CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam khoa công nghệ thông tintải về 23.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích23.03 Kb.

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Độc lập - Tự do - hạnh Phúc

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2015

QUY CHẾ

OLYMPIC TIN HỌC CẤP HỌC VIỆN NĂM 2015
 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế này được áp dụng đối với cả học viên, sinh viên Học viện và học viên, sinh viên các trường ngoài Học viện.

- Một sinh viên (học viên) có thể đăng ký thi đồng thời cả ở khối cá nhân và ở khối tập thể.

- Thí sinh dự thi phải mang theo thẻ học viên (sinh viên) và trình cho Cán bộ coi thi trước khi vào phòng thi.

- Phải ngồi đúng chỗ qui định và thực hiện các hành động theo hướng dẫn của cán bộ coi thi.

- Phải có mặt đúng giờ qui định. Đến chậm quá 15 phút kể từ khi phát đề thi sẽ không được vào dự thi.

- Mỗi thí sinh sẽ nhận được vị trí dự thi theo số báo danh hoặc vị trí dự thi của mình theo tên đội tuyển. Mỗi thí sinh sẽ làm bài trên máy vi tính hoặc thiết bị do Ban tổ chức chuẩn bị, được nhận giấy nháp.

- Thí sinh được phép mang vào phòng thi: Bút viết, bút chì.

- Không được mang vào phòng thi: Các tài liệu liên quan đến tin học, hoặc trang bị tin học, viễn thông (di động, nhắn tin, 3G,...).

- Thí sinh có trách nhiệm kiểm tra thiết bị máy tính, thiết bị làm bài của mình, ngoài các chương trình đã được cài sẵn không được tự tiện cài đặt, trao đổi gì khác trên máy và chỉ làm bài và các đăng ký cần thiết theo hướng dẫn của cán bộ khu vực thi.

-  Trong khu vực thi thí sinh không được dùng bất cứ hình thức nào để trao đổi, gửi hoặc nhận tài liệu và thông tin. Tuyệt đối nghiêm cấm sử dụng điện thoại di động và các thiết bị truyền, nhắn  tin.

- Khi có yêu cầu cần thiết thí sinh phải đề nghị công khai với cán bộ coi thi. Những vấn đề liên quan đến nội dung thi, nếu cần giải đáp, cán bộ coi thi sẽ thực hiện công khai.

- Khi có sự cố kỹ thuật về thiết bị máy tính hoặc thiết bị lưu trữ, thí sinh có quyền yêu cầu cán bộ coi thi xem xét, giải quyết. Cán bộ coi thi lập biên bản và báo cáo với cán bộ phụ trách chung xử lý, theo điều kiện thực tế có thể quyết định kéo dài thêm thời gian làm bài bị mất vì sự cố nếu thấy cần thiết.

- Mọi trường hợp vi phạm, cán bộ coi thi phải lập biên bản, báo có kịp thời với cán bộ phụ trách chung để xử lý, tuỳ theo lỗi nặng nhẹ mà có thể bị nhắc nhở, cảnh cáo, trừ điểm, lập biên bản huỷ kết quả thi hoặc thông báo về các đơn vị chủ quản để xử lý theo các quy định hiện hành.

- Các cán bộ coi thi sẽ thông báo các thông tin: Thời gian bắt đầu làm bài thi, chuẩn bị hết giờ làm bài, hết giờ làm bài thi.

- Thí sinh thực hiện các thủ tục nộp bài và ký xác nhận.

- Môi trường lập trình được sử dụng là Dev C++.

II. CÁC KHỐI THI

- Các khối dành riêng cho học viên, sinh viên Học viện:

+ Khối tập thể chuyên tin

+ Khối tập thể không chuyên tin

+ Khối cá nhân siêu cúp

+ Khối cá nhân chuyên tin

+ Khối cá nhân không chuyên tin

- Khối liên trường:

+ Khối tập thể thi theo hình thức ACM/ICPC

III. QUY ĐỊNH VỀ THI TẬP THỂ

- Mỗi đội thi gồm 03 người làm bài thi trên 01 máy tính.

- Thời gian làm bài 300 phút.

- Hính thức thi: thi trực tuyến (online) theo tiêu chuẩn kỳ thi ACM/ICPC toàn cầu và kỳ thi ACM/ICPC Việt Nam.

(Hướng dẫn thi theo chuẩn ACM/ICPC tham khảo tại website của khoa CNTT: http://fit.mta.edu.vn/News.aspx?code=HDOLP).

- Chỉ có các học viên, sinh viên Học viện có chuyên ngành không thuộc ngành Công nghệ thông tin và Địa Tin học mới được tham gia khối tập thể không chuyên tin.

- Các đội sinh viên hệ Cao đẳng được tính tham gia vào khối không chuyên tin.

- Tất cả các đội thi tập thể đều được tính tham gia cả vào Khối liên trường.

IV. QUY ĐỊNH VỀ THI CÁ NHÂN

- Mỗi cá nhân làm bài thi trên 01 máy tính.

- Thời gian làm bài 180 phút.

- Lưu trữ bài thi: Mỗi thí sinh tạo một thư mục chứa các bài làm trên ổ đĩa cho phép ghi (do Ban Tổ chức hướng dẫn). Tên của thư mục là tên thí sinh (viết liền không dấu) cộng với số báo danh, trong thư mục đó chứa các file liên quan đến các bài của đề thi (file mã nguồn .cpp và có thể có file chương trình .exe, file dữ liệu vào, file dữ liệu ra). Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Văn An có số báo danh 14C sẽ tạo thư mục NguyenVanAn14C, trong đó có các file chứa các chương trình giải các bài của đề thi.

- Các học viên, sinh viên đã được giải Ba chuyên tin trở lên trong các kỳ thi Olympic Tin học cấp Học viện, Olympic Tin học cấp Quốc gia, Học sinh giỏi quốc gia phải tham gia khối Siêu Cúp. Khuyến khích tất cả các học viên, sinh viên đăng ký khối thi này.

- Các học viên, sinh viên đã được giải Ba không chuyên tin trở lên trong các kỳ thi Olympic Tin học cấp Học viện, Olympic Tin học cấp Quốc gia phải tham gia khối chuyên tin hoặc Siêu Cúp.

- Chỉ có các học viên, sinh viên Học viện có chuyên ngành không thuộc ngành Công nghệ thông tin và Địa Tin học mới được tham gia khối không chuyên tin.

- Các sinh viên hệ Cao đẳng được tính tham gia vào khối không chuyên tin.V. QUY ĐỊNH VỀ CHẤM THI VÀ CƠ CẤU GIẢI

1. Thời gian chấm thi

- Các bài thi sẽ được chấm và công bố kết quả trong vòng 01 tuần kể từ ngày thi.

2. Cơ cấu giải thưởng (Dự kiến)- Mỗi khối thi sẽ xét 06 giải: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì và 03 giải Ba

BAN TỔ CHỨC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương