CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 480.77 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích480.77 Kb.
#58
1   2   3   4

PHỤ LỤC SỐ 2-2

QUY HOẠCH XÂY DỰNG BÃI ĐỖ XE TĨNH TỈNH SƠN LA 2010-2020


(Kèm theo Quyết định số 1282 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh)

TT

Tên bãi (theo thứ tự ưu tiên)

Địa danh

Tổng diện tích đất QH
(m2)

Dự kiến nhu cầu vốn (triệu đồng)

Tiến độ thực hiện

Dự kiến Nguồn vốn

1

Bãi số 2

Bản Phường xã Chiềng Ngần Thị xã Sơn La

3.925

2.160

2010

Vốn vay + Vốn khác

2

Bãi số 3

Bản Phường xã Chiềng Ngần Thị xã Sơn La

6.589

3.385

2010

Vốn vay + Vốn khác

3

Bản Noong Đúc

Bản Noong Đúc Phường Chiềng Sinh Thị xã Sơn La

4.180

2.250

2010

Vốn vay + Vốn khác

4

Bản Bó

Bản Bó Phường Chiềng An Thị xã Sơn La

1.640

1.836

2010

Vốn vay + Vốn khác

5

Bản Nà Hường

Bản Nà Hường xã Hát Lót huyện Mai Sơn

2.200

2.115

2010

Vốn vay + Vốn khác

6

Chiềng Mung

Trung tâm xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn

1.640

980

2010

Vốn vay + Vốn khác

7

Bãi số 03

Trung tâm xã Nậm Lạnh Huyện Sốp Cộp

1.100

685

2010

NSNN

8

Bãi số 04

Trung tâm xã Púng Bánh Huyện Sốp Cộp

1.100

669

2010

NSNN

9

Bãi số 4

Trung tâm xã Gia Phù huyện Phù Yên

1.640

1.573

2010

NSNN

10

Bãi số 4

Bản Chờ Lồng xã Yên Sơn - huyện Yên Châu

1.185

975

2010

Vốn vay + Vốn khác

11

Bản Bun

Bản Bun, Thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu

3.325

2.952

2010

Vốn vay + Vốn khác

12

Tiểu Khu 40

Tiểu khu 40, Thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu

3.325

2.983

2010

Vốn vay + Vốn khác

13

Trạm 110

Tiểu khu Cơ Quan , thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu

3.325

2.970

2010

Vốn vay + Vốn khác

14

Xưởng Bột

Tiểu khu cấp III - Thị trấn Nông Trường , huyện Mộc Châu

2.200

2.023

2010

Vốn vay + Vốn khác

15

Bãi số 3

Trung tâm xã Chiềng Khoang huyện Quỳnh Nhai

1.640

1.812

2011

Vốn vay + Vốn khác

16

Bãi số 4

Khu du lịch Thị trấn mới huyện Quỳnh Nhai

2.200

2.141

2011

Vốn vay + Vốn khác

17

Bãi số 3

Trung tâm cụm xã Phổng Lái huyện Thuận Châu

1.125

999

2011

Vốn vay + Vốn khác

18

Bản Lay

Bản Lay Phường Chiềng Sinh Thị xã Sơn La

4.300

2.560

2011

Vốn vay + Vốn khác

19

Khu CN Mai Sơn

Khu công nghiệp Mai Sơn xã Mường Bon huyện Mai Sơn

2.580

1.405

2011

Vốn vay + Vốn khác

20

Bãi số 5

Trung tâm xã Mường Lầm huyện Sông Mã

1.640

1.760

2011

NSNN

21

Bãi số 5

Trung tâm xã Mường Giôn huyện Quỳnh Nhai

1.100

668

2012

Vốn vay + Vốn khác

22

Bãi số 5

Bản Phường xã Chiềng Ngần Thị xã Sơn La

8.749

4.511

2012

Vốn vay + Vốn khác

23

Bản Ái

Bản Ái Xã Chiềng Xôm Thị xã Sơn La

1.640

1.842

2012

Vốn vay + Vốn khác

24

Chiềng Chung

Trung tâm xã Chiềng Chung Huyện Mai Sơn

2.200

2.132

2012

Vốn vay + Vốn khác

25

Bãi số 6

Thị tứ Chiềng Khương huyện Sông Mã

2.100

776

2012

NSNN

26

Bản Hang Miếng

Bản Hang Miếng xã Quang Minh huyện Mộc Châu

1.640

1.034

2012

Vốn vay + Vốn khác

27

Liên Hoà

Trung tâm xã Liên Hoà huyện Mộc Châu

1.640

1.764

2012

Vốn vay + Vốn khác

28

Bãi số 4

Trung tâm cụm xã Noong Lay huyện Thuận Châu Km9+600 Tỉnh lộ 107

1.112

1.026

2013

Vốn vay + Vốn khác

29

Bản Cang

Bản Cang Xã Chiềng Sinh Thị xã Sơn La

3.000

1.672

2013

Vốn vay + Vốn khác

30

Bản Noong La

Bản Noong La Xã Chiềng Sinh Thị xã Sơn La

692

490

2013

Vốn vay + Vốn khác

31

Bản Sàng

Bản Sàng Xã Hua La Thị xã Sơn La

931

624

2013

Vốn vay + Vốn khác

32

Bản Cọ

Bản Cọ xã Chiềng An thị xã Sơn La

2.200

2.182

2013

Vốn vay + Vốn khác

33

Bãi số 4

Trung tâm xã Chiềng Sại huyện Mộc Châu

860

651

2014

Vốn vay + Vốn khác

34

Bãi số 5

Trung tâm xã Làng Chếu huyện Bắc Yên

1.640

1.375

2014

Vốn vay + Vốn khác

35

Nhà máy Chè

Nhà máy Chè Đen Thị trấn Nông trường huyện Mộc Châu

3.325

3.008

2014

Vốn vay + Vốn khác

36

Khu trung tâm du lịch sinh thái 1 Mộc Châu

Khu trung tâm du lịch sinh thái 1 xã Chiềng Đi huyện Mộc Châu

5.350

3.365

2014

Vốn vay + Vốn khác

37

Bản Ca Láp

Bản Ca Láp xã Chiềng Ngần Thị xã Sơn La

1.680

948

2015

Vốn vay + Vốn khác

38

Chiềng Mai

Trung tâm xã Chiềng Mai Huyện Mai Sơn

2.580

1.454

2015

Vốn vay + Vốn khác

39

Mường Chanh

Trung tâm xã Mường Chanh Huyện Mai Sơn

1.640

1.809

2015

Vốn vay + Vốn khác

40

Bãi số 6

Trung tâm xã Xím Vàng huyện Bắc Yên

1.640

981

2015

Vốn vay + Vốn khác

41

Bãi số 7

Trung tâm xã Mường Khoa huyện Bắc Yên

860

640

2015

Vốn vay + Vốn khác

42

Bãi số 1

Trung tâm Hành Chính huyện Mộc Châu

2.350

1.248

2015

Vốn vay + Vốn khác

43

Khu trung tâm du lịch sinh thái 2 Mộc Châu

Khu trung tâm du lịch sinh thái 2 Tiểu khu 64 - huyện Mộc Châu

3.325

3.246

2015

Vốn vay + Vốn khác

44

Bản Búa

Bản Búa xã Đông Sang huyện Mộc Châu

3.325

2.964

2015

Vốn vay + Vốn khác

45

Tiểu khu Hoa Ban

Tiểu khu Hoa Ban Thị trấn Nông Trường Mộc Châu

3.325

2.977

2015

Vốn vay + Vốn khác

46

Bản Phiêng Pát

Xã Chiềng Ngần Thị xã Sơn La

1.640

974

2016

Vốn vay + Vốn khác

47

Nà Ớt

Trung tâm xã Nà Ớt Huyện Mai Sơn

1.400

715

2016

Vốn vay + Vốn khác

48

Bãi số 01

Trung tâm Thị trấn Huyện Sốp Cộp (giáp Bệnh Viện)

2.845

1.409

2016

NSNN

49

Bãi số 2

Trung tâm hành chính huyện Mộc Châu

3.240

1.729

2016

Vốn vay + Vốn khác

50

Tiểu Khu 5

Tiểu khu 5 Thị trấn Mộc Châu

3.325

2.886

2016

Vốn vay + Vốn khác

51

Bản Híp

Xã Chiềng Ngần thị xã Sơn La

2.150

1.208

2018

Vốn vay + Vốn khác

52

Bãi số 6

Trung tâm Hành chính huyện Mộc Châu

1.978

1.067

2019

Vốn vay + Vốn khác

Tổng

126.341

91.610
tải về 480.77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương