CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúctải về 0.88 Mb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu14.07.2016
Kích0.88 Mb.
1   2   3   4

53

Nguyễn Đại Đồng

1994

Quyến

Hòa Tiến

Hưng Hà

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm.

- Không mang đăng ký xe

- Không mang giấy phép lái xe

- Không mang bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới..


450.000đ
54

Nguyễn Định Hiển

1990

Phú Mỹ

Minh Hòa

Hưng Hà

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm.

- Không mang đăng ký xe

- Không mang giấy phép lái xe

- Không mang bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới.

- không có gương chiếu hậu.540.000đ
55

Đinh Thị Dồng

1959

Trạm Chay

Thống nhất

Hưng Hà

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm.

- Không mang đăng ký xe

- Không mang giấy phép lái xe

- Không mang bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới..


450.000đ
56

Nguyễn Thị Tuyết

1987

Nhân Phú

Hùng Dũng

Hưng Hà

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm.

- Không mang đăng ký xe

- Không mang giấy phép lái xe

- Không mang bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới.


450.000đ
57

Nguyễn Xuân Tú

1987

Cầu Nại

Liên Hiệp

Hưng Hà

* Đkhiển xe ô tô

- Đỗ xe nơi đường cong700.000đ
58

Hà Văn Đạt

1993

Mỹ Thôn

Kim Trung

Hưng Hà

* Đkhiển xe ô tô để người ngồi trên thùng xe quá số người quy định

350.000đ
59

Trần VĂn Đoan

1974

Hợp Đông

Hồng Lĩnh

Hưng Hà

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm.

- Không mang đăng ký xe

- Không mang giấy phép lái xe

- Không mang bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới.


450.000đ
60

Nguyễn Văn Lý

1966

Đông Lâm

Hồng Minh

Hưng Hà

* Đkhiển xe mô tô dừng xe không sát theo mép đường bên phải theo chiều đi của mình nơi có lề đường hẹp

350.000đ
61

Đinh Văn Điệp

1989

Hiến Nạp

Minh Khai

Hưng Hà

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm.

- Không mang đăng ký xe

- Không mang giấy phép lái xe

- Không có bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới.

-Không chấp hành hiều lệnh CSGT

- không có gương chiếu hậu


840.000đ

Tước GPLX 1 tháng

62

Hà Văn Đông

1997

Trung Thôn2

Kim Trung

Hưng Hà

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm.

- Không có gương chiếu hậu

- từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đkhiển xe620.000đ

Tạm Giữ xe 7 ngày

63

Lưu Văn Phong

1980

Nghĩa Thôn

Kim Trung

Hưng Hà

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm.

- Không mang đăng ký xe

- Không có giấy phép lái xe

- Không mang bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới.


1.350.000đ

Tạm Giữ xe 7 ngày

64

Lê Xuân Nghiệp

1991

Thượng Lãng

Minh Hòa

Hưng hà

* đkhiển xe mô tô

- không đội mũ bảo hiểm

- Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- không có GPLX1.300.000đ

Tạm Giữ xe 7 ngày

65

Phạm Thị Hiền

1993

Nhân Lý

Hùng Dũng

Hưng hà

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm.

- Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Chở theo 02 ngwowid ngồi sau xe

- Không có giấy phép lái xe


1.450.000đ

Tạm Giữ xe 7 ngày

66

Khúc Văn Hòa

1995

Vế

Canh Tân

Hưng hà

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm.

- Không mang đăng ký xe

- Không có giấy phép lái xe

- Không có bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới.

-không có gương chiếu hậu

- không chấp hành hiệu lệnh CSGT


1.740.000đ

Tạm Giữ xe 7 ngày

67

Đào Ngọc Thái

1998

Phương la

Thái Phương

Hưng hà

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm.

- Không mang đăng ký xe

- từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi đkhiển xe

- Không mang bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới.


Cảnh cáo

Tạm Giữ xe 7 ngày

68

Hoàng Văn Việt

1994

Đào Thanh

Canh Tân

Hưng hà

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm.

- Không mang đăng ký xe

- Không có giấy phép lái xe

- Không mang bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới.


1.350.000đ

Tạm Giữ xe 7 ngày

69

Lưu Tiến Dũng

1982

Xóm 7

Đoan Hùng

Hưng hà

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm.

- Không mang đăng ký xe

- Không có giấy phép lái xe1.250.000đ

Tạm Giữ xe 7 ngày

70

Hoàng Thị Dinh

1981

An Tảo

Tt Hưng Nhân

Hưng Hà

* Đkhiển xe mô tô

- không đội mũ bảo hiểm

- không mang đký xe + BHTNDS

- không có GPLX1.350.000đ

Tạm Giữ xe 7 ngày

71

Khúc Văn Oai

1979

Vế

Canh Tân

Hưng hà

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm.150.000đ
72

Đào Thị Hà

1995

Khu Đầu

TT Hưng nhân

Hưng hà

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm.150.000đ
73

Nguyễn Văn Quốc

1976

Tuy Lai

Minh Khai

Hưng hà

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm.150.000đ
74

Trần Nguyên Gia

1973

Hà xá

Tân lễ

Hưng Hà

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm.

- Chở người người ngồi sau Không đội mũ bảo hiểm.


150.000đ
75

Trần Ích Long

1989

Đồng Trang

Hồng An

Hưng hà

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm.150.000đ
76

Đinh Văn Toán

1977

Phương la 1

Thái Phương

Hưng hà

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm.

- không có gương chiếu hậu

- không có BHTNDS340.000đ
77

Nguyễn Thành Luân

1992

Nại

Liên Hiệp

Hưng hà

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm.150.000đ
78

Trần Văn Hiến

1990

Tây Xuyên

Hưng Nhân

Hưng hà

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Chở người người ngồi sau Không đội mũ bảo hiểm.150.000đ
79

Trần Công mạnh

1990

Tân Hà

Tân lễ

Hưng hà

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm.150.000đ
80

Phạm Văn Dũng

1988

Hoành mỹ

Thống Nhất

Hưng hà

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm.150.000đ
81

Nguyễn Đình Linh

1991

An tiến

Chí Hòa

Hưng hà

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm.150.000đ
82

Trần Văn Tính

1968

Xuân La

Độc lập

Hưng hà

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm.150.000đ
83

Lê Quang Hải

1977

Chấp trung

Đoan Hùng

Hưng Hà

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm.150.000đ
84

DƯơng Quang Thắng

1996

Thọ Mai

Tt Hưng Hà

Hưng hà

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm.- không có BHTNDS

250.000đ
85

Đỗ Thị Duyên

1995

Khả Tiến

Duyên Hải

Hưng Hà

Ngồi trên xe mô tô không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

150.000đ

 

86

Nguyễn Văn Linh

1967

Xóm 2

Thống Nhất

Hưng Hà

Điều khiển xe mô tô đi vào đường cấm

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

87

Nguyễn Văn Lỉnh

1962

Quyết Thắng

Chi Lăng

Hưng Hà

Điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

88

Đinh Văn Chiến

1958

Phương La

Thái Phương

Hưng Hà

Điều khiển xe mô tô đi vào đường cấm

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

89

Phạm Văn Khánh

1983

Xóm 6

An Bình

Kiến Xương

Điều khiển xe ô tô không có đủ đèn tín hiệu theo quy định, để người ngồi trên buồng lái quá số lượng quy định

700 000 đ
90

Dương Xuân Hiền

1989

Xóm 3

An Bồi

Kiến Xương

Điều khiển xe ô tô chở hàng vượt trọng tải thiết kế được ghi trong sổ kiểm định ATKT và BVMT trên 60% đối với xe có trọng tải dưới 5 tấn

6000 000 đ

Tước gplx 02 tháng

91

Bùi Thị Lý

1968

Hưng Đạo

Bình Định

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
92

Đặng Ngọc Hải

1994
Bình Định

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định dưới 10km/h + bảo hiểm

250.000đ
93

Mai Thị Thắm

1985

Xóm 4

Bình Minh

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
94

Nguyễn Tiến Thanh

1979

Cao Trung

Đình Phùng

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
95

Nguyễn Văn Tường

1972

Xóm 2

Hòa Bình

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
96

Phạm Trung Kiên

1989

Xóm 3

Hồng Tiến

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
97

Phan Minh Cường

1985

Xóm 10

Nam Bình

Kiến Xương

Điều khiển xe ô tô chở hàng vượt trọng tải thiết kế được ghi trong sổ kiểm định ATKT và BVMT trên 60% đối với xe có trọng tải dưới 5 tấn

6000 000 đ

Tước gplx 02 tháng

98

Vũ Ngọc Trìu

1975

Xóm 8

Quang Bình

Kiến Xương

Đèn báo hãm

350.000đ
99

Trịnh Đức Tấn

1967

Xóm 11

Quang Trung

Kiến Xương

Điều khiển xe ô tô đèn tín hiệu không có tác dụng

350 000 đ
100

Nguyễn Sơn Hải

1993

Xóm 6

Vũ An

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định trên 10km/h

750.000đ
101

Phan Văn Quỳnh

1989

Nguyệt Lâm 1

Vũ Bình

Kiến Xương

Điều khiển xe ô tô chở hàng vượt trọng tải thiết kế được ghi trong sổ kiểm định ATKT và BVMT trên 60% đối với xe có trọng tải dưới 5 tấn

6000 000 đ

Tước gplx 02 tháng

102

Đặng Ngọc Xoang

1977

Xóm 7

Vũ Ninh

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
103

Đỗ Văn Cường

1968

Xóm 2


: content -> tintuc -> Lists -> News -> Attachments
Attachments -> TÒA Án nhân dân tối cao
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> PHÒng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng csgt đƯỜng bộ Độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương