CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phútải về 0.93 Mb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích0.93 Mb.
1   2   3   4
44

Lê Thị Diễm

1993

LĐTD

Thôn Đông

Đông Xá

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô 17B3-008.75:

Không đội mũ bảo hiểm150.000đ
45

Phạm Thị Thảo

1991

LĐTD

Kinh Hào

Đông Kinh

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô 17B3-082.75:

Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h750.000đ
46

Bùi Ngọc Tuyển

1992

LĐTD

Thanh Long

Đông Hoàng

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô 17B1-305.00:

Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ.

Không mang ĐKX

Không có giấy CN bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới còn hiệu lực500.000đ
47

Nguyễn Chính Dân

1986

LĐTD

Hậu Thượng

Bạch Đằng

Đông Hưng

Đkhiển xe mô tô BKS 29X9-6028

 • Không đội mũ bảo hiểm

 • Không có BHTNDS

250.000đ
48

Đinh Thị Tươi

1990

LĐTD

Xóm 2

Lô Giang

Đông Hưng

Đkhiển xe mô tô BKS 7B1-449.69

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ300.000đ
49

Đặng Thị Huế

1984

LĐTD

Tổ 10

TT Đông Hưng

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô biến số 14F9-4964 vượt đèn đỏ

Không mang ĐKX+ GPLX500 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

50

Nguyễn Văn Vĩnh

1996

LĐTD

Hoành Từ

Đông Cường

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô biển số 17B1-68243

không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; không có giấy phép lái xe; không mang theo giấy đăng ký xe; không có Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới .1.290.000đ

Tạm giữ phương tiện.

51

Bùi Ngọc Hùng

1953

Cán bộ

Hà Nguyên

Thái Phương

Hưng Hà

Điều khiển xe mô tô biến số 17F3-8577 vượt đèn đỏ

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

52

Mai Khoa Toàn

1968

Lái xe

Chí Linh

Đông Đô

Hưng Hà

Điều khiển xe ô tô biển số 17C-026.17 Tự ý thay đổi khích thước thành thùng xe; đèn báo hãm không có tác dụng.

1.250.000đ
53

Trần Văn Đấu

1976

Lái xe

Ngã Tư

Minh Khai

Hưng Hà

Điều khiển xe ô tô đi không đúng phần đường

1000 000 d

Tước gplx 01 tháng

54

Nguyễn Ngọc Tuyến

1967

Lái xe

X1

Chi Lăng

Hưng Hà

Điều khiển xe ô tô tải đỗ xe nơi đường bộ giao nhau

700.000
55

Trần Văn Sỹ

1968

Lái xe

X1

Thái Phương

Hưng Hà

Điều khiển xe ô tô khách đỗ xe gần đầu dốc nơi có tầm nhìn bị che khuất

700.000
56

Nguyễn Quang Tiến

1990

LĐTD

Thôn Phan

Hòa Tiến

Hưng Hà

Điều khiển xe mô tô BKS 17B4- 124.40

Không có gương chiếu hậu bên trái,90.000đ

 

57

Bùi Xuân Quyền

1986

LĐTD

Hà Nguyên

Thái Phương

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17F5-8435

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ
300.000đ
58

Bùi Thị Phương Uyên

1979

LĐTD

Tiên la

Đoan Hùng

Hưng hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17M4-4899

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ
300.000đ
59

Nguyễn Thị Mây

1989

LĐTD

An Tảo

hưng nhân

Hưng hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-13001

 • không đội mũ bảo hiểm

 • Không có BHTNDS

25000đ
60

Phan Văn Thuấn

1979

LĐTD

An nhân

Tân Tiến

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B1-45470

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ
300.000đ
61

Hoàng Thị Anh

1998

LĐTD

Trùng Đình

Văn Cẩm

Hưng hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17L3-7717

- Không đội mũ bảo hiểm \

- Từ đủ 16t đến dưới 18t đkhiển xe


575.000đ
62

Đặng Thái Dương

1998

LĐTD

Thanh Lãng

Minh Hòa

Hưng hà

Đkhiển xe mô tô BKS 51N2-2778

 • Xe không có gương chiếu hậu

 • Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

 • Từ đủ 16t đến dưới 18t đkhiển xe

 • Không mang đký + BHTNDS

825.000đ
63

Đào Thị Dịu

1981

LĐTD

Tuy lai

Minh Khai

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 30M3-0495

- không đội mũ bảo hiểm \

- không có BHTNDS


250.000đ
64

Trong Anh

1990

LĐTD

Duyên Nông

Điệp Nông

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-07007

- Không đội mũ bảo hiểm150.000đ
65

Tạ Văn Chiều

1973

LĐTD

Quang Trung

Minh Tân

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 7N4-4824

 • K đội mũ bảo hiểm

 • Chở người ngồi sau không đôi mũ bảo hiểm

 • Không có gương chiếu hậu

 • Không có GPLX

1.390.000đ

Giữ xe 7 ngày

66

Đinh Văn Thuật

1971

LĐTD

Vân Đài

Chí Hòa

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17K8-4658

- Xe không gương chiếu hậu90.000
67

Phạm Văn Đoạn

1998

LĐTD

Ân Đình

Thống Nhất

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-017.64

 • Không đội mũ bảo hiểm

 • Từ đủ 16t đến 18 t đkhiển xe

 • Không mang đký xe

 • Không có BHTNDS

675.000đ
68

Hoàng Văn Vàng

1972

LĐTD

Cộng Hòa

Minh Hòa

Hưng Hà

Giao xe mô tô BKS 17B4-017.64 cho người chưa đủ điều kiện đkhiển xe đkhiển

900.000đ
69

Nguyễn Thanh Chức

1972

LĐTD

Chàng

TT Hưng Hà

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17N4-6349

 • Không đội mũ bảo hiểm

 • Không có BHTNDS

250.000đ
70

Nguyễn Thành Đạt

1996

LĐTD

Cổ Trai

Hồng Minh

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-08275

 • không đội mũ bảo hiểm

 • chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

 • không có GPLX + BHTNDS

1.400.000đ
71

Vũ Trung Hiếu

1995

LĐTD

Cổ Trai

Hồng Minh

Hưng Hà

Ngồi sau xe mô tô 17B4-08275 không đội mũ bảo hiểm

150.000đ
72

Trần Thị Hà

1976

LĐTD

Cổ Trai

Hồng Minh

Hưng Hà

Giao xe mô tô 17B4-08275 cho người không đủ đkiện đkhiển xe đkhiển

900.000đ
73

Vũ Thị Xuân

1989

LĐTD

Phương La

Thái Phương

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-12653

 • không đội mũ bảo hiểm

 • không có GPLX

1.150.000đ
74

NGuyên xThij Đức

1983

LĐTD

Đồng Thái

Cộng Hòa

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-23054

- chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ300.000đ
75

Nguyễn Văn Tính

1964

LĐTD

Hòa

Hòa Tiên

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17L1-4139

- không đội mũ bảo hiểm150.000đ
76

TRần Tiến Lượng

1974

LĐTD

Nam Tiến

Hồng An

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 98K-9949

- Dừng xe không sát mép đường bên phải theo chiều đi350.000đ
77

Trần Binh Thanh

1975

LĐTD

Thanh La

Minh Khai

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô 17A – 024.39

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ700.000đ
78

Trần Thị Hòe

1992

LĐTD

Hiến Nạp

Minh Khai

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 7B4-240.11

 • Không gương chiếu hậu

 • Không có GPLX

 • Không mang đăng ký

 • Không mang BHTNDS

1.290.000đ
79

PHạm Văn Hiệp

1977

LĐTD

Hiến nạp

Minh Khai

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B1-07385

Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ300.000đ
80

Trương Thị Hải

1981

LĐTD

An Nhân

Tân Tiến

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô 17B4-07079

- chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ300.000đ
81

Nguyễn Xuân Định

1980

LĐTD

Quyến

Hòa Tiến

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-186.43

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ300.000đ
82

Nguyên Tuấn Anh

1995

LĐTD

Phan

Hòa Tiến

Hưng Hà

Giao xe mô tô BKS 17B4-186.43 cho người không có GPLX đkhiển

900.000đ
83

Nguyễn Trường Tuệ

1978

LĐTD

Phan

Hòa Tiến

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS ChuyểnK3-3375

- hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ • Khoongmang GPLX + Đký xe

500.000đ
84

Nguyễn thị Thơ

1982

LĐTD

Sòi

Phúc Khánh

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17L1-7989

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ300.000đ
85

Vũ Hải Vinh

1983

LĐTD

Phụng Công

Minh Tân

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B1-41818

- Không đội mũ bảo hiểm150.000đ
86

Nguyễn Xuân Đảo

1970

LĐTD

An Đình

Thống nhất

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-14414

- Không đôin mũ bảo hiểm150.000đ
87

Nguyễn Văn Báu

1976

LĐTD

Bản

Phúc Khánh

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-18410

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ300.000đ
88

Trần Hữu Tuấn

1988

LĐTD

Việt Thắng

Hồng An

Hưng Hà

Đkhiển xe ô tô BKS 89K-6123

- Giấy chứng nhận kiểm định ATKT và BVMT hết hạn2.500.000đ
89

: content -> tintuc -> Lists -> News -> Attachments
Attachments -> TÒA Án nhân dân tối cao
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> PHÒng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng csgt đƯỜng bộ Độc lập Tự do Hạnh phúc


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương