Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc SÁng kiến kinh nghiệMtải về 75 Kb.
trang9/10
Chuyển đổi dữ liệu03.01.2023
Kích75 Kb.
#54096
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
SK TBDH 2022

IV. Bài học kinh nghiệm

Từ thực tế đã làm Tôi đã rút ra bài học kinh nghiệm sau :


- Trang thiết bị phòng học bộ môn phải đồng bộ, đảm bảo chất lượng và an toàn cho người sử dụng. Việc sắp xếp đồ dùng dạy học hợp lý, khoa học, tiện lợi dễ tìm, dễ lấy.

- Mỗi phòng học bộ môn phải có bảng nội quy gắn trước phòng, giáo viên và học sinh phải nắm vững nội quy và thực hiện nghiêm túc hàng ngày khi lên lớp; cần giáo dục cho học sinh ý thức tự giác, tôn trọng và làm theo hướng dẫn của giáo viên phụ trách, phòng học phải đảm bảo an toàn có hệ thống phòng cháy chữa cháy, không gian thoáng mát, sàn nền sạch sẽ không trơn trượt.


- Giáo viên phụ trách thiết bị giáo dục nhà trường cần có năng lực, có tinh thần trách nhiệm, và phải được cho đi bồi dưỡng thiết bị hàng năm để phụ trách các phòng học bộ môn. Phải tổ chức được các chuyên đề, các nhóm chuyên môn giảng dạy tại các PHBM, giáo viên phải am hiểu các đồ dùng thiết bị giáo dục trong phòng, sử dụng có hiệu quả trong từng tiết học.

- Kế hoạch đầu năm học nhà trường phát động phong trào giáo viên, học sinh tự làm đồ dùng dạy học để bổ sung cho phòng học bộ môn. Thường xuyên cập nhật cơ sở vật chất, thiết bị dạy học mới để trang thiết bị cho phòng học bộ môn đáp ứng việc đổi mới phương pháp dạy học.

- Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn sắp xếp thời khóa biểu hợp lý để các tiết học quy định đều được học tại phòng học bộ môn. Bên cạnh đó tăng cường kiểm tra giám sát giáo viên bộ môn thực hiện việc giảng dạy của mình. Công tác bảo quản, bảo dưỡng được kiểm tra thường xuyên để các phòng học bộ môn đảm bảo an toàn, chất lượng.

Đây là bài về kinh nghiệm tổ chức quản lý, sắp xếp và hoạt động phòng học bộ môn tại Trường THCS Hồng Dương, theo trình tự chuẩn của quyết định 37/QĐ-BGD của Bộ GD & ĐT nhưng cũng còn những thiếu sót, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đồng nghiệp và các trường bạn để việc quản lý, sắp xếp và hoạt động phòng học bộ môn đạt hiệu quả và đề tài sáng kiến kinh nghiệm của tôi được hoàn chỉnh hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồng Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2014


Người viết


tải về 75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương