CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúctải về 28.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích28.69 Kb.
#6108

CỤC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

CHI CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

KHU VỰC MIỀN NAM

Sline 2ố: 70/ BC - PCTTMNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

line 3


TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO NHANH


Công tác trực ban ngày 12 tháng 03 năm 2016
 1.  TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Ngày 12/03/2016)
  1. Trên đất liền


 • Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Không mưa. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ.

  1. Trên biển

 • Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4.

 • Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3 - 4.

 1. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

Các hồ chứa nước trong khu vực hoạt động bình thường. Thông tin một số hồ chứa lớn trong khu vực ngày 12/03/2016 như sau:

TT

Tên hồ

Mực nước thượng lưu (m)

Mực nước DBT (m)

Lưu lượng xả xuống hạ du (m3/s)

Ghi chú

Qua tràn

Chạy máy

1

Dầu Tiếng

20.24

24.40

0

-

Số liệu lúc 07h00

2

Thác Mơ

212.71

219.00

0

0

Số liệu lúc 09h00

(ngày 11/03/2016)


 1. TÌNH HÌNH THIÊN TAI


 1. Xâm nhập mặn

  1. Diễn biến xâm nhập mặn

Theo Báo cáo cập nhật tình hình xâm nhập mặn ngày 11/03/2016 của Viện khoa học thuỷ lợi miền Nam: Tuần 3 tháng 03/2016, do mặn vùng cửa sông tiếp tục duy trì ở mức cao (đến ngày 12 - 14/03), sau có xu thế giảm theo triều. Khả năng lấy nước ngọt tại các cửa sông vùng ven biển ĐBSCL như sau: Vùng giữa 2 sông Vàm Cỏ, vùng cửa sông Cửu Long (cách biển từ 35 - 45km) và khu vực ven biển Tây (cách cửa sông 40km trở lên) vẫn có khả năng lấy nước ngọt vào thời kỳ triều thấp và chân triều

  1. Tình hình thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn

Theo báo cáo của các địa phương trong khu vực, tình hình thiệt hại do hạn - mặn tính đến ngày 12 tháng 3 năm 2016 cụ thể như sau:

- Diện tích lúa bị thiệt hại và ảnh hưởng:

+ Thiệt hại trên 70%: 99.401 (ha)

+ Thiệt hại từ 30 - 70%: 43.510 (ha)

+ Thiệt hại dưới 30%: 16.499 (ha)

- Diện tích thiệt hại về hoa màu:

+ Thiệt hại trên 70%: 2.556 (ha)

+ Thiệt hại từ 30 - 70%: 10.947 (ha)

- Diện tích cây ăn quả bị thiệt hại:

+ Thiệt hại trên 70%: 5 (ha)

+ Thiệt hại từ 30 - 70%: 396 (ha)

+ Thiệt hại dưới 30%: 5.500 (ha)

- Thiệt hại về Thủy sản:

+ Thiệt hại trên 70%: 1.046 (ha)

+ Thiệt hại từ 30 - 70%: 25 (ha)

- Diện tích có nguy cơ bị thiệt hại:

+ Lúa: 167.109 (ha)

+ Thủy sản: 12.000 (ha)

- Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng: 247.305 (hộ)

Ước tính tổng giá trị thiệt hại: 328,504 tỷ đồng

Tính đến ngày 12/03/2016, tổng cộng đã có 09 tỉnh công bố thiên tai do hạn - mặn (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh, Bình Thuận, Vĩnh Long);(Chi tiết, xem phụ lục I và II kèm theo)
 1. Tình hình thiên tai khác


Các địa phương trong khu vực không có báo cáo về tình hình thiệt hại do các loại thiên tai khác trong ngày.
 1. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ THIÊN TAI


2. Các địa phương

2.1. Công tác khắc phục hậu quả

Các địa phương đã triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 4/02/2016 của Thủ tướng chính phủ; Công điện số 32/CĐ-TW ngày 12/10/2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT; Tổ chức các đoàn công tác trực tiếp xuống các vùng bị ảnh hưởng của hạn - mặn để kiểm tra, đánh giá tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả han – mặn. Đồng thời, chủ động ứng kinh phí dự phòng để triển khai, nạo vét kênh mương, đắp đập tạm, bơm tát, sửa chữa cống, bọng… để phòng, chống, hạn chế thiệt hại do hạn - mặn gây ra.  1. Kiến nghị của các địa phương

Để có kinh phí kịp thời phục vụ công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả hạn-mặn hiệu quả, các tỉnh đã có báo cáo và đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí trước mắt với tổng số tiền là: 1.809 tỷ đồng (Bến Tre 192; Cà Mau 143; Cần Thơ 60; Long An 70; Sóc Trăng 142,2; Tiền Giang 650,895; Trà Vinh 104,54; Kiên Giang 102; Hậu Giang 152; Bạc Liêu 192,5) ./.

(Chi tiết, xem phụ lục II kèm theo).


Nơi nhận:

- VP BCĐTW về PCTT (để b/c);

- CT Văn Phú Chính (để b/c);

- Các PCT (để b/c);- Lưu VT.

TRỰC BAN

Nguyễn Đình QuânКаталог: resources -> files
files -> VÀ phát triển nông thôN
files -> SỬA ĐỔI, BỔ sung đIỀU 2 thông tư SỐ 187/2010/tt-btc ngàY 22/11/2010 CỦa bộ TÀi chính quy đỊnh về CƠ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồNG, VẬt nuôI, thuỷ SẢN ĐỂ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, DỊch bệNH
files -> VĂn phòng thưỜng trực số: 273
files -> PHỤ LỤc I danh mục các văn bảN
files -> VĂn phòng thưỜng trực số: /twpctt-vp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> TỪ ct65 ĐẾn công ty cổ phần xây dựng 465 MỘt thờI ĐỂ nhớ Vũ Thanh Tùng Chủ tịch HĐqt – Giám đốc Công ty
files -> VĂn phòng thưỜng trực số: /twpctt-vp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> TRẢi nghiệM 3 quốc gia+HÀnh trình 12 DẤu xnc singapore+malaysia+indonesia 5sao
files -> Tour khuyến mãi Áp dụng đồng giá đặc biệt 7tr888 vnđ/khách
files -> TỔng cục thủy lợI

tải về 28.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương