CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúctải về 41.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích41.85 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ
Số: 475 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Kỳ, ngày 04 tháng 9 năm 2015

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố - Văn Anh Tuấn

tại cuộc họp trực báo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng

các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.


Ngày 26/8/2015, tại phòng họp UBND thành phố Tam Kỳ, Chủ tịch UBND thành phố - Văn Anh Tuấn chủ trì cuộc họp trực báo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Tham dự cuộc họp có đồng chí Bí thư Thành ủy - Nguyễn Văn Lúa, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Bùi Ngọc Ảnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Minh Nam, đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, đại diện lãnh đạo Trung tâm bồi thường - giải phóng mặt bằng trực thuộc Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của thành phố: Phòng Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng, Trung tâm phát triển các khu cụm công nghiệp và thương mại, dịch vụ, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, UBND các xã, phường: An Phú, An Mỹ, Phước Hòa, Hòa Hương, Hòa Thuận, Tân Thạnh, Trường Xuân, Tam Phú, Tam Thăng, Tam Thanh và Văn phòng HĐND-UBND thành phố. Sau khi nghe các đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng báo cáo nội dung, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy - Nguyễn Văn Lúa; Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố - Văn Anh Tuấn kết luận một số nội dung như sau:


1. Dự án Đê kè sông Bàn Thạch:

- Đoạn từ Nhà máy đèn đến đường Nam Quảng Nam (qua phường Hòa Hương):

+ Đối với đề nghị của các hộ dân về việc thu hồi nguyên thửa đất nông nghiệp thuộc dự án: thống nhất chủ trương chỉ xem xét bồi thường toàn bộ thửa đất nông nghiệp đối với các thửa đất bị thu hồi trên 70% diện tích và phải có xác nhận của UBND phường Hòa Hương và các ngành chuyên môn của thành phố đối với phần diện tích còn lại không thể tiếp tục sản xuất được do bị ảnh hưởng bởi dự án (lưu ý: phải có Biên bản làm việc cụ thể giữa các ngành và địa phương đối với những trường hợp nêu trên, tổng hợp báo cáo UBND thành phố).

+ Đối với khu khai thác quỹ đất lẻ tại khu vực trạm y tế phường Hòa Hương (để bố trí đất tái định cư cho 20 hộ dân thuộc diện giải tỏa trắng dự án Đê kè sông Bàn Thạch - đoạn từ Nhà máy đèn đến đường Nam Quảng Nam): yêu cầu UBND phường Hòa Hương chủ trì, phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố trước đây (gia hạn thỏa thuận địa điểm, thông báo thu hồi đất, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng trình cấp thẩm quyền phê duyệt).

Lưu ý: khi xây dựng phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại khu tái định cư, yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố phải tính toán đơn giá đất ở sát với đơn giá bồi thường đất ở (đơn giá thay thế) nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân bị giải tỏa trắng đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất tái định cư và xây dựng nhà ở sớm ổn định cuộc sống. Tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc khai thác đất lẻ (quy hoạch phân lô, xây dựng đơn giá khai thác,...) phải được hoàn thành trước ngày 15/9/2015 để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa trắng và giải phóng mặt bằng dự án Đê kè sông Bàn Thạch trước ngày 30/9/2015.2. Dự án đường Điện Biên Phủ:

- Đoạn qua xã Tam Phú: yêu cầu UBND xã Tam Phú chủ trì, phối hợp với Trung tâm bồi thường –giải phóng mặt bằng trực thuộc Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai (Trung tâm BT-GPMB) khẩn trương mời 5 hộ dân bị giải tỏa trắng đến làm việc và ký Biên bản thống nhất chọn lô đất tái định cư tại khu tái định cư tổ đoàn kết số 6, thôn Ngọc Mỹ (dốc ông Đệ).

Đồng thời, giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với UBND xã Tam Phú khẩn trương thực hiện hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan đến khai thác quỹ đất lẻ, hoàn thành việc san lấp mặt bằng và có quy hoạch tổng mặt bằng phân lô để cắm mốc giao đất tái định cư cho các hộ dân trước ngày 10/9/2015.- Đoạn qua phường An Phú:

+ Đoạn từ đường Lê Thánh Tông đến đường Cứu nạn – Cứu hộ: Yêu cầu Trung tâm BT-GPMB chủ trì, phối hợp với UBND phường An Phú tập trung giải quyết các trường hợp còn tồn tại vướng mắc (hộ bà Ung Thị Hoa, hộ bà Đỗ Thị Nghị, hộ ông Trương Công Thanh) theo chỉ đạo của UBND thành phố trước đây.

+ Đoạn từ đường Lê thánh Tông đến giáp phường Tân Thạnh: Giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể của phường An Phú tiếp tục mời các hộ dân (hộ ông Trương Văn Lào, Trương Văn Khoa, Trương Thanh Ngộ, hộ bà Phan Thị Liên) làm việc để vận động, giải thích và yêu cầu các hộ chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để nhà nước thi công công trình.

- Đoạn qua phường Tân Thạnh: Yêu cầu UBND phường Tân Thạnh chủ trì, phối hợp với UBND phường phước Hòa, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố khẩn trương sao lục hồ sơ liên quan và giải quyết dứt điểm Đơn khiếu nại của hộ ông Huỳnh Có (liên quan đến việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất đối với thửa đất đang tranh chấp đất giữa hộ ông Huỳnh Có và hộ ông Huỳnh Ngọc Vinh). Công việc này phải hoàn thành và báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/9/2015. Đồng thời, yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm gửi toàn bộ số tiền bồi thường, hỗ trợ đối với thửa đất vào ngân hàng thương mại và thực hiện việc giải phóng mặt bằng. Sau khi UBND phường Tân Thạnh giải quyết dứt điểm việc tranh chấp mà hộ dân vẫn chưa thống nhất thì hướng dẫn hộ dân khiếu kiện ra Tòa án nhân dân thành phố để được giải quyết và thực hiện việc chi tiền cho hộ dân theo kết quả giải quyết của Tòa án.

- Đoạn qua phường Phước Hòa, phường An Mỹ: yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường phước Hòa, An Mỹ khẩn trương củng cố lại Tổ công tác theo tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 1182/UBND-VP ngày 23/7/2015 để tăng cường tuyên truyền, vận động chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng và đặc biệt là chính sách bố trí đất tái định cư đến người dân trong vùng dự án (khu vực đường Trần Quốc Toản, Nguyễn Thái Học,...).

- Riêng đối với trường tiểu học Võ Thị Sáu (cũ): Giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương hoàn chỉnh phương án bồi thường toàn bộ vật kiến trúc của trường, gửi Hội đồng thẩm định thành phố kiểm tra, thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt theo đúng quy định.3. Đối với dự án khu dân cư – tái định cư và đường dẫn vào cầu Kỳ Phú 1, cầu Kỳ Phú 2: Yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 438/TB-UBND ngày 19/8/2015. Riêng đối với các hộ bị giải tỏa một phần, giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương rà soát, tổng hợp các tồn tại, vướng mắc, kiến nghị của các hộ dân để phân loại từng nhóm đối tượng, trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết cụ thể đối với từng nhóm (chú ý các kiến nghị về nâng cos nền, đất hành lang kênh Tây của từng hộ dân,...), báo cáo UBND thành phố để đi kiểm tra thực tế và tiếp công dân giải quyết dứt điểm.

+ Đối với 04 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án do cao trình của mặt đường cao hơn so với nền nhà của các hộ dân (hộ ông: Phạm Văn Thương, Phan Văn Lũy, Huỳnh Văn Bến, Huỳnh Tấn Phô): giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường An Phú mời các hộ nêu trên đến làm việc để thống nhất theo phương án đề xuất của Trung tâm phát triển quỹ đất tại cuộc họp, trên cơ sở đó, báo cáo UBND thành phố quyết định để giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, tạo điều kiện cho các hộ dân ổn định cuộc sống.4. Đối với dự án đường ĐT 616 (đoạn từ cầu Kỳ Trung đến biển Hạ Thanh):

- Đề nghị UBND xã Tam Thanh báo cáo kế hoạch cụ thể về công tác tuyên truyền, vận động đối với các hộ dân chưa chấp hành chủ trương của Nhà nước trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 341/TB-UBND ngày 09/7/2015.

- Đối với 3 trường hợp nằm trên mặt tiền đường Thanh Niên (hộ ông Hoàng Minh Chín, Trần Minh Nhung, Huỳnh Công Tư): Yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với Trung tâm phát triển các khu cụm công nghiệp và thương mại, dịch vụ thành phố, UBND xã Tam Thanh khẩn trương chuẩn bị các hồ sơ liên quan, đề xuất UBND thành phố tiếp từng hộ dân (lần cuối) để giải quyết tương tự như trường hợp của hộ ông Trần Ngọc Kim.

- Đối với những trường hợp nằm trên mặt tiền đường ĐT616:

+ Thống nhất chủ trương cho phép khớp nối nút giao thông đường ĐT 616 hiện trạng với đường ĐT 616 mới đang triển khai thi công (tại vị trí nhà sửa chữa điện tử mà ông Minh đã bàn giao mặt bằng). Giao Trung tâm phát triển các khu cụm công nghiệp và thương mại, dịch vụ thành phố chỉ đạo Đơn vị thi công san ủi mặt bằng, triển khai thi công các vị trí đã có mặt bằng sạch và thực hiện khớp nối tại nút này.

+ Đối với trường hợp hộ ông Sinh và những trường hợp còn lại (hộ ông Thắng, bà Miễn, ông Khả, ông Xuân, ông Dũng, ông Tâm, ông Lâm Quang Sơn): Yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 341/TB-UBND ngày 09/7/2015.5. Dự án một phần công trình khu dân cư – tái định cư phía Tây đường An Hà - Quảng Phú: Đối với khu vực tại tuyến B8-B9 (hộ bà Phạm Thị Xuân đang cố tình cản trở không cho thi công), yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường An Phú, Công an thành phố chỉ đạo Đơn vị thi công khẩn trương triển khai phương án bảo vệ thi công để thi công dự án theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 215/TB-UBND ngày 22/5/2015. Công việc này phải hoàn thành và báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/9/2015.

6. Dự án đường Tam Kỳ - Tam Thanh: yêu cầu Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường An Phú, xã Tam Phú tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo chỉ đạo của UBND thành phố trước đây. Trong đó, lưu ý một số nội dung sau:

- Đối với trường hợp của hộ bà Lương Thị Vân: xét trường hợp của hộ bà Vân là gia đình chính sách (bà Vân là vợ liệt sĩ), gia đình bà thật sự khó khăn, thống nhất chủ trương áp dụng điểm b, khoản 4, điều 34, Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ 60% giá trị vật kiến trúc cho hộ bà Vân. Giao Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan, gửi Hội đồng thẩm định thành phố kiểm tra và trình UBND thành phố phê duyệt theo đúng quy định.

- Thống nhất chủ trương thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công đảm bảo hoàn chỉnh nút giao thông Lê Thánh Tông – ĐT.616 (đủ phạm vi quy hoạch 27m của 02 tuyến đường). Giao Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị thành phố, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố, UBND xã Tam Phú thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan theo đúng quy định.

7. Một số nội dung liên quan:

7.1. Về nguồn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: Yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố, Trung tâm phát triển các khu cụm công nghiệp và thương mại, dịch vụ thành phố khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án do đơn vị thực hiện, gửi về phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố nghiên cứu phương án, lộ trình bố trí nguồn kinh phí thực hiện, báo cáo UBND thành phố quyết định. Trong đó lưu ý ưu tiên các dự án đã có kế hoạch vốn, các dự án trọng điểm có yêu cầu về tiến độ gấp, không để thiếu kinh phí làm ảnh hưởng đến công tác bồi thường – hỗ trợ và tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố; Trước mắt tập trung nguồn kinh phí để giải quyết cho các trường hợp đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tại dự án khu dân cư - tái định cư và đường dẫn vào cầu Kỳ Phú 1, 2.

Riêng đối với dự án đường Điện Biên Phủ và Đê kè sông Bàn Thạch: giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn cần để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, gửi phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tham mưu UBND thành phố văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam quan tâm, bố trí nguồn kinh phí kịp thời để thực hiện dự án. Đồng thời, giao phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố khẩn trương tham mưu UBND thành phố bố trí nguồn vốn đối ứng (30%) để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án này.7.2. Về phương án thi công đường Điện Biên Phủ: giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thống nhất phương án triển khai thi công tại vị trí nút ngã tư đường Phan Châu Trinh và đường Điện Biên Phủ để có mặt bằng sạch và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trước ngày 24/3/2016 nhằm có đất bố trí tái định cư cho các hộ dân nằm trên mặt tiền đường Phan Châu Trinh (thuộc diện giải tỏa trắng của dự án khu dân cư – tái định cư phục vụ dự án đường Điện Biên Phủ).

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND thành phố - Văn Anh Tuấn; yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

- TTTV, TT. HĐND thành phố (báo cáo);

- CT, các PCT UBND thành phố (báo cáo);

- BQLDA ĐTXD tỉnh;

- TT. BT-GPMB thuộc BQL khu KTM Chu Lai;

- P.QLĐT, TC-KH, TN&MT thành phố;

- TT.PTQĐ; BQLDA ĐTXD, TTPT khu cụm CN&TM,DV, VPĐKQSDĐ thành phố;

- UBND các xã, phường: An Phú, An Mỹ, Phước Hòa, Hòa Hương, Hòa Thuận, Tân Thạnh, Trường Xuân, Tam Phú, Tam Thăng, Tam Thanh;

- CPVP, CV;

- Lưu: VT.
TL.CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNGĐã ký
Phạm Thế MẫnCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương