CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam hộI ĐỒng tuyển sinhtải về 390.73 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích390.73 Kb.
1   2   3   4

Nghĩa

Nam

03/05/1997

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2015

TB

Khá

Khá

6,3

6,4

7,1

22,8

TT
27

KS 301

Trần Văn

Khương

Nam

05/06/1995

Kinh

Ninh Hòa

Khánh Hòa

KV2-NT
2013

TB

Khá

TB

5,5

5,7

5,5

19,7

Không TT
28

KS 302

Trần Mỹ

Phụng

Nữ

12/02/1995

Kinh

Cam Lâm

Khánh Hòa

KV2-NT
2013

Tốt

Tốt

Khá

5,8

5,5

5,6

19,9

TT
29

KS 303

Nguyễn Văn

Phi

Nam

20/11/1996

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2014

TB

Khá

Khá

5,3

5,7

5,9

19,9

TT
30

KS 304

Trần Thị Thu

Hương

Nữ

11/09/1990

Kinh

Ninh Hòa

Khánh Hòa

KV2-NT
2008

Tốt

Tốt

Tốt

8,0

7,7

7,3

26,0

TT
31

KS 284

Phạm Thị Kiều

My

Nữ

26/09/1996

Kinh

Cam Lâm

Khánh Hòa

KV2-NT
2014

Tốt

Tốt

Tốt

6,7

7,0

7,6

24,3

TT
32

KS 305

Bùi Minh

Chánh

Nam

25/11/1997

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2015

Khá

Khá

Khá

5,6

6,0

6,8

21,4

TT
33

KS 306

Nguyễn Thị Kim

Phượng

Nữ

09/02/1997

Kinh

Ninh Hòa

Khánh Hòa

KV2-NT
2015

Tốt

Tốt

Tốt

6,2

6,5

6,7

22,4

TT
34

KS 307

Nguyễn Hà

Vi

Nữ

24/01/1997

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2015

Tốt

Tốt

Tốt

6,7

6,3

7,0

23,0

TT
35

KS 308

Bùi Nguyễn Bá

Thi

Nam

04/12/1997

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2015

Khá

Khá

Khá

6,7

6,8

6,8

23,3

TT
36

KS 309

Nguyễn Thị Thúy

Duyên

Nữ

30/11/1997

Kinh

Vạn Ninh

Khánh Hòa

KV1
2015

TB

TB

TB

6,9

6,4

7,1

23,4

Không TT
37

KS 310

Hồ Thủy

Nguyệt

Nữ

28/02/1997

Kinh

Tháp Chàm

Ninh Thuận

KV2
2015

Tốt

Tốt

Tốt

6,4

6,8

6,6

22,8

TT
38

KS 311

Nguyễn Trương Thị Tường

Vy

Nữ

27/08/1996

Kinh

Ninh Hòa

Khánh Hòa

KV2-NT
2014

Khá

Tốt

Khá

6,2

6,6

6,4

22,2

TT
39

KS 312

Ngô Duy

Na

Nam

12/09/1996

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2015

Khá

Tốt

Khá

6,0

6,1

6,2

21,3

TT
40

KS 313

Trần Thị Thanh

Nga

Nữ

17/08/1997

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2015

Khá

Khá

Khá

5,7

5,9

6,5

21,1

TT
41

KS 314

Lê Thị Bích

Phượng

Nữ

06/04/1996

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2014

TB

TB

TB

5,8

5,9

4,8

19,5

Không TT
42

KS 315

Phan Lê Nguyễn

Hoàng

Nam

02/01/1995

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2013

Khá

Khá

Khá

6,8

6,6

6,5

22,9

TT
43

KS 316

Nguyễn Vũ ĐôngNam

14/02/1997

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2015

Khá

TB

Khá

6,1

6,0

6,7

21,8

TT
44

KS 317

Nguyễn Thị Thanh

Trúc

Nữ

24/11/1996

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2014

Khá

Tốt

Tốt

6,2

6,5

7,1

22,8

TT
45

KS 318

Nguyễn Thị Tú

Trinh

Nữ

28/12/1997

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2015

Tốt

Tốt

Tốt

6,1

5,6

6,4

21,1

TT
46

KS 319

Bùì Quốc

Đạt

Nam

17/04/1996

Kinh

Vạn Ninh

Khánh Hòa

KV1
2014

TB

Khá

Khá

5,4

5,0

5,9

19,3

TT
47

KS 320

Nguyễn Thị Thu

Phương

Nữ

02/05/1997

Kinh

Ninh Hòa

Khánh Hòa

KV2-NT
2015

Tốt

Khá

Tốt

7,5

6,9

7,9

25,3

TT
48

KS 321

Nguyễn Bỏa

Tiến

Nam

17/06/1997

Kinh

Diên Khánh

Khánh Hòa

KV2-NT
2015

Tốt

Khá

Khá

6,3

5,7

5,8

20,8

TT
49

KS 322

Lê ThịNữ

18/06/1996

Kinh

Vạn Ninh

Khánh Hòa

KV1
2014

Khá

Khá

Tốt

6,0

5,6

6,5

21,1

TT
50

KS 323

Đinh Thị Mỹ

Duyên

Nữ

20/12/1997

Kinh

Vạn Ninh

Khánh Hòa

KV1
2015

Khá

Tốt

Tốt

5,8

6,4

6,7

21,9

TT
51

KS 324

Nguyễn Thị Lan

Nhi

Nữ

30/06/1997

Kinh

Cam Ranh

Khánh Hòa

KV2
2015

Khá

Tốt

Tốt

6,3

6,4

7,3

23,0

TT
52

DN 13

Lê Thị Tuyết

Nhung

Nữ

25/03/1996

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2014

Khá

Khá

Khá

5,4

5,0

5,9

19,3

TT
: Images -> TinTuc
TinTuc -> Danh sách một số kiểu loại sơ mi rơ moóc (3 trục) chở được container tiêu chuẩn (30480 kg) theo iso 668: 2013
TinTuc -> BỘ TÀi chính số: 197/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TinTuc -> Khoa học và CÔng nghệ vn viện toán học cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TinTuc -> LỊch kiểm tra kết thúc môn và KẾ hoạch thực tập nâng cao học kỳ I năm học 2013-2014, Lớp tcn-qtks k4(9+3)
TinTuc -> CÔng ty cổ phầN ĐẦu tư VÀ phát triển càng đÌnh vũ
TinTuc -> 1. giải thích từ ngữ: Các thuật ngữ sử dụng cho Ô tô thân liền
TinTuc -> TRƯỜng cao đẲng nghề du lịCH
TinTuc -> Điều 1 Hội Hướng đạo Quốc gia Việt Nam có tên là
TinTuc -> BÀi phát biểu v/v nhận học bổng của Ngân hàng Nông nghiệp


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương