CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 48.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích48.71 Kb.
#388

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HÀ NỘI
Số: /KH-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2016

K
Dự thảo
Ế HOẠCH


Tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 – 01/5/2016)

và Tháng Công nhân năm 2016

Năm 2016, kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2016) diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước và Thủ đô, là năm thứ 5 tổ chức triển khai Tháng công nhân. Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-TLĐ ngày 16/3/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Tháng công nhân năm 2016, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, xây dựng niềm tự hào của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; đồng thời tập hợp, đoàn kết, biểu dương lực lượng công nhân và người lao động hăng hái thi đua lao động sáng tạo và tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 gắn với các hoạt Tháng Công nhân năm 2016 khẳng định sự cần thiết tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, với phương châm Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động.

2. Yêu cầu:

Các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 được tổ chức đồng bộ ở các cấp công đoàn Thành phố nhưng có trọng tâm, trọng điểm; tránh phô trương, hình thức, hướng mạnh về cơ sở. Các cấp Công đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy đảng cùng cấp chỉ đạo tổ chức các hoạt động; phối hợp với chính quyền, chuyên môn huy động các nguồn lực xã hội, của người sử dụng lao động để đoàn viên, CNVCLĐ được hưởng những ngày “Tết Lao động” thực sự có ý nghĩa và ngày 1/5 cũng là ngày nhân dân đoàn kết phát triển đất nước, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

Qua 4 năm triển khai Tháng Công nhân, các cấp công đoàn Thủ đô đã chọn lọc, phát huy những hoạt động có hiệu quả cao, thu hút đông đảo CNVCLĐ tích cực tham gia và được nhiều người sử dụng lao động hưởng ứng, trong đó tập trung triển khai một số hoạt động chủ yếu như sau:1. Công tác tuyên truyền, giáo dục:

- Thống nhất tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2016) và phát động, hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2016 tại các cấp công đoàn từ ngày 20/4 đến ngày 29/4/2016.

- Tổ chức tuyên truyền khát vọng của người lao động về ngày Quốc tế Lao động 1/5, ý nghĩa của việc Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 56 ngày 29/4/1946 quy định người lao động được nghỉ làm việc có hưởng lương vào ngày Quốc tế Lao động 1/5 và phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lễ mít tinh ngày 1/5/1946 khẳng định truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam (có tài liệu tham khảo kèm theo).

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập trung tại cơ sở song song với nắm bắt tình hình tâm trạng, tư tưởng, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách của đoàn viên, CNVCLĐ. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Báo Lao động Thủ đô, Trang Web LĐLĐ Thành phố về phong trào công nhân, các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động cùng với Tháng Công nhân 2016; tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.2. Tham gia Chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”  của Tổng Liên đoàn và tổ chức hoạt động “Cảm ơn thành viên” dành cho người lao động.

 2.1. Các cấp công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động cụ thể hóa các tiêu chí “Sản phẩm trí tuệ lao động Việt Nam” để động viên CNVCLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến nâng cao hiệu quả lao động, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao hơn, được người tiêu dùng trong nước tín nhiệm, góp phần nâng cao thương hiệu sản phẩm Việt và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, các Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở căn cứ tiêu chí bình chọn của Tổng Liên đoàn (theo Hướng dẫn số 344/HD-TLĐ ngày 18/3/2016 của Tổng LĐLĐVN), tổ chức lựa chọn sản phẩm tiêu biểu gửi về LĐLĐ Thành phố để bình chọn tối đa 5 sản phẩm tham gia Chương trình cấp toàn quốc.

2.2. Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chấp hành CĐCS đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức hoạt động “Cảm ơn”người lao động, xem họ là thành viên “hữu cơ” để doanh nghiệp phát triển, thể hiện sự ghi nhận đóng góp quan trọng của người lao động đối với doanh nghiệp, địa phương, xă hội; động viên người lao động gắn bó bền vững với cơ quan, đơn vị.3. Tổ chức tháng hành động để người lao động  “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”.

Căn cứ những quy định của pháp pháp luật Việt Nam về quyền, lợi ích của người lao động và văn hóa doanh nghiệp…, các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, các Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chấp hành CĐCS đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” so với năm 2015, để ngày càng có nhiều người lao động được làm việc trong môi trường tốt; giúp họ thực sự yên tâm lao động, gắn bó với doanh nghiệp, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước.4. Tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động gắn với phát động, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2016.

 Căn cứ điều kiện thực tế của ngành, địa phương, các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, các Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở báo cáo cấp ủy cùng cấp để tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 kết hợp với phát động, tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2016 với hình thức đa dạng, phong phú.III. CÁC HOẠT ĐỘNG CAO ĐIỂM

1. Tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và phát động Tháng công nhân 2016 cấp Thành phố

Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và phát động Tháng công nhân 2016, kết hợp với tặng quà cho 1.000 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

- Thời gian: 8h30’, ngày 26/4/2016 (thứ Ba)

- Địa điểm: Hội trường lớn Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô.2. Phối hợp tổ chức các hoạt động Lễ mít tinh kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5; Chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”, tôn vinh sản phẩm và công nhân xuất sắc nhất; chọn lựa, giới thiệu cách thức cám ơn thành viên tiêu biểu của Tổng Liên đoàn.

- Thời gian: Từ ngày 29/4 đến ngày 01/5/2016.

- Địa điểm: Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô.

3. Tổ chức các hoạt động hát cho công nhân nghe – nghe công nhân hát, chiếu phim, biểu diễn văn nghệ phục vụ CNLĐ, bồi dưỡng hạt nhân văn hóa cơ sở.

5. Tư vấn pháp luật, khám sức khỏe cho CNLĐ.

6. Tổ chức Hội khỏe, các hoạt động văn hóa, thể thao trong CNVCLĐ.

7. Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tập trung khảo sát thành lập tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

8. Tổ chức đối thoại, tiếp xúc công nhân lao động với lãnh đạo các ngành, các cấp.

9. Trợ cấp, hỗ trợ, tặng quà cho CNLĐ vay vốn

10. Tuyên truyền về các hoạt động của các cấp công đoàn Thủ đô trong dịp “Tháng Công nhân” năm 2016; tổ chức Giao lưu, đối thoại trực tuyến với CNLĐ về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo:

- Tham mưu xây dựng chương trình Lễ kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và phát động Tháng Công nhân năm 2016, kết hợp với tặng quà cho 1.000 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

- Tham mưu các văn bản liên quan, là đầu mối phối hợp với các đơn vị chuẩn bị, tổ chức thực hiện Lễ kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và phát động Tháng Công nhân năm 2016.

- Tham mưu, phối hợp tổ chức các hoạt động phục vụ Lễ mít tinh kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5; Chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”, tôn vinh sản phẩm và công nhân xuất sắc nhất; chọn lựa, giới thiệu cách thức cám ơn thành viên tiêu biểu của Tổng Liên đoàn tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

- Tham mưu phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao, Ban An toàn giao thông Thành phố tuyên truyền, biểu diễn văn nghệ, tổ chức chiếu phim phục vụ CNLĐ trong Tháng Công nhân 2016.

- Tham mưu, phối hợp tổ chức Hội khỏe cán bộ viên chức, người lao động khối các trường Đại học Cao đẳng Hà Nội: ngày 15/5/2016 tại Nhà thi đấu Hà Đông.

- Tham mưu, phối hợp tổ chức khai giảng lớp Hạt nhân văn hóa cơ sở học tại Cung Văn hóa trong tháng 5/2016.

2. Ban Chính sách Pháp luật:

- Tham mưu chỉ đạo lựa chọn “Sản phẩm trí tuệ lao động Việt Nam” tham gia Chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”  của Tổng Liên đoàn.

- Tham mưu chỉ đạo tổ chức tháng hành động để người lao động  “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”.

- Tham mưu tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo UBND, các ban, ngành Thành phố với đại diện công nhân lao động trong Tháng công nhân 2016.

- Tham mưu tổ chức Lễ Tuyên dương “ Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2016.

- Tham mưu, phối hợp tổ chức gặp mặt, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố tại Lễ kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và phát động tháng công nhân 2016 (ngày 26/4/2016) và tại 1 số CĐCS.

- Tham mưu tổ chức Hội thảo chuyên đề “Vai trò đại diện của tổ chức CĐCS trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ trong tình hình mới”, ngày 25/5/2016 tại Hội trường LĐLĐ Thành phố.

3. Ban Tổ chức: Tham mưu chỉ đạo các cấp công đoàn Thủ đô đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2016.

4. Ban Nữ công: Tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho CNLĐ tại các khu công nghiệp và chế xuất: 14 - 15/5/2015; chỉ đạo LĐLĐ 7 huyện tổ chức tầm soát ung thư vú, ung thư cổ tử cung cho nữ CNLĐ trong các doanh nghiệp.

5. Ban Tài chính: Tổng hợp kinh phí các Ban, các đơn vị trực thuộc dự trù cho hoạt động Tháng Công nhân 2016; chuẩn bị và phục vụ kinh phí theo dự trù được duyệt; phối hợp với Ban Chính sách – Pháp luật chuẩn bị quà tặng cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

6. Văn phòng LĐLĐ Thành phố: Phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và phát động Tháng công nhân 2016, kết hợp với tặng quà cho 1.000 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn (8h30’ ngày 26/4/2016):

- Làm công tác tổ chức Lễ kỷ niệm (Dẫn chương trình buổi Lễ)

- Soạn thảo, in và gửi giấy mời theo thành phần đã được phê duyệt.

- Chuẩn xe ô tô đưa đón đại biểu LĐLĐ Thành phố và vận chuyển quà tặng.7. Trung tâm Tư vấn pháp luật: Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật miễn phí phục vụ CNLĐ tại các cơ sở doanh nghiệp, các khu công nghiệp chế xuất.

8. Báo Lao động Thủ đô, trang Web LĐLĐ Thành phố:

- Mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về hoạt động của của các cấp công đoàn Thủ đô hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2016.

- Tăng cường tuyên truyền nhân điển hình tiên tiến, gương “Người tốt - Việc tốt”, gương CNVCLĐ tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác và các phong trào thi đua trong CNVCLĐ Thủ đô.

- Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn các Khu công nghiệp & chế xuất Hà Nội tổ chức 03 buổi Giao lưu, đối thoại trực tuyến với CNLĐ về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.9. Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô:

9.1. Phục vụ Lễ kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và phát động Tháng công nhân 2016, , kết hợp với tặng quà cho 1.000 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn (8h30’ ngày 26/4/2016 tại Hội trường lớn):

- Chuẩn bị địa điểm ,sân khấu, trang âm ánh sáng, Míc có chân, trang trí khách tiết sân khấu, xung quanh khu vực Cung theo market được duyệt.

- Phòng tiếp khách: nước, cán bộ phục vụ

- Bàn đón tiếp đại biểu

- Bố trí trông xe, nước đại trà (nước bình) ở sảnh

- Biểu diễn văn nghệ đầu giờ khoảng 20 phút.

9.2. Phối hợp với các đơn vị được phân công tổ chức tốt các hoạt động phục vụ Lễ mít tinh kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5; Chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”, tôn vinh sản phẩm và công nhân xuất sắc nhất; chọn lựa, giới thiệu cách thức cám ơn thành viên tiêu biểu của Tổng Liên đoàn.

- Địa điểm: Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

- Thời gian: từ ngày 29/4 đến ngày 01/5/2016

9.3. Tổ chức các hoạt động hương ứng Tháng công nhân 2016:

- Tổ chức Biểu diễn văn nghệ "Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát" trên địa bàn Thành phố theo kế hoạch.

- Tổ chức khai giảng và đào tạo 03 lớp đào tạo Hạt nhân văn hóa cơ sở 2016.

10. Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn Hà Nội:

Tổ chức hoạt động "Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát" phục vụ CNLĐ các cơ sở theo kế hoạch đã được LĐLĐ Thành phố duyệt.11. Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội:

- Phối hợp với Ban Tài chính, Ban Chính sách – Pháp luật rà soát đối tượng công nhân khó khăn để LĐLĐ TP trao quà.

- Phối hợp tổ chức biểu diễn văn nghệ, chiếu phim miễn phí phục vụ CNLĐ theo kế hoạch.

- Phối hợp với các Ban LĐLĐ thành phố, các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động như:

+ Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND, các ban, ngành Thành phố với đại diện công nhân lao động.

+ Phối hợp với Báo Lao động Thủ đô tổ chức Giao lưu, đối thoại trực tuyến với CNLĐ về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại các Khu công nghiệp & chế xuất Hà Nội.

+ Khám, tư vấn sức khỏe phục vụ CNLĐ.

+ Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ các Khu Công nghiệp & Chế xuất.12. Đối với các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở.

Căn cứ kế hoạch của Liên đoàn Lao động thành phố và tình hình thực tế ngành, địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Tháng công nhân 2016 ở cấp mình; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS tổ chức các hoạt động kỷ niệm và phát động Tháng Công nhân năm 2016 một cách thiết thực và phù hợp.

Tổ chức sơ kết các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế lao động 1/5 gắn với đánh giá 5 năm triển khai tổ chức Tháng Công nhân theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, làm rõ những kết quả đạt được và đưa ra những đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức Tháng Công nhân trong thời gian tới và báo cáo Liên đoàn Lao động thành phố trước ngày 08/6/2016 (qua Ban Tuyên giáo) để tổng hợp báo cáo Thường trực LĐLĐ Thành phố và Tổng Liên đoàn.

V. KINH PHÍ

- Các Ban căn cứ nhiệm vụ được phân công lập dự trù kinh phí gửi về Ban Tài chính trước ngày 18/4/2016.

- Các đơn vị trực thuộc LĐLĐ Thành phố, công đoàn cấp trên cơ sở, căn cứ nhiệm vụ chức năng và nhiệm vụ được phân công, bố trí kinh phí từ nguồn của đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TLĐ;

- Ban Tuyên Giáo Thành ủy; Để B/c

- Các đ/c Thường trực LĐLĐ TP;

- Các Ban LĐLĐ TP, các đơn vị

trực thuộc;

- Các LĐLĐ quận, huyện, thị xã,

các CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở Để th/h

các CĐCS trực thuộc;

- Lưu VP, TG.TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị TuyếnКаталог: Uploads -> documents -> Van%20phong
documents -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
documents -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents -> BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
documents -> HƯỚng dẫn sử DỤng dịch vụ vntopup – nam việt bank vnTopup là dịch vụ nạp tiền vào tài khoản điện thoại di động trả trước
documents -> BẢo hiểm xã HỘi việt nam
documents -> BỘ CÔng thưƠng
documents -> HỘI ĐỒng nhân dân huyện vân hồ Số 90
Van%20phong -> LiêN ĐOÀn lao đỘng tp hà NỘi số: /kh-lđLĐ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Van%20phong -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng tp hà NỘI

tải về 48.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương