CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúctải về 2.66 Mb.
trang15/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.66 Mb.
#1356
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
30 700

57

YAMAHA MBK FORCE124

Nhập Khẩu

44 000

58

YAMAHA FOTSE 125

Nhập Khẩu

40 000

59

YAMAHA FOTRE 125

Nhập Khẩu

40 000

60

YAMAHA FLAME 125

Nhập Khẩu

46 000

61

YAMAHA VINO 125

Nhập Khẩu

44 000

62

YAMAHA CYGNUS

Nhập Khẩu

42 000

63

YAMAHA CYGNUS Z

Nhập Khẩu

27 000

64

YAMAHA CYGNUS X

Nhập Khẩu

50 000

65

YAMAHA AVENUE

Nhập Khẩu

30 000

66

YAMAHA YMT FORCE

Nhập Khẩu

30 000

67

YAMAHA RUBYFY100T-8

Nhập Khẩu

30 000

CÁC LOẠI XE KHÁC

1

DIAMOND BLUE
50 000

2

ADUKA
5 500

3

AGRIGATO
5 200

4

AKITA
5 300

5

ANGEL 100cc (VA2)
12 300

6

ANGOX
8 000

7

ANSSI
5 700

8

ARENA (100cc, 110cc)
5 600

9

ARROW
9 500

10

ASHITA
5 100

11

ATLANTIE
5 600

12

ATZ
6 200

13

AVARICE
5 600

14

BACKHAND II
8 100

15

BACKHAND SPORT
13 200

16

BANER
5 100

17

BELLE 100,110
6 500

18

BEST WAY (100cc, 110cc)
5 300

19

BIZIL
5 100

20

BUTAN
5 300

21

CITIKOREV
5 100

22

CITINEW 110
5 100

23

CITIS C110
5 100

24

CM-125
6 300

25

DAEWOO 100
5 400

26

DAEWOO X110
6 300

27

DAISAKI
6 200

28

DANIC
5 800

29

DANY
6 170

30

DEAMOT 100
6 600

31

DEARY
5 300

32

DOSILX
5 250

33

DRAMA
5 600

34

DURAB
5 300

35

DYOR 100,110
5 000

36

DYOR 150
13 000

37

EITALY C125
14 000

38

ELGO
5 400

39

ENGAAL
5 200

40

ESH @
18 000

41

EVERY
5 100

42

ESPERO100
5 300

43

ESPERO110
5 300

44

FASHION 100,110
5 800

45

FASHION 125
8 000

46

FASHION 125i
6 600

47

FASHION 50
7 500

48

FASHION100HM
5 000

49

FASHION100HM-2
5 000

50

FATAKI
5 400

51

FEELING (100cc, 110cc)
5 600

52

FIGO
5 800

53

FIONDASCR 110
6 300

54

FLASH
5 400

55

FOCOL
5 300

56

FONDARS C110
5 100

57

FONDARS C50
5 100

58

FORESTRY (100CC, 110cc)
5 800

59

FREINDWAY
5 100

60

FUJIKI
5 700

61

FUMIDO
5 200

62

FURITY
5 500

63

FUSIN 110
5 800

64

FUSIN C100
5 500

65

FUSIN C125
10 000

66

FUSIN C150
10 000

67

FUSIN C50
5 700

68

FUSIN XSTAR
16 000

69

FUSKI
5 200

70

FUZEKO
5 600

71

FUZIX
5 700

72

GANASSI
5 100

73

GCV
5 000

74

GENIE
5 100

75

GENZO
5 200

76

GTS 200
70 000

77

HAESUN @ (RC)
6 800

78

HAESUN @ (RC)S
7 200

79

HAESUN 100@
6 500

80

HAESUN 110A
6 300

81

HAESUN 125 F1 - G(E)
12 000

82

HAESUN 125F
11 000

83

HAESUN 125F1
11 000

84

HAESUN 125F2
11 000

85

HAESUN 125F3
12 000

86

HAESUN 125F5
12 000

87

HAESUN 125F6
11 000

88

HAESUN 125F-G
11 000

89

HAESUN A
5 600

90

HAESUN F14
6 200

91

HAESUN F14 - FH
7 300

92

HAESUN F14- (FH)S
7 300

93

HAESUN F14- FHS
7 200

94

HAESUN F14(F)
6 800

95

HAESUN F14(FS)
6 800

96

HAESUN F14(RC)
6 800

97

HAESUN F14-FH(RC)
6 800

98

HAESUN F14-FHS(RC)
7 000

99

HAESUN II
6 000

100

HAESUN II (FU)
5 400

101

HAESUN II (FUS)
5 500

102

HAESUN II (RC)
6 800

103

HAESUN II (RC)S
7 100

104

HAESUN LF(RC)
6 800

105

HAESUN TAY GA 125SP
11 000

106

HANDLE
7 200

107

HARMONY
5 700

108

HAVICO
5 700

109

HENGE
5 300

110

HOIYODAZX 110
5 800

111

HONLEI
5 100

112

HONLEI VINA
5 100

113

HONLEI VINA K110
5 100

114

HONOR
5 500

115

HONPAR 110
6 400

116

HONSHA 100
6 600

117

HONSHA 110
6 900

118

HUNDACPI 100
6 400

119

HUNDACPI 110
6 700

120

HUNDASU 110
5 900

121

IJECTION Shi 150
33 000

122


tải về 2.66 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương