L23, L26, TB25. Năng suất ước đạt 21,73 tạ/ha; sản lượng ước đạt 3.026 tấn, tăng 9,34 % so với vụ đông năm trước. Vụ lạc Đông năm nay được mùa, được giá tăng thu nhập cho bà con nông dân.

+ Cây rau đậu hoa cây cảnh: Diện tích gieo trồng đạt 12.027,3 ha tăng 11,2% so với vụ đông năm 2014, bà con nông dân tập trung gieo trồng phần lớn là các loại rau theo nhu cầu thị trường, tập quán và kinh nghiệp canh tác để gieo trồng các loại rau đậu phù hợp, trong đó chú trọng phát triển các giống rau cao cấp để tăng thêm hiệu quả kinh tế mở rộng diện tích rau an toàn đáp ứng nhu cầu của thị trường, hỗ trợ xây dựng thương hiệu các vùng rau làm hàng hóa. Rauvụ Đông năm nay, được giá nên bà con rất phấn khởi Năng suất ước đạt 120,16 tạ/ha; sản lượng 142.591 tấn, tăng 7,36% so với vụ Đông năm trước.b) Cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả.

Hiện nay các đơn vị quốc doanh và các hộ nông dân đang tập trung chăm sóc và thu hoạch sản phẩm của một số cây ăn qủa như cam, quýt, táo… để phục vụ cho thị trường trong và sau Tết Nguyên đán.3.2. Chăn nuôi, thú y

Chăn nuôi tháng 2/2016 trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Tỉnh tiếp tục thực hiện các chương trình hỗ trợ cho chăn nuôi. Bên cạnh đó sản phảm chăn nuôi cho thu nhập ổn định và có lợi nhuận..- Tống đàn trâu tại thời điếm tháng 2/2016 ước đạt 296.600 con, tăng 0,67 % so với cùng kỳ năm trước.

- Tổng đàn bò ước đạt 423.750 con, tăng 9,29 %. Chủ yếu do chăn nuôi bò sữa quy mô tập trung (58.141 con), áp dụng công nghệ cao tiếp tục phát triển, chăn nuôi bò thịt mang lại hiệu quả cao kinh tê cao hơn, bên cạnh nhiều chương trình hỗ trợ chăn nuôi bò được triển khai như tăng bò cho đồng bào nghèo vùng biên giới...

- Tổng đàn lợn ước đạt 916.300 con, giảm 4,7%.

- Tổng đàn gia cầm ước đạt 18.020 nghìn con, tăng 5,18%, trong đó đàn gà ước đạt 14.593 nghìn con.

- Công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm luôn được lãnh đạo các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện: Trong tháng, xảy ra dịch Cúm gia cầm tại Diễn Phú (Diễn Châu), nhưng được phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không lây lan ra diện rộng, đã tiêu hủy 3.000 con gà, 61 con vịt…

Hiện nay, thời tiết đang vào giai đoạn chuyển mùa. Do đó nguy cơ xẩy ra các dịch bệnh nguy hiểm như: dịch cúm gia cầm, tai xanh ở lợn, LMLM, bệnh dại chó… trong thời gian tới rất cao.3.3. Tình hình thiệt hại do đợt rét đậm, rét hại cuối tháng 1 đầu tháng 2/2016

a) Tình hình thiệt hại

Do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại kéo dài, với nền nhiệt xuống thấp kỷ lục, xuất hiện băng tuyết nhiều nơi ở vùng cao đã gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân: Diện tích mạ bị thiệt hại 525,6 ha (trong đó thiệt hại 70% trở lên là 344 ha); diện tích lúa đã gieo cấy bị thiệt hại 16.836 ha (trong đó thiệt hại 70% trở lên là 10 955 ha); các cây ngô, lạc, rau màu diện tích thiệt hại 4.355 ha (trong đó thiệt hại 70 % trở lên là 2 470 ha); trâu, nghé chết 1.191 con, bò, bê chết 1.106 con, dê chết 1.089 con, lợn chết 452 con, gia cầm chết 50.427 con. Trâu bò, gia cầm và vật nuôi chết chủ yếu ở các huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Hưng Nguyên, Thị xã Hoàng Mai,…b) Nguyên nhân chủ yếu

- Nguyên nhân khách quan: Do nhiệt độ xuống thấp kỷ lục, nhiều ngày nhiệt độ xuống dưới 10oC, đặc biệt vùng núi cao nhiều nơi lạnh đến - 3oC, xuất hiện băng tuyết như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Một bộ phận cán bộ và người dân vẫn còn chủ quan với diễn biến bất thường của thời tiết, chưa thực hiện đầy dủ những hướng dẫn chỉ đạo của ngành Nông nghiệp và PTNT như tình trạng gieo sạ vẫn còn nhiều, nhất là tại các huyện như Hưng Nguyên, Nam Đàn...; thiếu biện pháp chống rét cho mạ, một số địa phương còn để nông dân gieo cấy sớm so với lịch thời vụ của ngành đã triển khai...; nên khi nhiệt độ xuống thấp, gây nhiều thiệt hại.

+ Một số hộ dân chưa thực sự chủ động, tích cực hơn trong công tác phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm khi rét đậm, rét hại kéo dài mặc dù đã có chỉ đạo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Trước tình hình rét đậm, rét hại kéo dài, với nền nhiệt độ thấp kỷ lục, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều Công điện khẩn, công văn chỉ đạo hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống rét, đồng thời Sở đã ban hành nhiều văn bản, cử các đoàn công tác chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị đưa ra nhiều giải pháp tích cực kịp thời như: che phủ ni lon cho mạ, giữ nước tại các chân ruộng đã gieo cấy, che kín chuồng trại, đốt lửa giữ ấm, bổ sung thức ăn dự trữ cho đàn gia súc gia cầm...

Vì vậy, đã góp phần giảm thiểu thiệt hại do rét đậm, rét hại lịch sử gây ra trong thời gian qua.
4. Sản xuất lâm nghiệp

4.1. Trồng rừng, chăm sóc rừng

Tháng 2/2016 thời tiết thuận lợi cho việc sản xuất lâm nghiệp, trồng và chăm sóc rừng. Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, các cá nhân, hộ gia đình, các đơn vị đã ra quân đầu năm, tích cực trồng mới cây xanh trên khắp các địa bàn.

Diện tích rừng trồng mới tập trung 2 tháng đầu năm ước đạt 470 ha, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

4.2. Khai thác gỗ và lâm sản khác.

- Tháng 02/2016 sản lượng gỗ khai thác ước đạt 2.220 m3, tăng 5,21% so với cùng kỳ năm 2015, đưa sản lượng khai thác gỗ 2 tháng ước đạt 4.470 m3, tăng 7,45%. Gỗ khai thác được chủ yếu là rừng sản xuất do một số diện tích rừng trồng đã đến kỳ khai thác phải thu hoạch.

- Một số lâm sản khác như lá dong, nứa hàng, giang, măng, mộc nhĩ đều tăng hơn cùng kỳ năm ngoái do các hộ dân khai thác để phục vụ cho Tết Nguyên đán.

+ Củi khai thác 2 tháng ước tính đạt 471.800 ste, tăng 0,47% so với cùng kỳ năm 2015.

+ Nứa hàng, giang ước tính đạt 1.900 ngàn cây; lá dong ước đạt 14.100 triệu lá phục vụ nhu cầu tết âm lịch.

4.3. Công tác quản lý, bảo vệ rừng

Trong tháng không xảy ra vụ cháy rừng nào. Tháng 02/2016 ngành Kiểm lâm đã phát hiện, bắt giữ 30 vụ vi phạm lâm luật, giảm 23,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vi phạm quy định về quản lý động vật hoang dã: 03 vụ; Mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép: 15 vụ; Vi phạm quy định về chế biến gỗ và lâm sản khác: 0 vụ; Vi phạm khác: 12 vụ.

Đã xử lý 30 vụ, đạt 100% số vụ vi phạm; Lâm sản tịch thu: 80,59 m3 gỗ tròn, xẻ các loại (trong đó gỗ qúy hiếm 0,67 m3); động vật rừng tịch thu 03 con (98 kg); Phạt tiền: 144,5 triệu đồng; Tiền bán lâm sản, phương tiện tịch thu: 183 triệu đồng; Thu nộp ngân sách: 322 triệu đồng.

5. Sản xuất thủy sản

Tháng 02/2016 trùng với dịp Tết Nguyên Đán nên nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thủy sản tương đối lớn, giá cả các loại sản phẩm thủy sản tháng này tăng hơn so với tháng trước. Trong tháng 02, tình hình thời tiết tương đối thuận lợi, tạo điều kiện cho bà con nông dân chăm sóc, thu hoạch thủy sản phục vụ cho dịp Tết. Trong tháng không có dịch bệnh xảy ra trên các diện tích nuôi trồng thủy sản.5.1. Nuôi trồng và sản xuất giống thủy sản

Tập trung chỉ đạo các đơn vị sản xuất giống chuẩn bị đầy đủ giống, tốt kịp thời phục vụ nhu cầu con giống của bà con nông dân. Tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng, củng cố cơ sở vật chất để thả cá vụ Xuân.

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 15.860 ha, tăng 0,08% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là diện tích nuôi cá ao, nuôi hồ đập thủy lợi và một số diện tích cá vụ 3 còn lại.

Hiện nay bà con nông dân các huyện ven biển đang nạo vét, cải tạo, xử lý các ao đầm nuôi tôm để chuẩn bị cho việc thả nuôi tôm vụ 1 năm 2016.5.2. Sản lượng thủy sản

Ước đạt 18.776 tấn, tăng 4,32% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân do giáp tết Nguyên đán nên các hộ tập trung đánh bắt những diện tích đến kỳ thu hoạch, các hộ ven biển cũng tích cực ra khơi khai thác để phục vụ nhu cầu thị trường. Cụ thể:a) Sản lượng nuôi trồng: Ước đạt 2.080 tấn, tăng 0,48%, đưa sản lượng nuôi trồng 2 tháng đầu năm ước đạt 3930 tấn, tăng 1,29% so với cùng kỳ năm ngoái.

b) Sản lượng khai thác: Ước đạt 14.846 tấn, tăng 5,15% so với cùng kỳ. Trong đó: Sản lượng cá khai thác ước tính đạt 12740 tấn, tăng 4,6% so cùng kỳ; tôm khai thác ước đạt 314 tấn, tăng 3,29%; thủy sản khác ước đạt 1792 tấn, tăng 9,6% so cùng kỳ năm 2015.

6. Công tác thủy lợi, đê điều và phòng chống lụt bão

a) Công tác thủy lợi: Trước nguy cơ hạn hán do thiếu nước trên các hồ đập trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNt đang tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị thường xuyên kiểm tra mực nước trên các sông, hồ, điều tiết nước hợp lý để phục vụ sản xuất vụ Xuân 2016.

b) Công tác quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão.

- Công tác Phòng chống lụt bão: Triển khai giao các địa phương, đơn vị xây dựng phương án PCLB để chủ động ngay từ đầu năm; kiện toàn BCH PCLB&TKCN năm 2016 ở các cấp, đảm bảo phòng chống lụt bão...

+ Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm Luật đê điều trên các tuyến đê sông, đê biển;

+ Triển khai công tác tu bổ đê điều thường xuyên; Công tác duy tu bảo dưỡng đê điều; Chỉ đạo, đôn đốc các công trình xây dựng cơ bản khác đảm bảo theo tiến độ, chất lượng.7. Nước sạch và Vệ sinh MTNT: Tích cực triển khai ngay từ đầu năm kế hoạch nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2016.

8. Phát triển nông thôn

8.1. Xây dựng nông thôn mới

Trong tháng 2/2016, Sở đã tích cực triển khai kế hoạch Xây dựng NTM 2016, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, đơn vị; tập trung chỉ đạo 34 xã đăng ký về đích năm 2016, các địa phương khác tổ chức ra quân, phát động phong trào thực hiện Chương trình Xây dựng NTM ngay từ đầu năm.

Tập trung tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ sớm nguồn kinh phí Chương trình MTQG Xây dựng NTM 2016 từ nguồn ngân sách Trung ương, với số tiền 131 tỷ đồng.

8.2. Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp và trang trại: Triển khai thực kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; phát triển kinh tế trang trại.

8.3. Thực hiện các chương trình, dự án phát triển nông thôn khác

Triển khai kế hoạch năm 2016, trong đó tập trung hoàn thành phân bổ, lập và phê duyệt dự toán để thực hiện đối với chương trình giảm nghèo, Hỗ trợ PTSX CT 135; Chương trình 30a.9. Về cải cách hành chính, tổ chức bộ máy và công tác thanh tra

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án quản lý hành chính nhà nước, tiêu chuẩn ISO 9001- 2000, chương trình"một cửa", sử dụng hệ thống mạng trong quản lý bằng công nghệ thông tin tại Văn phòng Sở, M-office, nâng cao chất lượng trang Websie của Sở Nông ngfhiệp và PTNT.III. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

Tiến độ sản xuất vụ Đông 2015, diện tích một số cây trồng chưa đạt kế hoạch đề ra như cây lạc, ngô... Nguyên nhân chủ yếu: Do không lường hết diễn biến bất thường của thời tiết (năm 2015 mưa lũ muộn, kết thúc sớm); thu hoạch vụ Hè Thu muộn hơn so với mọi năm. Mặt khác, nhiều địa phương đang tập trung hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, nên ảnh hưởng đến mở rộng diện tích sản xuất vụ Đông.IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 03/2016

1. Công tác tham mưu, quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành

- Tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất và dự toán thu chi ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT năm 2016.

- Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng các loại giống cây trồng, vật nuôi, thức ăn gia súc, thuốc thú y, PCCCR, vệ sinh an toàn thực phẩm... đảm bảo lợi ích cho bà con nông dân và người tiêu dùng.

- Chỉ đạo công tác, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng; phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, đặc biệt quan tâm công tác phòng chống rét cho trâu bò; chỉ đạo tích cực phòng chống cháy rừng mùa hanh khô miền núi...

- Triển khai xây dựng các mô hình phát triển sản xuất vụ Xuân 2016, nhất là các mô hình liên kết sản xuất xây dựng "cánh đồng lớn" gắn với xây dựng Nông thôn mới.

- Tích cực chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2016.2. Sản xuất Nông nghiệp và PTNT

2.1. Sản xuất nông nghiệp

a) Trồng trọt và công tác BVTV

- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị khắc phục hậu quả đợt rét đậm rét hại, gieo cấy lại hoặc dặm kịp thời diện tích bị thiệt hại, hoàn thành tốt gieo cấy lúa và các loại cây trồng vụ Xuân 2016.

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện các loại sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

b) Chăn nuôi, thú y: Chỉ đạo các địa phương khôi phục nhanh đàn gia súc gia cầm bi chết do rét hại; Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, để bao vây, phòng chống kịp thời. Tăng cường kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vận chuyển và vệ sinh thú y, thực phẩm có nguồn gốc động vật. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về thú y.

2.2. Lâm nghiệp

- Tích cực chỉ đạo các địa phương đơn vị tập trung hoàn thành kế hoạch trồng rừng vụ Xuân khi điều kiện thời tiết cho phép.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát lâm sản, bảo vệ rừng. Kiểm tra việc thực hiện quy trình khai thác gỗ rừng tự nhiên. Tăng cường chỉ đạo công tác PCCCR trong mùa hanh khô ở các huyện miền núi...

2.3. Sản xuất Thuỷ sản: Chỉ đạo các địa phương, đơn vị chuẩn bị tốt mọi điều kiện về giống, vệ sinh ao hồ để nuôi thả cá vụ 1 năm 2016 theo kế hoạch; Tăng cường kiểm tra các hoạt động đánh bắt khai thác thuỷ sản trên biển, gắn liền với bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và an toàn cho ngư dân.

2.4. Thuỷ lợi, Đê điều và Phòng chống lụt bão, Nước sạch &VSMTNT

- Tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động làm tốt công tác chống hạn cho sản xuất vụ Xuân 2016. Chủ động vận hành các công trình thủy nông, các trạm bơm, khơi thông dòng chảy, sử dụng tiết kiệm, đảm bảo nước tưới cho sản xuất vụ Xuân.

- Chỉ đạo Các Hạt quản lý đê kiểm tra, tuần tra bảo vệ công trình đê điều, kiểm tra phát hiện và xử lý vi phạm đê điều;
3.6. Phát triển nông thôn

- Xây dựng Nông thôn mới: Tập trung triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2016 một cách quyết liệt ngay từ đầu năm, để hoàn thành chỉ tiêu có ít nhất 34 xã đạt chuẩn NTM trong năm.

- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai kế hoạch về phát triển kinh tế tập thể, kinh tế trang trại năm 2016.

3.7. Tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, công tác thanh tra

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính trong toàn ngành; xử lý giải quyết đơn thư KNTC phát sinh một cách kịp thời; thường trực công tác tiếp dân, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.V. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Đề nghị các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ sớm giải quyết kinh phí hỗ trợ thiệt hại do rét đậm, rét hại lịch sử đối với cây trồng, gia súc, gia cầm... để tỉnh có điều kiện sớm hỗ trợ bà con nông dân khắc phục hậu quả do thiên tai, sớm ổn định sản xuất và đời sống.

- Đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị quan tâm, đầu tư, huy động mọi nguồn lực, trí tuệ đưa cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ngay từ năm 2016./.Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Trung tâm Tin học và Thống kê BNN;

- UBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Lãnh đạo Sở;- Lưu VT, KHTC.GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Hồ Ngọc Sỹ

tải về 69.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương