CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phútải về 0.93 Mb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích0.93 Mb.
1   2   3   4

Trương Công Định

1994

LĐTD

Thị Độc

Tt hưng Hà

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô 17B4-12780

- không đội mũ bảo hiểm150.000đ
90

Hà Thị Út

1972

LĐTD

Bản

Phúc Khánh

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-18957

- chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ300.000đ
91

Nguyễn Văn Hà

1998

LĐTD

Tân Dân

Bắc Sơn

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 29V6-5148

 • không đội mũ bảo hiểm

 • từ đủ 16t đến dưới 18t đkhiển xe

 • K Có bảo hiểm TNDS

 • Không mang đký xe

675.000đ
92

Hoàng Thị Thu Thủy

1996

LĐTD

Kim Sơn

Kim Trung

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-11074

 • Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

 • Không có GPLX

 • Không mang đký xe + BHTNDS

1.500.000đ
93

Nguyễn Văn Tâm

1991

LĐTD

Phú Hội

Dân Chủ

Hưng Hà

ĐKhiển xe mô tô BKS 17B4-212.47

 • không đội mũ bảo hiểm

 • chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

 • không có gương chiếu hậu

 • không có GPLX

1.390.000đ
94

ĐÀo Thị Thúy

1987

LĐTD

Tịnh Xuyên

Hồng Minh

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17N4-5799

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ300.000đ
95

Nguyễn Thị Hoàn

1983

Công nhân

An Thọ

Thanh Tân

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô biến số 17M7-6364 đi không đúng làn đường quy định

300 000 đ
96

Bùi Thị Huyền

1982

Công nhân

Xóm 6

Quốc Tuấn

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô biến số 17B7-17127 đi không đúng phần đường quy định

300 000 đ
97

Phạm Quang Hưng

1983

Lái xe

Xóm 5

Vũ An

Kiến Xương

Điều khiển xe ô tô BKS 17C - 03076 vi phạm:

- Người ngồi hàng ghế phía trước không thắt dây an toàn

- Chở người ngồi hàng ghế phía trước không thắt dây an toàn


300.00
98

Quang Huy

1978

Lái xe

Xóm 3

An Bồi

Kiến Xương

Điều khiển xe ô tô BKS 16H - 8222 vi phạm:

- Người ngồi hàng ghế phía trước không thắt dây an toàn- Chở người ngồi hàng ghế phía trước không thắt dây an toàn

300.000
99

Vũ Thành Long

1988

Lái xe

Xóm 2

Quang Lịch

Kiến Xương

Điều khiển xe ô tô khi đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu đỏ nhưng không dừng lại trước vạch dừng mà vẫn tiếp tục đi

1000 000 đ

Tước gplx 01 tháng

100

Nguyễn Hữu Kiên

1987

Lái xe

Xóm 2

Vũ Ninh

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô khi đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu đỏ nhưng không dừng lại trước vạch dừng mà vẫn tiếp tục đi

300 000 đ

Tước gplx 01 tháng

101

Nguyễn Văn Tuân

1979

Lái xe

Xóm 5

Quang Lịch

Kiến Xương

Điều khiển xe ô tô đỗ xe nơi có biển cấm đỗ

700 000 đ
102

Trương Thành Kiểm

1982

Lái xe

Văn Khôi

Tt Thanh Nê

Kiến Xương

Điều khiển xe ô tô tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe

900 000 đ
103

Vũ Văn Hậu

1980

Lái xe

Xóm 9

Thượng Hiền

Kiến Xương

Điều khiển xe ô tô tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe

900 000 đ
104

Nguyễn Đăng Quân

1962

Lái xe

Tuyền Tuyến

Tt Thanh Nê

Kiến Xương

Điều khiển xe ô tô chở hàng vượt quá trọng tải cho phép trên 100%

7500 000 đ

Tước gplx 03 tháng

105

Trương Văn Lơn

1979

Lái xe

Xóm 1

An Bình

Kiến Xương

Điều khiển xe ô tô đi không đúng phần đường

1000 000 d

Tước gplx 01 tháng

106

Lê Xuân Trung

1992

Lái xe

Dương Liễu

Minh Tân

Kiến Xương

Điều khiển xe ô tô đi không đúng phần đường

1000 000 d

Tước gplx 01 tháng

107

Nguyễn Anh Duy

1992

Lái xe

Dương Cước

Hồng Thái

Kiến Xương

Điều khiển xe ô tô đi không đúng phần đường

1000 000 d

Tước gplx 01 tháng

108

Nguyễn Văn Toàn

1989

Lái xe

X8

Bình Nguyên

Kiến Xương

Điều khiển xe ô tô tải đèn báo hãm không có tác dụng

350.000
109

Mai Văn Long

1984

LĐTD

Xóm 8

An Bình

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô biến số 17B1-73041 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
110

Đặng Thị Nhài

1980

LĐTD

Xóm 3

Vũ Tây

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô biến số 17B7-16049 đi không đúng phần đường quy định

300 000 đ
111

Nguyễn Hữu Chung

1960

LĐTD

Xóm 6

Quang Lịch

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô biến số 17K6-7376 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
112

Trần Thị Huệ

1978

LĐTD

Giang Nam

Thanh Nê

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô biến số 17B7-11419 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
113

Lê Thị Hường

1970

LĐTD

Xóm 11

Bình Định

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô biến số 17B7-12510 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
114

Bùi Thị Oanh

1976

LĐTD

Xóm 5

Vũ Quý

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô biến số 17H5-3150 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
115

Nguyễn Thị Thắm

1993

LĐTD

Hưng Tiến

Quang Bình

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô biến số 17B7-10290 đi không đúng làn đường quy định

300 000 đ
116

Nguyễn Văn Anh

1969

LĐTD

Thôn 1

Vũ Hòa

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô biến số 17M7-3122 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
117

Nguyễn Thành Tiến

1982

LĐTD

Xóm 1

Trà Giang

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô biến số 17M7-7753 đi không đúng phần đường quy định

300 000 đ
118

Lê Văn Việt

1964

LĐTD

Kim Thịnh

Quang Bình

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô biến số 17B7-06557 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
119

Lại Quang Cử

1967

LĐTD

Bích Kê

Quốc Tuấn

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô biến số 17B1-74308 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
120

Nguyễn Thị Phương

1962

LĐTD

Xóm 2

Thanh Tân

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô biến số 17M7-5896 vượt đèn đỏ

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

121

Bùi Văn Quang

1983

LĐTD

Xóm 6

Quang Trung

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô biến số 35B1-86036 đi không đúng phần đường quy định

300 000 đ
122

Đỗ Thị Phương Thảo

1994

LĐTD

Xóm 8

Quang Lịch

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô biến số 17B7-13695 đi không đúng phần đường quy định

300 000 đ
123

Nguyễn Chung Tình

1976

LĐTD

Bắc Sơn

Hòa Bình

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô biến số 14K3-4206 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
124

Lương Văn Dư

1992

LĐTD

Đội 3

Thanh Tân

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô biến số 17B7-01931 vượt đèn đỏ

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

125

Bùi Thúy Lành

1994

LĐTD

Xóm 7

Bình Thanh

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô biến số 17L1-8189 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
126

Nguyễn Thị Hoài

1982

LĐTD

Thôn 3

Vũ Quý

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô biến số 17B1-71452 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
127

Nguyễn Văn Linh

1987

LĐTD

Đồng Vân

VŨ Lễ

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô BKS: 17B7-006.07 vi phạm: Khi tín hiệu đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ nhưng không dừng lại trước vạch dừng mà vẫn tiếp tục đi, không có giấy bảo hiểm TNDS

400.000

Tước GPLX 01 tháng

128

Trần Thị Hoa

1971

LĐTD

Thôn 7

Vũ Trung

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô BKS: 17B7-092.50 vi phạm: Hai người không đội mũ bảo hiểm, không có giấy bảo hiểm TNDS

400.000
129

Nguyễn Đức Anh

1988

LĐTD

Thôn 10

Vũ Trung

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô BKS: 17M7-7023 vi phạm: Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ, không có giấy bảo hiểm TNDS

400.000
130

Phạm Văn Tiến

1976

LĐTD

Trung Kiên

Nam Bình

Kiến Xương

Điều khiển xe ô tô BKS: 17B-012.35 vi phạm: Không thắt dây an toàn

150.000
131

Nguyễn Thị Vân

1988

LĐTD

Thôn 6

Vũ Trung

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô BKS: 17M7-4215 vi phạm: Không đội mũ bảo hiểm, không có giấy bảo hiểm TNDS

250.000
132

Bùi Thế Anh

1997

LĐTD

Khả PHú

Bình Thanh

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô BKS: 17H7-2454 vi phạm: Hai người không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh CSGT, không có GPLX, không mang đăng ký xe

1.700.000

Giữ xe 7 ngày

133

Trần Văn Thái

1983

LĐTD

Đông Hoàng

Vũ Lễ

Kiến Xương

Điều khiển xe mô tô BKS: 17H4 - 3084 vi phạm: Không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh CSGT, không có GPLX, không mang đăng ký xe

650.000

Tước GPLX 01 tháng

134

Ngô Hậu Nguyên

1994

LĐTD

Bắc Sơn

Vũ Ninh

: content -> tintuc -> Lists -> News -> Attachments
Attachments -> TÒA Án nhân dân tối cao
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> PHÒng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng csgt đƯỜng bộ Độc lập Tự do Hạnh phúc


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương