Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc SÁng kiến kinh nghiệMtải về 75 Kb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu03.01.2023
Kích75 Kb.
#54096
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
SK TBDH 2022


KN về công tác quản lý Thiết bị - Thí nghiệm ở trường THCS Hồng Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Năm học 2013 - 2014
I- Sơ yếu lí lịch:
Họ và tên: Lưu Thuý Hồng
Ngày sinh: 29 - 9 - 1977
Ngày vào ngành: 01 - 02 - 2003
Trình độ chuyên môn: Sư phạm Ngữ Văn, quản lý Thiết bị - thí nghiệm (chứng chỉ)
Hệ đào tạo: Đại học Từ xa
Nhiệm vụ phân công: Quản lý Thiết bị -thí nghiệm.


II- Nội dung đề tài:
Tên đề tài : “Kinh nghiệm sắp xếp khoa học, hợp lý thiết bị trong các phòng học bộ môn đạt hiệu quả ở trường THCS Hồng Dương”
A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI :
Như chúng ta đã biết để quá trình dạy học có chất lượng và hiệu quả cao, từ xa xưa con người đã tìm ra và sử dụng nhiều phương pháp khác nhau cho mục đích này và theo đó, cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục phục vụ cho phương pháp dạy học cũng ra đời và phát triển.
Mục tiêu và nội dung dạy học trong nhà trường phụ thuộc vào mục tiêu kinh tế xã hội vĩ mô, còn sách giáo khoa và thiết bị giáo dục một mặt phụ thuộc vào mục tiêu kinh tế xã hội, mặt khác còn chịu nhiều ảnh hưởng của khoa học công nghệ đương thời. ngày nay, khi khoa học và công nghệ trong xã hội tiến bộ vượt bậc thì sự tiến bộ đó cũng được phản ánh vào hệ thống cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của nhà trường.
Cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho quá trình dạy – học. Bởi vì, có thiết bị dạy học tốt thì chúng ta mới có thể tổ chức được quá trình dạy học khoa học, huy động được đa số người học tham gia thực sự vào quá trình này, họ tự khai thác và tiếp nhận tri thức dưới sự hướng dẫn của người dạy một cách tích cực. Như vậy thì thiết bị dạy học phải đủ và phù hợp mới triển khai được các phương pháp dạy học một cách hiệu quả nên cơ sở vật chất và thiết bị dạy học là bộ phận quan trọng của nội dung và phương pháp, chúng có thể vừa là phương tiện để nhận thức, vừa là đối tượng chứa nội dung cần nhận thức.
Hiện nay Cơ sở vật chất - thiết bị dạy học được xem như một trong những điều kiện quan trọng để thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, sự phát triển nhanh chóng của cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đã và đang tạo ra tiềm năng sư phạm to lớn cho quá trình dạy học và việc giảng dạy có hiệu quả. các phương tiện dạy học hiện đại đã đem lại chất lượng mới cho các phương pháp dạy học.
Để đạt được mục tiêu nêu trên trong thực tế các trường Trung học nói chung và trường THCS Hồng Dương nói riêng: Vấn đề Cơ sở vật chất - thiết bị dạy học đã được quan tâm, song vẫn còn có nhiều bất cập và khó khăn. Việc đánh giá thực trạng những vấn đề đã làm được và những khó khăn đặt ra, cần phải có những giải pháp cụ thể để các nhà trường làm tốt hơn nữa công tác quản lý, đồng thời phát huy có hiệu quả về Cơ sở vật chất - thiết bị dạy học hiện có ở các nhà trường chính là lý do chọn đề tài: “Kinh nghiệm sắp xếp khoa học, hợp lý thiết bị trong các phòng học bộ môn đạt hiệu quả ở trường THCS Hồng Dương”. Trong bài viết này chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế do điều kiện thời gian và năng lực cá nhân. Trong quá trình hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm này, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của bản thân, cần sự ủng hộ của các giáo viên bộ môn và sự quan tâm của BGH nhà trường.

tải về 75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương