CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam hộI ĐỒng tuyển sinhtải về 390.73 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích390.73 Kb.
  1   2   3   4

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 10 năm 2015


DANH SÁCH KẾT QUẢ XÉT TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG - NĂM 2015 (ĐỢT 2)
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN


(Kèm theo Quyết định số: 349 /QĐ-CĐNDLNT, ngày 15/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang)


TT


HS


Họ và tên

Phái

Ngày
sinh


Dân
tộc


Huyện

Tỉnh

KV

ĐT
ƯT


Năm
TN


Các tiêu chí xét tuyển

Kết quả xét tuyển

Ghi chú

Xếp loại hạnh kiểm các năm

Điểm TB các môn của các năm

Tổng điểm TBC 3 năm + 3

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

1

KS 271

Trần Trương Út

Hậu

Nữ

05/11/1997

Kinh

Cam Lâm

Khánh Hòa

KV2-NT
2015

Tốt

Tốt

Tốt

7,9

7,7

7,5

26,1

TT
2

KS 272

Phạm Minh

Đại

Nam

01/09/1996

Kinh

Diên Khánh

Khánh Hòa

KV2-NT
2015

TB

TB

Khá

5,2

5,3

6,0

19,5

Không TT
3

KS 273

Nguyễn Lê Nhã

Uyên

Nữ

03/12/1997

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2015

Tốt

Tốt

Tốt

6,7

6,7

7,0

23,4

TT
4

KS 274

Võ Long

Quy

Nam

07/05/1995

Kinh

Vạn Ninh

Khánh Hòa

KV1
2015

Khá

Tốt

Khá

6,6

7,5

7,4

24,5

TT
5

KS 275

Phạm Huỳnh Anh

Tiến

Nam

06/10/1997

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2015

TB

TB

Khá

5,6

6,0

6,3

20,9

Không TT
6

KS 276

Nguyễn Thị Hoàng

Thi

Nữ

10/12/1997

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2015

Tốt

Tốt

Tốt

6,3

6,1

7,0

22,4

TT
7

KS 279

Phan Thị Hồng

Thủy

Nữ

08/12/1997

Kinh

Cam Lâm

Khánh Hòa

KV2-NT
2015

Khá

Tốt

Khá

6,1

6,6

6,9

22,6

TT
8

KS 281

Trần Thị Minh

Trâm

Nữ

24/10/1997

Kinh

Tuy Hòa

Phú Yên

KV2
2015

Tốt

Tốt

Tốt

6,1

6,1

6,8

22,0

TT
9

KS 282

Nguyễn Thị Kim

Phượng

Nữ

22/02/1997

Kinh

Vạn Ninh

Khánh Hòa

KV1
2015

Tốt

Tốt

Tốt

6,0

6,8

7,3

23,1

TT
10

KS 283

Nguyễn Thị Khánh

Hằng

Nữ

01/07/1997

Kinh

Cam Lâm

Khánh Hòa

KV2-NT
2015

TB

Tốt

Khá

6,5

6,7

7,3

23,5

TT
11

KS 285

Nguyễn Hữu

Phong

Nam

31/10/1997

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2015

Khá

Khá

Khá

5,0

5,2

5,7

18,9

TT
12

KS 286

Nguyễn Phúc Đinh

Hoàng

Nam

17/11/1997

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2015

Khá

Khá

Tốt

5,3

5,9

6,5

20,7

TT
13

KS 287

Võ Đức

Thuận

Nam

10/02/1997

Kinh

Krông năng

ĐăkLắk

KV1
2015

Khá

Khá

Tốt

5,2

5,3

6,1

19,6

TT
14

KS 288

Trần AnhNam

18/05/1997

Kinh

Tuy Hòa

Phú Yên

KV2
2015

Tốt

Khá

Khá

7,0

6,4

7,0

23,4

TT
15

KS 289

Đỗ Thị Thu

Tuyết

Nữ

29/08/1996

Kinh

Nha TRang

Khánh Hòa

KV2
2014

Khá

Khá

Khá

6,2

6,1

6,4

21,7

TT
16

KS 290

Bùi Tấn

Huy

Nam

12/08/1997

Kinh

Diên Khánh

Khánh Hòa

KV2-NT
2015

Yếu

Tốt

Khá

6,6

7,4

6,9

23,9

Không TT
17

KS 291

Lê Thị Thu

Hằng

Nữ

21/03/1997

Kinh

Cam Lâm

Khánh Hòa

KV2-NT
2015

Tốt

Tốt

Tốt

6,9

6,9

7,5

24,3

TT
18

KS 292

Nguyễn Mai

Trung

Nam

18/12/1997

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2015

Khá

Tốt

Tốt

6,7

7,1

8,0

24,8

TT
19

KS 293

Lê Thị Kiều

Liên

Nữ

01/05/1997

Kinh

Cam Ranh

Khánh Hòa

KV2
2015

Tốt

Khá

Tốt

6,7

6,3

7,5

23,5

TT
20

KS 294

Nguyễn Qúy

Thiện

Nam

11/09/1997

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2015

Tốt

Tốt

Tốt

6,1

5,8

6,7

21,6

TT
21

KS 295

Hoàng Phạm Tuyết

Hương

Nữ

11/11/1994

Kinh

Bình Tân

Hồ Chí Minh

KV3
2012

Tốt

Tốt

Tốt

8,4

8,4

8,4

28,2

TT
22

KS 296

Trần Văn

Cường

Nam

01/01/1997

Kinh

Cam Ranh

Khánh Hòa

KV2
2015

Khá

TB

Khá

5,8

5,5

6,1

20,4

TT
23

KS 297

Lê Thị

Thủy

Nữ

15/03/1996

Kinh

M'Đrắk

ĐắkLắk

KV1
2014

Khá

Tốt

Tốt

6,5

6,8

6,3

22,6

TT
24

KS 298

Nguyễn Thị Trang

Thùy

Nữ

23/08/1997

Kinh

Cam Lâm

Khánh Hòa

KV2-NT
2015

Khá

Khá

Khá

6,8

6,1

7,0

22,9

TT
25

KS 299

Nguyễn Đức

Thịnh

Nam

31/12/1996

Kinh

Nha Trang

Khánh Hòa

KV2
2014

Khá

Tốt

Khá

6,9

6,7

6,8

23,4

TT
26

KS 300

Nguyễn Trung

: Images -> TinTuc
TinTuc -> Danh sách một số kiểu loại sơ mi rơ moóc (3 trục) chở được container tiêu chuẩn (30480 kg) theo iso 668: 2013
TinTuc -> BỘ TÀi chính số: 197/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TinTuc -> Khoa học và CÔng nghệ vn viện toán học cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TinTuc -> LỊch kiểm tra kết thúc môn và KẾ hoạch thực tập nâng cao học kỳ I năm học 2013-2014, Lớp tcn-qtks k4(9+3)
TinTuc -> CÔng ty cổ phầN ĐẦu tư VÀ phát triển càng đÌnh vũ
TinTuc -> 1. giải thích từ ngữ: Các thuật ngữ sử dụng cho Ô tô thân liền
TinTuc -> TRƯỜng cao đẲng nghề du lịCH
TinTuc -> Điều 1 Hội Hướng đạo Quốc gia Việt Nam có tên là
TinTuc -> BÀi phát biểu v/v nhận học bổng của Ngân hàng Nông nghiệp


  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương