Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc SÁng kiến kinh nghiệMtải về 75 Kb.
trang10/10
Chuyển đổi dữ liệu03.01.2023
Kích75 Kb.
#54096
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
SK TBDH 2022

Lưu Thuý Hồng

MỤC LỤC: Trang

A. Lý do chọn đề tài 1


B. Giải quyết vấn đề: 2
I. Tình hình giảng dạy tại phòng học bộ môn. 
1. Thuận lợi
2. Khó khăn 2
II. Các giải pháp, biện pháp tổ chức, sử dụng phòng học bộ môn đạt kết quả cao. 4
1. Tổ chức hoạt động và quản lý phòng học bộ môn 5
2. Sử dụng các phòng học bộ môn 8
2.1. Cấu trúc phòng thiết bị giáo dục, phòng học bộ môn 8
2.2. Trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên,
học sinh khi sử dụng phòng học bộ môn. 14
a. Trách nhiệm của phó hiệu trưởng chuyên môn 14
b. Đối với giáo viên phụ trách bộ môn 15
c. Đối với cán bộ phụ trách phòng học bộ môn 16
d. Đối với học sinh 17
III. Kết quả đạt được 18
IV. Bài học kinh nghiệm 19

tải về 75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương