CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 1.73 Mb.
trang5/11
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.73 Mb.
#108
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Ghi chú:

(1) Áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây:

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”;

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.

(3) Ghi theo quy định tại Chỉ dẫn nhà thầu.

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Chỉ dẫn nhà thầu.Mẫu số 05

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ CHÀO
Bên mời thầu sẽ đưa ra danh sách các hạng mục công việc của gói thầu trong cột “Mô tả công việc mời thầu” cùng với đơn vị đo lường và khối lượng mời thầu tương ứng, phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công đính kèm HSYC này. Mỗi hạng mục sẽ được mô tả chi tiết để hướng dẫn rõ ràng cho nhà thầu, bao gồm: loại công việc, phạm vi công việc, mức độ phức tạp, tiêu chuẩn yêu cầu.

Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá chào của nhà thầu phải bao gồm chi phí dự phòng và các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá chào không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSĐX của nhà thầu sẽ bị loại.Khối lượng mời thầu là khối lượng thành phẩm đã bao gồm các khối lượng phục vụ công tác thi công (công dọn dẹp mặt bằng và vệ sinh, khối lượng ván khuôn, vận chuyển vật liệu, giàn giáo...)

Số thứ tự

Mô tả công việc mời thầu

Đơn

vị

Khối

lượng mời thầu

Đơn giá

Thành tiền

I

Phần móng

1

Đào móng bằng máy đào <= 0.8m3, Chiều rộng móng <= 6m, Đất cấp III

1 m3

82,3682

Đào móng cột, hố kiểm tra rộng >1m, Chiều sâu <=1m , Đất cấp III

1 m3

20,5923

Đào móng băng có chiều rộng<=3m,Chiều sâu <=1m , Đất cấp III

1 m3

11,3604

Bê tông SN lót móng, R<=250cm, Vữa bê tông SN 4x6 M50#

1 m3

12,1195

Gia công cốt thép móng,Đường kính cốt thép d<=10mm

Tấn

0,3136

Gia công cốt thép móng, Đường kính cốt thép d<=18mm

Tấn

1,6727

Gia công cốt thép móng, Đường kính cốt thép d>18mm

Tấn

0,6078

Ván khuôn móng cột vuông, chữ nhật

1 m2

37,8009

Bê tông móng chiều rộng R<=250cm, Vữa bê tông đá 2x4 M250 ĐS 2-4

1 m3

26,27310

Ván khuôn xà dầm, giằng móng

1 m2

61,66011

Bê tông xà, dầm, giằng nhà, Vữa bê tông đá 1x2 M250 ĐS 2-4

1 m3

6,16612

Ván khuôn cổ móng

1 m2

48,60013

Bê tông cổ móng có tiết diện <= 0.1 m2, Cao <=4m,vữa bê tông đá 1x2 M250

1 m3

4,13114

Xây tường bờ lô 10x20x30, Dày <= 30 cm, vữa XM M75

1 m3

11,01315

Đắp đất công trình bằng đầm cóc, Độ chặt yêu cầu K=0.85

1 m3

68,35616

Đắp đất công trình bằng đầm cóc, Độ chặt yêu cầu K=0.85( Tận dụng đất đào 50% thừa)

1 m3

22,98017

Đắp cát tôn nền

1 m3

49,51418

Bê tông nền, ram dốc, Vữa bê tông SN 4x6M100

1 m3

13,46419

Bê tông bậc cấp, Vữa bê tông đá 2x4M150

1 m3

1,529II

Phần thân
* Phần kết cấu:

20

Gia công cốt thép cột, trụ, Đ/kính cốt thép d<=10 mm,cao<= 16m

Tấn

0,30721

Gia công cốt thép cột, trụ, Đ/kính cốt thép d<=18 mm,cao<= 16m

Tấn

2,39622

Gia công cốt thép cột, trụ, Đ/kính cốt thép d>18 mm,cao<= 16m

Tấn

0,69823

Ván khuôn thép, Cao <=16m cột vuông, chữ nhật

1 m2

192,60024

Bê tông cột có tiết diện <= 0.1 m2 Cao <= 16m, đá 1x2, M250

1 m3

11,55625

Gia công cốt thép xà, dầm, giằng Đ/kính cốt thép d<=10 mm,cao<= 16m

Tấn

0,52326

Gia công cốt thép xà, dầm, giằng Đ/kính cốt thép d<=18 mm,cao<= 16m

Tấn

2,62827

Gia công cốt thép xà, dầm, giằng Đ/kính cốt thép d>18 mm,cao<= 16m

Tấn

0,54328

Ván khuôn thép, khung xương thép, Ván khuôn xà dầm, giằng, Cao <=16m

1 m2

147,70429

Bê tông xà, dầm, giằng nhà đá 1x2, M250

1 m3

11,61530

Gia công cốt thép sàn tầng 2, sàn mái, sê nô Đ/kính cốt thép d<=10 mm,cao<= 16m

Tấn

3,99431

Gia công cốt thép sàn mái, sê nô Đ/kính cốt thép d> 10 mm,cao<= 16m

Tấn

0,23632

Ván khuôn thép, khung xương thép Ván khuôn sàn mái, Cao <= 16m

1 m2

395,98033

Bê tông sàn tầng 2, tầng máI đá 1x2, M250, ĐS=6~8cm

1 m3

38,84834

Ván khuôn cầu thang thường

1 m2

12,75335

Gia công cốt thép cầu thang Đ/kính cốt thép d<=10 mm,cao<= 16m

Tấn

0,04136

Gia công cốt thép cầu thang Đ/kính cốt thép d> 10 mm,cao<= 16m

Tấn

0,18037

Bê tông cầu thang thường Vữa bê tông đá 1x2 XM PC 40 M250 ĐS 6-8

1 m3

1,27538

Gia công cốt thép lanh tô liền mái hắt, Đ/kính cốt thép d<=10 mm,cao<= 16m

Tấn

0,47839

Gia công cốt thép lanh tô liền mái hắt, Đ/kính cốt thép d> 10 mm,cao<= 16m

Tấn

0,04340

Ván khuôn lanh tô,lanh tô liền mái hắt, máng nước

1 m2

74,62441

Bê tông lanh tô mái hắt ô văng, đá 1x2 M200, ĐS 6-8cm

1 m3

6,56442

Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, Pck<=50 Kg

Cái

28,000


Phần hoàn thiện

43

Xây bậc cấp cầu thang gạch BT đặc (60x95x200), Cao <= 16 m,vữa XM M75

1 m3

0,70244

Xây tường gạch block đặc (60x95x200), Dày <=30cm,Cao<=16m,vữa XM M75

1 m3

51,24745

Xây cột, hộp kỹ thuật gạch block đặc (60x95x200) Cao <= 16 m,vữa XM M75

1 m3

16,24046

Xây tường thu hồi gạch BT 6 lỗ(9.5x13.0x20) Dày <=10cm,Cao<=16m,vữa XM M75

1 m3

14,36647

Trát tường ngoài, bề dày 1.5 cm Vữa XM M75

1 m2

322,68848

Trát tường trong, bề dày 1.5 cm Vữa XM M75

1 m2

407,37849

Trát trụ, cột và lam đứng cầu thang Dày 1.5 cm, Vữa XM M75

1 m2

304,21050

Trát xà dầm có hồ dầu Vữa XM M75

1 m2

118,16351

Trát trần có hồ dầu Vữa XM M75#

1 m2

252,22452

Đắp phào đơn Vữa XM M75#

1 m

133,00053

Trát gờ chỉ VXM 75

1 m

65,20054

Sơn tường ngoài nhà, không bả sơn 1 nước lót, 2 nước phủ

1m2

322,68855

Sơn tường trong nhà 1 nước lót,2 nước phủ, không bả sơn

1m2

299,07356

Sơn dầm, trần, cột 1 nước lót,2 nước phủ,không bả sơn

1m2

674,59757

Láng sê nô, ô văng dày 2 cm, Vữa M75

1 m2

97,92058

Ngâm nước xi măng chống thấm sảnh sê nô, ô văng

m2

97,92059

Quét phụ gia chống thấm sảnh sê nô, ô văng, vệ sinh

1 m2

109,68060

Lát đá bậc cầu thang

1 m2

17,48961

Lát đá bậc tam cấp, ram dốc, bậu cửa

1 m2

31,78062

Lát nền, sàn Gạch Granit 50x50cm

1 m2

226,92863

Ôp chân tường,viền tường,viền trụ,cột Gạch 10x50cm

1 m2

13,26564

Lát nền, sàn Gạch Granit chống trượt 30x30cm

1 m2

21,28065

Ôp tường, trụ, cột Gạch Granit 30x60cm

1 m2

84,48066

Ôp gạch granit dày 20mm tự nhiên vào tường, cột, có chốt bằng inox

1m2

10,56067

Ôp chân tường bằng đá phiến Tiết diện đá <=0.16m2

1 m2

15,23068

SX cửa đi 1 cánh Đ1 lá sách gỗ N2

m2

1,29569

SX cửa đi 2 cánh Đ2 panô kính. Gỗ N2

m2

2,86070

SX cửa đi 1 cánh Đ3 panô kính. Gỗ N2

m2

14,56071

SX cửa đi 1 cánh Đ4 lá sách Gỗ N2

m2

6,02072

SX cửa đi 1 cánh Đ5 lá sách Gỗ N2

m2

5,16073

SXLD vách kính D6 khung nhựa uPVC

m2

9,42874

SXLD cửa D6 khung nhựa uPVC

m2

1,913Каталог: dichvu -> dauthau
dauthau -> HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 3: toàn bộ phần xây lắp của dự ÁN
dauthau -> HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 05
dauthau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU Áp dụng phưƠng thứC
dauthau -> Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
dauthau -> HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
dauthau -> HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 06
dauthau -> Tên gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp của dự án Công trình: Hội trường khu huấn luyện dự bị động viên Bình Thành Phát hành ngày: 10/09/2015
dauthau -> GÓi thầu số 12: TƯ VẤn khảo sáT, thiết kế BẢn vẽ thi công và DỰ toán hạng mục hệ thống cấp nưỚc mặN
dauthau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU

tải về 1.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương