CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc


CHỈ DẪN VỀ YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU SỬ DỤNGtải về 1.01 Mb.
trang10/10
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.01 Mb.
#73
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

CHỈ DẪN VỀ YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU SỬ DỤNG


Một số vật liệu ghi tên thương hiệu trong các bản vẽ của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do Nhà thầu thiết kế thực hiện chỉ mang tính chất tham khảo và yêu cầu sử dụng tương đương. Yêu cầu chất lượng các vật liệu chính và các vật liệu chưa cụ thể trong các bản vẽ được chỉ dẫn như sau:

Stt


Tên loại

vật liệu

Yêu cầu chất lượng

Ghi chú

1

Ximăng Poocland

Phải thỏa mãn các quy định của các tiêu chuẩn TCVN 2682:2009, TCVN 4033:1985, TCVN 4316:1986

PC30 hoặc PCB30

2

Cát

Phải thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 1770:1986 và 20TCN 127:1986

Màu vàng, cỡ hạt phù hợp với loại vữa

3

Đá dăm

Phải đảm bảo theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 1771:1986. Nguồn gốc đá hoa cương xanh

Cỡ hạt phù hợp với loại vữa.

4

Cốt thép trong bê tông

Phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế và phù hợp với TCVN 5574:2012 và TCVN 1651:2008


Ví dụ 3: Yêu cầu về vật liệu xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam


Stt

Vật liệu

Tiêu chuẩn

1

Xi măngXi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 2682:1999
Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6260:1997

2

Cốt liệu và nước trộn cho bê tông và vữaCốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

TCVNXD 7570:2006
Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp thử

TCVN 7572:2006
Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

TCXDVN 302:2004

3

Bê tôngHỗn hợp Bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

TCVNXD 374:2006

4

Cốt thép cho bê tôngThép cốt bê tông - Thép vằn

TCVN 6285:1997
Thép cốt bê tông - Lưới thép hàn

TCVN 6286:1997

5

Gạch đất sét nungGạch rỗng đất sét nung

TCVN 1450:1986
Gạch đặc đất sét nung

TCVN 1451:1986

...Ví dụ 4: Yêu cầu về quy phạm thi công, nghiệm thu


Stt

Loại công tác

Quy chuẩn, tiêu chuẩn

1

Công tác trắc địa, định vị công trìnhCông tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung

TCVNXD 309:2004

2

Công tác thi công đấtCông tác đất-Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 4447:1987

3

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thépKết cấu bê tông và bê tông cốt thép - tiêu chuẩn thiết kế

TCVNXD 356:2005
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối-Quy phạm thi công và nghiệm thu (trừ mục 6.8 được thay thế bởi TCVNXD 305:2004)

TCVN 4453:1995
Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu (thay thế mục 6.8 của TCVN 4453-1995)

TCVNXD 305:2004
Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVNXD 390:2007
Lưới thép hàn dùng trong kết cấu Bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế thi công lắp đặt và nghiệm thu

TCVNXD 267:2002
Bê tông nặng - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên

TCVNXD 391:2007

...

1() Trường hợp đánh giá năng lực và kinh nghiệm sau khi xác định giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch thì chuyển khoản này vào cuối Mục 24 Chương này.

1(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo Mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.


2(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

1(1) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

1(1), (2)Ghi chức danh dự kiến cho gói thầu này. Ví dụ: Giám đốc điều hành

2


1(1) Trường hợp áp dụng hình thức trọn gói, cần quy định thêm: “Khối lượng công việc mà nhà thầu phải thực hiện để hoàn thành theo thiết kế nhiều hơn hoặc ít hơn khối lượng nêu trong biểu giá hợp đồng (nếu có) không làm thay đổi giá hợp đồng.”

1() Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi thương thảo có sự khác biệt so với ĐKHĐ.

1() Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.


Каталог: UploadFiles -> DauThau
DauThau -> HỒ SƠ MỜi thầu xây lắp gói thầu số 07: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình
UploadFiles -> Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 6/6/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước
DauThau -> Ban đẦu tư VÀ XÂy dựng hồ SƠ MỜi thầu xây lắP
DauThau -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầu tên gói thầu: 03: Toàn bộ Phần xây lắp của dự án
DauThau -> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
DauThau -> HỒ SƠ MỜi thầu công trìNH: kiên cố HÓa kênh mưƠng htx1, htx2 XÃ thủy thanh
DauThau -> HỒ SƠ MỜi sơ tuyển tên gói thầu số 1: Thiết bị mn trong nhà. Tên dự toán : thiết bị phục vụ DẠy học mầm non
DauThau -> Ban đẦu tư VÀ XÂy dựng hồ SƠ MỜi thầu xây lắP

tải về 1.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương