CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam hộI ĐỒng tuyển sinh


Cộng: 46 thí sinh trúng tuyển (đợt 2)tải về 390.73 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích390.73 Kb.
1   2   3   4

Cộng: 46 thí sinh trúng tuyển (đợt 2)

Tiếp đợt 2: Từ ngày 16-17/9/2015

53

KS 331

Nguyễn Nam

Khang

Nữ

06/11/1995

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2013

Khá

Khá

Khá

6,2

6,7

6,5

22,4

TT
54

KS 329

Nguyễn Khắc Thanh

Lịch

Nam

08/05/1997

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2015

TB

TB

TB

5,5

5,7

6,3

20,5

Không TT
55

KS 325

Hà Thị Hồng

Nhung

Nữ

11/02/1997

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2015

Khá

Khá

Tốt

5,6

5,6

6,7

20,9

TT
56

KS 327

Hà Quang

Phú

Nam

04/12/1995

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2013

TB

TB

Khá

6,5

5,1

5,4

20,0

Không TT
57

KS 326

Huỳnh Thiện

Thanh

Nam

09/10/1995

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2013

Khá

TB

TB

5,7

5,3

6,2

20,2

Không TT
58

KS 328

Nguyễn Thị Việt

Trâm

Nữ

07/01/1997

Kinh

Vạn Ninh

Khánh Hòa

KV1
2015

Tốt

Tốt

Tốt

6,1

6,5

6,9

22,5

TT
59

KS 330

Hà Thị Kim

Trang

Nữ

20/03/1993

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2014

TB

TB

Khá

5,4

5,6

5,8

19,8

Không TT
Cộng: 49 thí sinh trúng tuyển (đợt 2)

Tiếp đợt 2: Từ ngày 18-21/9/2015

60

KS 120

Võ Huỳnh Linh

Thu

Nữ

01/10/1997

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2015

TB

Tốt

Khá

6,1

7,7

6,6

23,4

TT
61

KS 332

Nguyễn Đình

Văn

Nam

28/02/1996

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2014

TB

TB

Khá

5,6

5,5

5,7

19,8

Không TT
62

KS 333

Nguyễn Thị Thu

Dung

Nữ

11/07/1997

Kinh

Vạn ninh

Khánh Hòa

KV1
2015

Tốt

Tốt

Tốt

6,6

7,5

7,5

24,6

TT
Cộng: 51 thí sinh trúng tuyển (đợt 2)

Tiếp đợt 2: Từ ngày 22-24/9/2015

63

KS 334

Huỳnh Thị Quỳnh

Như

Nữ

26/01/1997

Kinh

Ninh Hòa

Khánh Hòa

KV2 NT
2015

Khá

Khá

Tốt

5,9

6,0

6,7

21,6

TT
64

KS 335

Trần Ngọc Phương

Thi

Nữ

27/07/1997

Kinh

Phan Rang-

Tháp ChàmNinh Thuận

KV2
2015

Khá

Khá

Tốt

6,4

6,4

6,9

22,7

TT
65

KS 336

Nguyễn Đình

Nghĩa

Nam

06/01/1994

Kinh

Ba Đình

Hà Nội

KV3
2012

Khá

Tốt

Khá

6,2

6,6

6,2

22,0

TT
Cộng: 54 thí sinh trúng tuyển (đợt 2)

Tiếp đợt 2: Từ ngày 25-27/9/2015

66

KS 41

Lê Nguyên

Khang

Nam

02/08/1997

Kinh

Cam Ranh

Khánh Hòa

KV2
Không TT

Bằng TCN

67

KS 09

Nguyễn Thị Ngọc

Hiền

Nữ

03/03/1996

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2014


Không TT

Bằng TCN

68

KS 11

Lại Thị

Huế

Nữ

02/04/1978

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2000


Không TT

Bằng CĐ

69

KS 337

Bkrông

H Rachel

Nữ

17/10/1997

Êđê

Eakar

ĐắkLăk

KV1
2015

Tốt

Tốt

Tốt

6,1

5,7

6,4

21,2

TT
: Images -> TinTuc
TinTuc -> Danh sách một số kiểu loại sơ mi rơ moóc (3 trục) chở được container tiêu chuẩn (30480 kg) theo iso 668: 2013
TinTuc -> BỘ TÀi chính số: 197/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TinTuc -> Khoa học và CÔng nghệ vn viện toán học cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TinTuc -> LỊch kiểm tra kết thúc môn và KẾ hoạch thực tập nâng cao học kỳ I năm học 2013-2014, Lớp tcn-qtks k4(9+3)
TinTuc -> CÔng ty cổ phầN ĐẦu tư VÀ phát triển càng đÌnh vũ
TinTuc -> 1. giải thích từ ngữ: Các thuật ngữ sử dụng cho Ô tô thân liền
TinTuc -> TRƯỜng cao đẲng nghề du lịCH
TinTuc -> Điều 1 Hội Hướng đạo Quốc gia Việt Nam có tên là
TinTuc -> BÀi phát biểu v/v nhận học bổng của Ngân hàng Nông nghiệp


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương