CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúctải về 1.01 Mb.
trang6/10
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.01 Mb.
#73
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

8. Báo cáo tiến độ:


Trước ngày 10 hàng tháng, Nhà thầu phải nộp 01 bản báo cáo tiến độ tới Ban QLDA xem xét, bao gồm một số nội dung sau:

1. Mô tả chung các công việc thực hiện trong suốt thời gian làm báo cáo và những vấn đề đáng chú ý đã gặp phải;

2. Số phần trăm của các hạng mục công việc chính đã hoàn thành so với biểu đồ tiến độ tính đến cuối giai đoạn báo cáo;

3. Tổng số vật liệu xây dựng chủ yếu đã dùng trong thời gian làm báo cáo, số lượng vật liệu đã chuyển đến công trường và số còn lại tính đến thời gian làm báo cáo;

4. Tình hình các thiết bị máy, thực trạng của chúng, thời gian để phục hồi lại hoạt động nếu chúng phải sửa chữa;

5. Mô tả chung về thời tiết, lượng mưa và nhiệt độ mỗi ngày;

6. Các mối quan hệ lao động và giải thích các vấn đề thực tế hay có khả năng xảy ra;

7. Báo cáo về hiệu quả của việc thực hiện an toàn lao động;

8. Báo cáo về hiệu quả của việc bảo vệ công trường;

9. Các yêu cầu , kiến nghị của Nhà thầu và thời gian yêu cầu phải trả lời;

10. Các ảnh chụp tiến độ theo yêu cầu.

9. Lịch công tác tuần:


Vào mỗi ngày thứ sáu hàng tuần, Nhà thầu phải nộp 02 bản kế hoạch thi công hàng tuần đối với các công việc đã hoàn thành trong thời gian suốt tuần. Kế hoạch thi công được làm theo một kiểu mẫu cố định đã được Ban QLDA chấp thuận.

10. Họp tiến độ:


Ban QLDA có thể mời các Nhà thầu tham dự cuộc họp do các bên thoả thuận về thời gian. Mục đích của cuộc họp này là để thảo luận về tiến độ đạt được của từng hạng mục công trình, công việc đề ra cho tuần, tháng kế tiếp đó và những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động hiện tại.

11. Hệ thống cao độ:


Nhà thầu sẽ lập ra, xây dựng và bảo vệ mốc chuẩn cần thiết trong suốt quá trình thi công và các mốc đó sẽ được kiểm tra định kỳ hoặc bất cứ lúc nào nếu có yêu cầu. Khi hoàn tất công trình, các mốc chuẩn sẽ được để lại. Cao độ của mốc chuẩn sẽ được xác định tại thực địa và cần thiết phải có sự thông qua của Ban QLDA.

12. Kiểm tra thiết bị và nguyên vật liệu:


Nguyên vật liệu, máy móc thiết bị do Nhà thầu mua được thanh toán theo hợp đồng nhưng sẽ phải được kiểm tra, xem xét và thử nghiệm vào bất cứ lúc nào và bất kỳ tình trạng nào cả trong và ngoài hiện trường. Chỉ những nguyên vật liệu được xác định dành để thực hiện dự án và đã được Ban QLDA thông qua mới được đưa đến thực địa và khi không được sự đồng ý của Ban QLDA thì Nhà thầu không được di chuyển từng phần hoặc cả máy móc ở đó trừ phi mục đích di chuyển từ khu vực này đến khu vực khác của công trường.

13. Bảo vệ các thiết bị, vật liệu:

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc giữ gìn thiết bị, vật liệu của Nhà thầu trong công trường thi công.


14. Biển báo công trường:


Nhà thầu phải cung cấp và lắp dựng ít nhất là 02 biển báo cho mỗi khu vực công trường. Nội dung ghi trên biển do thoả thuận với Ban QLDA và phải được ghi bằng tiếng Việt.

Biển làm bằng tôn, hình tròn có đường kính 0.8m, chữ và viền màu đỏ trên nền trắng. Mép dưới của biển báo phải cao 1.2 m so với mặt đất và được đặt ở vị trí phù hợp, chân chôn bằng móng xi măng bê tông. Sơn được dùng phải là loại sơn không phai màu do mưa nắng.

Nhà thầu phải có trách nhiệm sửa chữa và bảo dưỡng các biển báo cho đến khi hoàn thiện mọi công tác.

Vị trí và việc đặt biển báo theo quy định và do Ban QLDA hướng dẫn.


15. Hệ thống cứu thương:


Nhà thầu có trách nhiệm bảo đảm các dịch vụ sơ cứu cho nhân viên và công nhân làm việc dưới sự điều hành của mình. Tất cả mọi chi phí trong việc điều trị bệnh nhân sẽ do Nhà thầu trả tiền.

16. Chỉ dẫn kỹ thuật:


Dưới đây chỉ là những chĩ dẫn kỹ thuật chung nhất

Trên cơ sở này, cùng với hệ thống Tiêu chuẩn hiện hành trên lãnh thổ Việt Nam, Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nhà thầu phải thiết lập một biện pháp tổ chức kỹ thuật thi công chi tiết cũng như một quy trình bảo đảm chất lượng cho từng công việc cụ thể của gói thầu. Nó phải được ký tên, đóng dấu hợp pháp của Nhà thầu và sẽ được kiểm soát trong suốt quá trình thi công, nếu có bất cứ một điều chỉnh thay đổi nào đều phải được sự chấp thuận của Ban QLDA và bên Giám sát.


16.1 Các tiêu chuẩn kỹ thuật tham chiếu:


Các tiêu chuẩn kỹ thuật tham chiếu cho Gói thầu bao gồm, nhưng không phải là tất cả như sau:

TCVN VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG; PCCC; MÔI TRƯỜNG:

TCVN 2287 - 1978: Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Quy định cơ bản

TCVN 2288 - 1978: Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất

TCVN 290 - 1978: Thiết bị sản xuất. Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 2291 - 1978: Phương tiện bảo vệ người lao động. Phân loại

TCVN 4086 - 1985: An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung

TCVN 3146 - 1986: Công tác hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 3254 - 1989: An toàn cháy. Yêu cầu chung

TCVN 5308 - 1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.

TCVN 5863 - 1995: Thiết bị nâng. Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng.

TCVN 5864 - 1995: Thiết bị nâng. Cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích. Yêu cầu an toàn.

TCVN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ NGHIỆM THU:

TCVN 4055 - 2012: Tổ chức thi công và nghiệm thu.

TCVN 4087 - 1985: sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung;

TCVN 4447 - 2012: Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm thu;

TCVN 5960 - 1995: Đất xây dựng, lấy mẫu, yêu cầu chung

TCVN 9361 - 2012: Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng

TCVN 4459 - 1987: Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng.

TCVN 4085 - 1985: Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

TCVN 1771-86: Cốt liệu cho bê tông

TCVN 4506 - 87: Nước cho bê tông và vữa xây dựng-yêu cầu kỹ thuật;

TCVN 4452 - 1987: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép. Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 5724 - 93: Điều kiện kỹ thuật tối thiểu thi công và nghiệm thu kết cấu bêtông và bêtông cốt thép.

TCVN 5674 - 1992: Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu

TCVN 4516 - 1988: Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

TCVN 4038 - 1985: Thoát nước. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 5639 - 1991: Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong. Nguyên tắc cơ bản

TCVN 5640 - 1991: Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản.

TCVN 5814 - 1994: Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng. Thuật ngữ và định nghĩa

Các tiêu chuẩn khác có liên quan đang được sử dụng, các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

16.2 Bản vẽ thi công:

Nhà thầu sẽ phải nộp các bản vẽ thi công (nếu có yêu cầu) trên cơ sở bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt không chậm hơn 02 tuần trước khi khởi công phần việc công trình. Trong khi chuẩn bị bản vẽ thi công, Nhà thầu không được làm thay đổi thiết kế đã được phê duyệt, trừ những trường hợp đặc biệt. Bản vẽ thi công được nộp với số lượng 1 bản gốc và 04 bản sao. Sau khi chấp thuận, Ban QLDA sẽ giữ lại bộ bản gốc, 02 bản sao và chuyển 02 bộ bản sao lại cho Nhà thầu.Каталог: UploadFiles -> DauThau
DauThau -> HỒ SƠ MỜi thầu xây lắp gói thầu số 07: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình
UploadFiles -> Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 6/6/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước
DauThau -> Ban đẦu tư VÀ XÂy dựng hồ SƠ MỜi thầu xây lắP
DauThau -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầu tên gói thầu: 03: Toàn bộ Phần xây lắp của dự án
DauThau -> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
DauThau -> HỒ SƠ MỜi thầu công trìNH: kiên cố HÓa kênh mưƠng htx1, htx2 XÃ thủy thanh
DauThau -> HỒ SƠ MỜi sơ tuyển tên gói thầu số 1: Thiết bị mn trong nhà. Tên dự toán : thiết bị phục vụ DẠy học mầm non
DauThau -> Ban đẦu tư VÀ XÂy dựng hồ SƠ MỜi thầu xây lắP

tải về 1.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương