CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 2.92 Mb.
trang12/20
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích2.92 Mb.
#34
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20

chiếc

50,00
+ Loại từ 1,5 dưới 1,8 lít

chiếc

60,00
+ Loại 1,8 lít đến dưới 2,2 lít

chiếc

70,00
+ Loại 2,2 lít đến dưới 3 lít

chiếc

85,00
- Loại do Hàn quốc sản xuất hiệu Mama:


+ MHJ 060 PB23-1,2lít

chiếc

43,00
+ MHJ 100 PE1-1,8lít

chiếc

49,00
+ MHJ 130 PE1-2,2lít

chiếc

54,00
+ MCJ 170 PB2-3lít

chiếc

58,00
+ MBCJ 220 PBI-4lít

chiếc

84,00
Loại nhãn hiệu của G7 do Asean, Đài loan Hàn quốc, Trung quốc sản xuất


Dưới 1,5lít

chiếc

35,00
Từ 1,5 đến dưới 1,8 lít

chiếc

40,00
Từ 1,8 đến dưới 2,2 lít

chiếc

45,00
Từ 2,2 đến 3 lít

chiếc

55,00Bình pha cà phê sử dụng điện 220v, dung tích 2 lít 800w, Trung quốc sản xuất

chiếc

8,40
Micro các loại:


* Micro các loại do G7, Hà Lan sản xuất:


- Micro có dây

chiếc

12,00
- Micro có chân đế (để bàn)

chiếc

16,00
- Micro chân dài (để dưới sàn)

chiếc

22,00
- Micro không dây

chiếc

32,00
- Loại do Asean, Đài loan, Hàn quốc, Hồng kông sản xuất tính bằng 75% G7 sản xuất8518

Loa đơn đã lắp vào thùng,(bộ 2 thùng):


- Loại do G7 sản xuất:


+ Dưới 10W/thùng

bộ

22,00
+ Từ 10W đến dưới 15W/thùng

bộ

44,00
+ Từ 15W đến dưới 20W/thùng

bộ

55,00
+ Từ 20W đến dưới 25W/thùng

bộ

66,00
+ Từ 25W đến dưới 30W/thùng

bộ

77,00
+ Từ 30W đến dưới 40W/thùng

bộ

88,00
+ Từ 40W đến dưới 50W/thùng

bộ

99,00
+ Từ 50W đến dưới 60W/thùng

bộ

110,00
+ Từ 60W đến dưới 70W/thùng

bộ

121,00
+ Từ 70W đến dưới 80W/thùng

bộ

132,00
+ Từ 80W đến dưới 100W/thùng

bộ

154,00
- Loa thùng hiệu JBL Mỹ sản xuất:


+ 120W đến dưới 150W/thùng

bộ

180,00
+ 150W đến dưới 180W/thùng

bộ

180,00
+ 180W/thùng

bộ

200,00
+ 600W đến dưới 1000/thùng

bộ

500,00
+ 1000W đến dưới 1200/thùng

bộ

750,00
+ 1200W/thùng

bộ

900,00
- Loại do Trung quốc sản xuất:


+ Dưới 10W/thùng

bộ

5,00
+ Từ 10W đến dưới 15W/thùng

bộ

16,00
+ Từ 15W đến dưới 20W/thùng

bộ

20,00
+ Từ 20W đến dưới 25W/thùng

bộ

24,00
+ Từ 25W đến dưới 30W/thùng

bộ

28,00
+ Từ 30W đến dưới 40W/thùng

bộ

32,00
+ Từ 40W đến dưới 50W/thùng

bộ

36,00
+ Từ 50W đến dưới 60W/thùng

bộ

40,00
+ Từ 60W đến dưới 70W/thùng

bộ

44,00
+ Từ 70W đến dưới 80W/thùng

Bộ

48,00
+ Từ 80W đến dưới 120W/thùng

bộ

55,00
Loa của các nước ASEAN sản xuất tính bằng 70% giá loa của G7 cùng hiệu ở trên


Loa Minitor 50-7 do Anh sản xuất, không công suất

bộ

100,00
Loa JBT L5 do Mỹ sản xuất, không công suất

bộ

110,00
Head phone Sony 0,5W, Nhật sản xuất

chiếc

20,00
Ampli Adecom Mỹ sản xuất model GFA 5800 công suất 1440W

chiếc

360,00
Ampli Harman Kardan Malaixia sản xuất model- Intergrated-30w HK610K

chiếc

80,00
Ampli Harman Kardan Nhật sản xuất


* Model HK640 IBK-55w

chiếc

110,00
* Model HK660 IBK-65w

chiếc

120,00
* Model HK680 IBK-85w

chiếc

120,00
* Model PA2200 IBK-110w

chiếc

130,00
* Model A68 200W Singapore sản xuất

chiếc

120,00
* Ampli Kenwood Singapore sản xuất


* Model KA 7050 350W

chiếc

360,00
* Model KA 5050 270W

chiếc

246,00
* Model KA 4060 200W

chiếc

185,00
Ampli Sansui:


* Model AU X607 DR 90w, Nhật sản xuất

chiếc

115,00
* Model AU X417 R 90W Trung quốc sản xuất

chiếc

81,00
* Model AU 517R công suất 130w RMS/8, công suất tiêu thụ 400W Nhật sản xuất

chiếc

110,00
* Model AU 117 công suất 80W RMS/8 công suất tiêu thụ 150W Đài Loan sản xuất

chiếc

65,00
* Model RZ 2900 công suất 100W RMS/8, công suất tiêu thụ 350w Đài loan sản xuất

chiếc

75,00
* Model RZ 1900 60W RMS/8, công suất tiêu thụ 240 w, Đài loan sản xuất

chiếc

65,00
Ampli Marantz SR73/02B công suất 300w RMS/8 công suất tiêu thụ 550w Nhật sản xuất

chiếc

150,00
Ampli Marantz M711/02B công suất 260w RMS8/8 công xuất tiêu thụ 550w Nhật sản xuất

chiếc

130,00
Ampli Technic SU A800 công suất 110w RMS/8 công suất tiêu thụ 230w Nhật sản xuất

chiếc

110,00
Ampli các loại hiệu Pionner, Marant,... Nhật sản xuất, 180w-240w

chiếc

120,00
Ampli Denon PMA-880, 230w, Nhật sản xuất

chiếc

128,00
- Mixer powered hiệu Inkel PA9200 RC-200w Hàn quốc sản xuất:


+ Model DM-602,5 cần gạt

chiếc

300,00
+ Model MX-834,8 cần gạt

chiếc

300,00
+ MX-1234, 12 chanel

chiếc

300,00
+ MX-1634, 16 chanel

chiếc

380,00
+ MX-1242, 12 chanel

chiếc

345,00
- Discman (CD headphone) hiệu Akai:


+ PDX- 53 Trung Quốc sản xuất

chiếc

49,00
+ PDX- 73 Nhật sản xuất

chiếc

60,00

8519

Máy radio cassette


Máy do G7, Hà lan sản xuất hiệu Sony, National, Panasonic, Sharp, Aiwa, Technic, Sanyo, JVC, Toshiba, Hitachi, Akai, Grunig, Telephunken, Philips...


+ Radio cassete mono:


- Loại công suất dưới 5W

chiếc

22,00
- Loại công suất từ 5w đến 10w

chiếc

30,00
- Loại công suất 11w

chiếc

38,00
+ Radio cassete stereo:


- Loại công suất máy dưới 12w

chiếc

40,00
- Loại công suất máy từ 12w đến dưới 15w

chiếc

46,00
- Loại công suất máy từ 15w đến dưới 24w

chiếc

54,00
- loại công suất máy từ 24w đến dưới 35w

chiếc

70,00
- Loại công suất 35w

chiếc

95,00
Radio cassete có 2 cửa băng tính tăng 20% máy cùng loại ở trên, loa rời tính tăng 5%, có bộ phận đĩa laser (compact disc) tính tăng 20% nếu không có bộ phận radio tính bằng 70%


Một số loại máy cụ thể:


1/ Máy Radio cassete Sharp (Asean sản xuất):


- Sharp ZO-CF 329

chiếc

29,00
- Sharp 319

chiếc

27,00
- Sharp 339

chiếc

32,00
- Sharp A4500

chiếc

37,00
- Sharp A10

chiếc

35,00
- Sharp A50

chiếc

41,00
- Sharp A20

chiếc

49,00
2/ Máy Radio cassete Sony (Asean sản xuất):


- Sony 1000S

chiếc

42,00
- Sony 1010S

chiếc

45,00
- Sony 1020S

chiếc

46,00
- Sony 1030-1033

chiếc

57,00
- Sony 1110-1130

chiếc

87,00
- Sony 1200

chiếc

50,00
- Sony 410S-420S-430S-450

chiếc

85,00
- Sony 710S-715S-720S

chiếc

90,00
- Sony GFS 365

chiếc

58,00
- Sony LBT A290K công suất hai loa 70W

chiếc

275,00
- Sony LBT A390 công suất hai loa 90W

chiếc

285,00
- Sony LBT A490K công suất hai loa 120W

chiếc

374,00
3/ Máy radio cassete National (Asean sản xuất):


- National GS-700

chiếc

47,00
- National RCX 40F

chiếc

59,00
- National RCXT800

chiếc

56,00
4/ Máy radio cassete hiệu khác (Asean, Hàn quốc, Đài Loan, Hồng kông sản xuất):


- Hiệu International (30w)

chiếc

33,00
- Hiệu Toshiba 26 (40w)

chiếc

35,00
- Hiệu Panasonic 710S

chiếc

90,00
- Hiệu Hitachi 530

chiếc

60,00
- Hiệu JVC 150 (2 cửa băng)

chiếc

75,00
- Hiệu JVC 111

chiếc

60,00
- Hiệu JVC 222

chiếc

65,00
- Hiệu JVC 150

chiếc

78,00
- Hiệu Technic SC-CH 655

chiếc

110,00
- Hiệu Technic SC-CH 550

chiếc

90,00
- Hiệu Kenwood:


+ Model RXD- G21 (G31;G51;G5)

chiếc

96,00
+ "KSD- 5000

chiếc

96,00
+ " RX-29 (39;49;59)

chiếc

60,00
+ " K99; A97

chiếc

300,00
+ " M969 LD

chiếc

250,00
- Hiệu Sanyo C12 MK

chiếc

52,00
- Hiệu Sanyo M9 100K

chiếc

40,00
- Hiệu 868 2 cửa băng Trung quốc sản xuất

chiếc

30,00
- Hiệu Samsung Indonexia sản xuất Portable CDP/CST PCD 750 công suất 8W

chiếc

61,00
* Đầu đọc đĩa CD (CD Player) hiệu Kenwood do Singapore sản xuất:


+ Model LVD-280 MK II

chiếc

100,00
+ " LVD-59

chiếc

100,00
+ " LVD- 89V

chiếc

120,00
+ " LVD-69V

chiếc

100,00
+ " DP-R49

chiếc

80,00
+ " DP-P8080V

chiếc

80,00
+ " DP-29

chiếc

70,00
+ " DP - 7066 (5060; 1060)

chiếc

80,00
Bộ dàn âm thanh radio cassete hifi (dàn cassete):


1/ Bộ dàn hiệu Sony (Asean sản xuất):


+ Loại Sony FH B170K

bộ

320,00
+ Loại Sony FH B190K

bộ

300,00
+ Loại Sony FH B900K

bộ

350,00
+ Loại Sony FH B1000K

bộ

420,00
+ Loại Sony FH 858

bộ

540,00
+ Loại Sony FH 959

bộ

660,00
+ Loại Sony FH E6X

bộ

420,00
+ Loại Sony FH E8X

bộ

520,00
+ Loại Sony FH E9X

bộ

700,00
+ Loại Sony LBT A37Ki

bộ

450,00
+ Loại Sony LBT A57K

bộ

550,00
+ Loại Sony LBT A67

bộ

620,00
+ Loại Sony LBT A77

bộ

900,00
+ Loại Sony FH B1200 200W dạng liền có ổ đĩa CD

bộ

498,00
2/ Bộ đàn hiệu Aiwa (Asean sản xuất):


+ Loại Aiwa 320

bộ

140,00
+ Loại Aiwa 360

bộ

165,00
+ Loại Aiwa 990

bộ

186,00
+ Loại Aiwa D606

bộ

300,00
+ Loại Aiwa D707

bộ

310,00
+ Loại Aiwa 909

bộ

330,00
+ Loại Aiwa D3000

bộ

430,00
3/ Dàn hiệu Technic (Asean sản xuất):


+ Loại Technic G9800 AV

bộ

410,00
+ Loại Technic G8800 AV

bộ

390,00
+ Loại Technic G7800 AV

bộ

350,00
+ Loại Technic G6800 AV

bộ

330,00
4/ Dàn hiệu khác:


+ Loại Samsung midi-hifi compo MAX 485 công suất 60w Hàn Quốc sản xuất

bộ

200,00
+ Loại Samsung midi-hifi compo SCM 8450 công suất 40w Trung quốc sản xuất

bộ

144,00
+ Loại Akai midi compo model TX - 705 Malaixia sản xuất

bộ

370,00
+ Akai midi compo LD-A100 Nhật sản xuất

bộ

320,00
+ Akai midi compo model RX 890 Malaixia sản xuất

bộ

400,00

8520

Đầu máy video cassette (Nhật sản xuất):


1/ Đầu video hiệu Akai:


+ VSR-150 EM/EDG, 3 hệ mono Malaixia sản xuất

chiếc

125,00
+ VS-X595 EGN, đa hệ hifi Nhật sản xuất

chiếc

394,00
+ VS-X590 EGN, đa hệ hifi Nhật sản xuất

chiếc

326,00
+ VS-X585 EGN, đa hệ hifi Nhật sản xuất

chiếc

315,00
2/ Đầu máy hiệu JVC:


+ Loại JVC P77

chiếc

170,00
+ Loại JVC P27

chiếc

160,00
+ Loại JVC HR D540S 1 hệ

chiếc

150,00
+ Loại JVC HR D990 EG 1 hệ

chiếc

150,00
+ Loại JVC 337

chiếc

300,00
3/ Đầu máy hiệu Sony:


+ Loại Sony X1

chiếc

185.00
+ Loại Sony X3

chiếc

220.00
+ Loại Sony X4

chiếc

230.00
+ Loại Sony X5

chiếc

230.00
+ Loại Sony X8-X120

chiếc

180.00
+ Loại Sony X9-XR9

chiếc

220.00
+ Loại Sony K8

chiếc

230.00
+ Loại Sony K190

chiếc

215.00
+ Loại K9

chiếc

240.00
4/ Đầu máy hiệu Sharp:


+ Loại Sharp 6V3

chiếc

220.00
+ Loại Sharp M10-M11

chiếc

170.00
+ Loại Sharp M12

chiếc

200.00
+ Loại Sharp M39

chiếc

215.00
+ Loại Sharp M90

chiếc

240.00
+ Loại Sharp B36

chiếc

240.00
+ Loại Sharp V8-V8B

chiếc

250.00
+ Loại Sharp F31, VCS1B,FR81

chiếc

150.00
+ Loại Sharp K98ET

chiếc

490.00
+ Loại Sharp 90ET

chiếc

450.00
+ Loại Sharp K28-K38

chiếc

210.00
+ Loại Sharp K800-890

chiếc

410.00
+ Loại Sharp V7

chiếc

180.00
+ Loại Sharp V8 (III)

chiếc

230.00
+ Loại Sharp V18

chiếc

230.00
+ Loại Sharp H91

chiếc

410.00
+ Loại Sharp 790 ET

chiếc

410.00
+ Loại Sharp 779-780

chiếc

370.00
5/Đầu máy các hiệu khác:


+ Loại Philip VR 773-3 hệ

chiếc

205.00
+ Loại Sanyo Z1-Z2-Z3

chiếc

240.00
+ Loại Toshiba ABS37 1 hệ

chiếc

150.00
+ Loại Toshiba C1-C2

chiếc

160.00
+ Loại Toshiba CZ-C

chiếc

140.00
+ Loại Toshiba ABF2 BS

chiếc

440.00
+ Loại Hitachi MDF 90, 3 hệ

chiếc

250,00
+ Loại Mitsubishi HU BZ71-BS

chiếc

440,00
+ Loại National P1

chiếc

230.00
+ Loại National P2

chiếc

260.00
+ Loại Pansonic P7 (1 hệ)

chiếc

180.00
+ Loại Panasonic P11 (3 hệ)

chiếc

230.00
+ Loại Samsung Hàn Quốc sản xuất VQ-39 HK

chiếc

185.00
+ Loại LDP DV-910WK Hàn Quốc sản xuất (có Karaoke)

chiếc

244.00

8522

Đầu đĩa hình LD-CD hiệu BMB, LV-1500S Nhật sản xuất

chiếc

400.00
Đầu đĩa hình Denon LA2050 Multi laser disc Nhật sản xuất

chiếc

1000.00
Đầu đĩa hình Laser Sony MDD- A50 Nhật SX

chiếc

750.00
Đầu đĩa hình Sony 1 hệ Model MDPV3 Nhật sản xuất

chiếc

1000.00
Máy phóng hình (projecto video) Nhật sản xuất:


+ Sharp LCD-XV-HIZ, 100"

bộ

2200.00
+ Sharp LCD XV315P, 60", không có màn chiếu

bộ

900.00
Đầu từ tiếng, Nhật sản xuất

chiếc

5.50
Máy quay trả băng video, Đài Loan sản xuất

chiếc

10.00
Tay quay trả băng video, Trung Quốc sản xuất

chiếc

0.30

8523

Vỏ hộp băng video cassette Asean sản xuất

chiếc

0.40
Vỏ hộp băng cassette Asean sản xuất

chiếc

0.17
Băng Umatic (chuyên dụng), Nhật sản xuất


Loại:


- 30 phút

cuộn

6.50
- 60 phút

cuộn

10.00
Băng lau đầu từ casette do:


- Hàn quốc, Đài loan, Asean sản xuất

chiếc

1.30
- Nhật sản xuất

chiếc

1.60
- Trung quốc sản xuất

chiếc

0.80
Băng từ trắng:


1/ Băng cassette trắng các hiệu JVC, Affga, Philips, TDK, Maxell, Sony Basf, Hitachi Scotch, Fuji... do các nước G7, Hà Lan SX loại thường (normal).


+ Loại 45 phút/cuộn

cuộn

0.50
+ Loại 60 phút/cuộn

cuộn

0.60
+ Loại 90 phút/cuộn

cuộn

0.70
+ Loại 120 phút/cuộn

cuộn

1.10
2/ Băng casette trắng hiệu Samsung, Goldstar, SKC, Smat,... do Hàn Quốc, Đài Loan, Asean, tính bằng 70% loại trên


3/ Băng casette trắng do Trung Quốc sản xuất tính bằng 50% loại do các nước G7 sản xuất


4/ Băng cassette trắng như trên nếu là loại crom (cr), metal tính bằng 200%


5/ Băng video casette:


+ Băng video cassette trắng các hiệu Maxell TDK, Sony, Agfa, JVC, National... do các nước G7, Hà Lan sản xuất


+ Loại dưới 120 phút

cuộn

2.20
+ Loại từ 120-180 phút

cuộn

2.70
+ Loại trên 180 phút

cuộn

2.80
+ Băng video casette trắng do Hàn quốc, Đài Loan, Asean XS tính bằng 70% loại do các nước G7 sản xuất


+ Băng video cassette trắng do Trung Quốc sản xuất tính bằng 50% loại do các nước G7 sản xuất


+ Băng video casette lau đầu từ:


- Loại do các nước G7 sản xuất

chiếc

1.80
- Loại do Hàn quốc, Đài Loan, Asean sản xuất

chiếc

1.40
- Loại do Trung Quốc sản xuất

chiếc

0.90
Băng bành video loại 16.280 feet/bành, Hàn Quốc sản xuất

bành

15.00
Băng bành casette loại 3,81mm, 9600 feet/bành do Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore sản xuất

bành

4.00

8524

Đĩa compact Trung quốc sản xuất:


+ Ghi âm

chiếc

2.00
+ Ghi âm và hình

chiếc

5.00
Đĩa compact G7 sản xuất:


+ Ghi âm

chiếc

5,00
+ Ghi âm và hình

chiếc

10,00

8528

Máy thu hình (Tivi)


1/ Tivi đen trắng Trung Quốc sản xuất:


+ Loại 14"

chiếc

36.00
+ Loại 17"

chiếc

50.00
2/ Tivi màu đa hệ Goldstar, samsung, Daewoo, Orion, Etron... do Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông sản xuất:


+ Dưới 14"

chiếc

130,00
+ 14" đến 16"

chiếc

160,00
+ 17" đến 18"

chiếc

220,00
+ 19" đến 20"

chiếc

270,00
+ 21" đến 22"

chiếc

290,00
+ 23" đến 24"

chiếc

325,00
+ 25" đến 26"

chiếc

395,00
+ 27" đến 28"

chiếc

440,00
+ 29" đến 30"

chiếc

560,00
+ 31"

chiếc

750,00
+ 32"

chiếc

990,00
3/ Tivi màu do Trung Quốc, ấn Độ sản xuất (tính chung các hệ):


+ 14" đến 16"

chiếc

90,00
+ 17" đến 18"

chiếc

120,00
+ 19" đến 20"

chiếc

160,00
+ 21" đến 22"

chiếc

175,00
+ 23" đến 24"

chiếc

250,00
+ 25" đến 26"

chiếc

290,00
+ 27" đến 28"

chiếc

350,00
+ 29" đến 30"

chiếc

450,00
+ 31"

chiếc

500,00
+ 32"

chiếc

600,00
4/ Máy tivi màu hiệu National, Hitachi Nec, Panasonic, Sanyo, JVC, Mitsubishi, Philips... do các nước G7, Hà Lan sản xuất:


* Loại đa hệ (từ 3 hệ trở lên):


- Loại dưới 14 inch (14")

chiếc

220,00
- " từ 14" đến 16"

chiếc

270,00
- " từ 17" đến 18"

chiếc

400,00
- " từ 19" đến 20"

chiếc

520,00
- " từ 21" đến 23"

chiếc

590,00
- " từ 24" đến 25"

chiếc

690,00
- " từ 26" đến 27"

chiếc

810,00
+ " từ 28" đến 29"

chiếc

1.140,00
+ " từ 30" đến 31"

chiếc

1.270,00
+ " từ 32: trở lên

chiếc

1.450,00
5/ Máy tivi màu hiệu JVC, National, Panasonic, Sony, sharp, Nec, Toshiba, Philips, Hitachi, Mitshubishi, Sanyo... do Asean, Hồng Kông, Hàn Quốc sản xuất tính bằng 70% loại do G7 sản xuất


Linh kiện CKD tính bằng 90% nguyên chiếc8539

Bóng đèn điện:


- Bóng đèn dây tóc (đèn tròn) do các nước G7, Hungaria sản xuất (AC 110-220V):


* Loại dưới 45W

chiếc

0,20
* Loại từ 45W đến dưới 75W

chiếc

0,33
* Loại từ 75W đến dưới 100W

chiếc

0,40
* Loại từ 100W đến dưới 150W

chiếc

0,64
* Loại từ 150W đến dưới 200W

chiếc

0,78
- Bóng đèn dây tóc các loại do SNG, Trung Quốc sản xuất:


* loại dưới 45W

chiếc

0,13
* Loại từ 45W đến dưới 75W

chiếc

0,18
* Loại từ 75W đến dưới 100W

chiếc

0,25
* Loại từ 100W đến dưới 150W

chiếc

0,40
* Loại từ 150W đến dưới 200W

chiếc

0,64
Bóng đèn huỳnh quang (đèn neon, đèn tuýt):


- Bóng đèn neon hiệu Toshiba, Hitachi, Philips, National, Daylight, Tungsram... do các nước G7, Hà Lan, Hungari sản xuất:


* Loại dài 0,6 m/bóng

chiếc

0,85
* Loại dài trên 0,6m đến 1,2m/bóng

chiếc

1,15
* Loại dài trên 1,2m/bóng

chiếc

1,55
- Bóng đèn neon hiệu Toshiba, Hitachi, Philips... do Asean, Đài Loan, Hàn Quốc sản xuất:


* Loại dài 0,6m

chiếc

0,70
* Loại dài trên 0,6m đến 1,2m/bóng

chiếc

0,85
* Loại dài trên 1,2m/bóng

chiếc

1,00
- Bóng đèn huỳnh quang do Trung Quốc sản xuất:


* Loại dài 0,6m

chiếc

0,35
* Loại dài trên 0,6m đến 1,2m

chiếc

0,50
* Bóng đèn loại dài trên 1,2m

chiếc

0,70
* Bóng đèn loại mini 1 màu hay 2 màu dài 20cm

chiếc

0,15
* Bóng đèn loại mini các dạng, các kiểu dùng để lắp vào các đèn bàn

chiếc

0,25

tải về 2.92 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương