CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 480.77 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích480.77 Kb.
#58
1   2   3   4

PHỤ LỤC SỐ 2- 1

QUY HOẠCH XÂY DỰNG BÃI ĐỖ XE TĨNH TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2010


(Kèm theo Quyết định số 1282 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh)

TT

Tên bãi (theo thứ tự ưu tiên)

Địa danh

Tổng diện tích đất QH
(m2)

Dự kiến nhu cầu vốn (triệu đồng)

Tiến độ thực hiện

Dự kiến Nguồn vốn

1

Chợ Trung tâm

Tổ 1 Phường Chiềng Lề Thị xã Sơn La

4.156

Đã xây dựng xong

2006

BOT

2

Tổ 1 Phường Quyết Tâm

Tổ 1 Phường Quyết Tâm Thị xã Sơn La

1.500

Đã xây dựng xong

2006

BOT

3

Tiểu khu 3

Tiểu khu 3 Thị trấn Hát Lót huyện Mai Sơn

1.200

Đã xây dựng xong

2006

BOT

4

Bãi số 1

Trung tâm Thị trấn huyện Thuận Châu

800

769

2007

Vốn vay + Vốn khác

5

Bãi số 1

Tiểu khu 1 Thị trấn Huyện Mường La (QH ô số 38)

1.500

991

2008

Vốn vay + Vốn khác

6

Bản Mòng

Bản Mòng xã Hua La Thị xã Sơn La

1.640

1.843

2008

Vốn vay + Vốn khác

7

Bản Cá

Bản Cá Phường Chiềng An Thị xã Sơn La

1.640

1.802

2008

Vốn vay + Vốn khác

8

Bản Mé

Bản Mé Phường Chiềng Cơi Thị xã Sơn La

1.640

1.017

2008

Vốn vay + Vốn khác

9

Tiểu khu 2

Tiểu khu 2 Thị trấn Hát Lót huyện Mai Sơn

3.150

1.685

2008

Vốn vay + Vốn khác

10

Tiểu khu 1

Tiểu khu 1 xã Chiềng Mung huyện Mai Sơn

1.640

994

2008

Vốn vay + Vốn khác

11

Bãi số 2

Thị trấn Huyện Sông Mã (Cạnh UBND Huyện)

1.200

547

2008

NSNN

12

Bãi số 3

Thị trấn Huyện Sông Mã (Cạnh bệnh viện cũ)

1.200

541

2008

NSNN

13

Bãi số 2

Trung tâm Huyện Sốp Cộp (giáp Chợ)

2.820

1.382

2008

NSNN

14

Bãi số 1

Thị trấn huyện Bắc Yên (Cạnh Sân vận động)

1.364

933

2008

Vốn vay + Vốn khác

15

Bãi số 2

Bản Cao Đa 1 xã Phiêng Ban huyện Bắc Yên

1.325

921

2008

Vốn vay + Vốn khác

16

Bãi số 1

Khối 3 (Chợ Trung tâm) Thị trấn Phù Yên

2.400

1.187

2008

NSNN

17

Bãi số 2

Cây xăng Trung tâm Thị trấn Phù Yên

1.600

904

2008

NSNN

18

Bãi số 1

Bản Nà Khái, xã Sặp Vạt huyện Yên Châu (Km257+700 QL6)

1.305

934

2008

Vốn vay + Vốn khác

19

Bãi số 2

Tiểu khu 6, thị trấn huyện Yên Châu (Km256+400 QL6)

1.500

1.061

2008

Vốn vay + Vốn khác

20

Bãi số 3

Trung tâm Hành chính huyện Mộc Châu

2.983

1.565

2008

Vốn vay + Vốn khác

21

Bãi số 4

Trung tâm Hành chính huyện Mộc Châu

2.054

1.041

2008

Vốn vay + Vốn khác

22

Bãi số 1

Khu sân vận động Thị trấn mới huyện Quỳnh Nhai

4.010

2.042

2009

Vốn vay + Vốn khác

23

Bãi số 2

Khu công viên Thị trấn mới huyện Quỳnh Nhai

1.650

778

2009

Vốn vay + Vốn khác

24

Bãi số 2

Bản Bai Tông Lạnh huyện Thuận Châu (Km0+300 TL107)

925

865

2009

Vốn vay + Vốn khác

25

Bãi số 2

Tiểu khu 1 Thị trấn huyện Mường La (theo QH ô số 37)

5.800

3.246

2009

Vốn vay + Vốn khác

26

Bãi số1

Bản Phường xã Chiềng Ngần Thị xã Sơn La

3.784

2.109

2009

Vốn vay + Vốn khác

27

Tiểu khu 1 Phường Chiềng Sinh

Tiểu khu 1 phường Chiềng Sinh Thị xã Sơn La

3.325

1.931

2009

Vốn vay + Vốn khác

28

Sang Luông

Tổ 14 phường Quyết Thắng thị xã Sơn La

2.000

1.180

2009

Vốn vay + Vốn khác

29

Cảng Tà Hộc

Trung tâm xã Tà Hộc Huyện Mai Sơn

900

632

2009

Vốn vay + Vốn khác

30

Khu đô thị Cò Nòi

Khu đô thị mới Cò Nòi Huyện Mai Sơn

4.430

2.248

2009

Vốn vay + Vốn khác

31

Chiềng Sung

Trung tâm xã Chiềng Sung Huyện Mai Sơn

2.600

1.208

2009

Vốn vay + Vốn khác

32

Bãi số 1

Thị trấn Huyện Sông Mã ( Bến xe cũ)

1.200

477

2009

NSNN

33

Bãi số 4

Cửa khẩu Chiềng Khương xã Chiềng Khương huyện Sông Mã

1.100

616

2009

NSNN

34

Bãi số 3

Trung tâm xã Pắc Ngà huyện Bắc Yên

1.350

915

2009

Vốn vay + Vốn khác

35

Bãi số 3

Trung tâm xã Mường Cơi huyện Phù Yên

3.120

1.314

2009

NSNN

36

Bãi số 3

Ngã ba cầu Tà Làng Xã Tú Nang huyện Yên Châu

1.605

1.130

2009

Vốn vay + Vốn khác

37

Bãi số 5

Trung tâm Hành chính huyện Mộc Châu

2.054

1.057

2009

Vốn vay + Vốn khác

Tổng

78.470

41.864
tải về 480.77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương