CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phútải về 0.93 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích0.93 Mb.
  1   2   3   4

CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH

PHÒNG CSGT ĐƯỜNG BỘ

Số: /DSTBVP- PC67
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phú
Thái bình, ngày 20 tháng 3 năm 2016DANH SÁCH

NHỮNG TRƯỜNG HỢP VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TTATGT

( Từ ngày 10/03/2016 đến ngày 16/03/2016)Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là: 309 trường hợp, trong đó:

Địa bàn Thành phố Thái Bình: 31 trường hợp vi phạm.

Địa bàn huyện Vũ Thư: 29 trường hợp vi phạm.

Địa bàn huyện Đông Hưng: 50 trường hợp vi phạm. Địa bàn huyện Hưng Hà: 01 trường hợp vi phạm..

Địa bàn huyện Quỳnh Phụ: 31 trường hợp vi phạm.

Địa bàn huyện Thái Thụy: 17 trường hợp vi phạm.

Địa bàn huyện Kiến Xương: 49 trường hợp vi phạm.

Địa bàn huyện Tiền Hải: 57 trường hợp vi phạm

Địa bàn huyện Hưng Hà : 45 trường hợp vi phạm


Thống kê theo công văn số

LĐTD : 197 trường hợp

Học sinh : 9 trường hợp

Sinh viên : 0 trường hợp

Giáo viên : 0 trường hợp

Bảo vệ : 1 trường hợp

Cán bộ : 1 trường hợp

Công nhân : 5 trường hợp

Lái xe : 95 trường hợp

Làm ruộng: 1 trường hợp
DANH SÁCH CỤ THỂ

STT

HỌ VÀ TÊN

NƠI CƯ TRÚ

HÀNH VI VI PHẠM

HÌNH THỨC XỬ PHẠT

Năm sinh

Nghề nghiệp

XÓM, THÔN, TỔ

XÃ, PHƯỜNG

HUYỆN, THÀNH PHỐ

PHẠT TIỀN

BỔ SUNG

1

Nguyễn Đức Cao

1970

Lái xe

Thôn Đoài

Hồng Việt

Đông Hưng

Điều khiển xe ô tô 17K-4361:

Không thắt dây an toàn khi xe đang chạy150.000đ
2

Nguyễn Quang Chiều

1963

Lái xe

Duyên Tục

Phú Lương

Đông Hưng

Điều khiển xe ô tô 17C-032.90:

Không thắt dây an toàn khi xe đang chạy150.000đ
3

Hoàng Thế Huynh

1973

Lái xe

Minh Thành

Đông Hà

Đông Hưng

Điều khiển xe ô tô 15C-012.24:

Không thắt dây an toàn khi xe đang chạy150.000đ
4

Nguyễn Phương Bắc

1978

Lái xe

Xóm 8

Nguyên Xá

Đông Hưng

Điều khiển xe ô tô 17K-7824:

Không thắt dây an toàn khi xe đang chạy150.000đ
5

Bùi Đức Mùi

1971

Lái xe

Kinh Nậu

Đông Kinh

Đông Hưng

Điều khiển xe ô tô 17c-033.06:

Đèn báo hãm không có tác dụng350.000đ
6

Ngô Quang Phong

1987

Lái xe

Bạch Đằng

Đông Hoàng

Đông Hưng

Điều khiển xe ô tô 17K-3539:

Không thắt dây an toàn khi xe đang chạy350.000đ
7

Phí Ngọc Xuyến

1968

Lái xe

Đông A

Đông Á

Đông Hưng

Điều khiển xe ô tô 17K-8040:

Đèn báo hãm không có tác dụng350.000đ
8

Phạm Văn Thoại

1981

Lái xe

Thôn Trung

Đông Sơn

Đông Hưng

Điều khiển xe ô tô biển số 17K-6072 biển số không rõ chữ số; đèn báo hãm không có tác dụng.


1.250.000đ
9

Nguyễn Văn Lý

1963

Lái xe

Tào Xá

Đông Cường

Đông Hưng

Điều khiển xe ô tô biển số 14C-01570 biển số bị che lấp; đèn báo hãm không có tác dụng.

1.250.000đ
10

Nhâm Văn Tuyến

1987

Lái xe

Trưng Trắc B

Đông Á

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô khi đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu đỏ nhưng không dừng lại trước vạch dừng mà vẫn tiếp tục đi

300 000 đ

Tước gplx 01 tháng

11

Trần Văn Hoan

1982

Lái xe

Xóm 9

Phú Châu

Đông Hưng

Điều khiển xe ô tô đi không đúng phần đường

1000 000 đ

Tước gplx 01 tháng

12

Đặng Xuân Lương

1969

Lái xe

Đồng Hải

Đông Vinh

Đông Hưng

Điều khiển xe ô tô đi không đúng phần đường

1000 000 đ

Tước gplx 01 tháng

13

Lê Văn Đoan

1977

Lái xe

Xóm 3

Đông Vinh

Đông Hưng

Điều khiển xe ô tô đi không đúng phần đường

1000 000 đ

Tước gplx 01 tháng

14

Phạm Công Tình

1982

Lái xe

Khuốc Tây

Phong Châu

Đông hưng

Điều khiển xe ô tô đi không đúng phần đường

1000 000 d

Tước gplx 01 tháng

15

Nguyễn Thanh Tuấn

1964

Lái xe

Xóm 1

Liên Giang

Đông Hưng

Điều khiển xe ô tô đi không đúng phần đường

1000 000 d

Tước gplx 01 tháng

16

Nguyễn Văn Tuyển

1974

Lái xe

Xóm 4

Hồng Châu

Đông Hưng

Điều khiển xe ô tô đi không đúng phần đường

1000 000 d

Tước gplx 01 tháng

17

Bùi Quang Thâu

1975

Lái xe

Hưng Đạo Đong

Đông Quang

Đông Hưng

Điều khiển xe ô tô đèn tín hiệu không có tác dụng

350 000 đ
18

Trường Bách Mạnh

1986

Lái xe

Thôn Đàm

Mê Linh

Đông Hưng

Điều khiển xe ô tô đi không đúng phần đường

1000 000 d

Tước gplx 01 tháng

19

Bùi Thọ Tuyên

1968

Lái xe

Xóm 7

Đông Sơn

Đông Hưng

Điều khiển xe ô tô chở quá số người quy định trên buồng lái

350 000 đ
20

Đặng Hồng Lĩnh

1954

Lái xe

Xóm 7

Đông Xuân

Đông hưng

Điều khiển xe ô tô đèn tín hiệu không có tác dụng

350 000 đ
21

Nguyễn Đức Quyền

1986

Lái xe

Xóm 4

Đông Quang

Đông Hưng

Điều khiển xe ô tô đèn tín hiệu không có tác dụng

350 000 đ
22

Nguyễn Văn Bảo

1984

Lái xe

Xóm 4

Đông Động

Đông Hưng

Điều khiển xe ô tô đèn tín hiệu không có tác dụng

350 000 đ
23

Trần Căn Cấp

1983

Lái xe

X1

Phú Châu

Đông Hưng

Điều khiển xe ô tô tải đèn soi biển số không có tác dụng

350.000
24

Lại Thị Phúc

1992

LĐTD

Xóm 2

Đông La

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô biến số 17B3-05039 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

Sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp1 300 000 đ

Tịch thu GPLX giả

25

Phạm Huy Cường

1963

LĐTD

Xóm 2

Đông Hợp

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô biến số 17H1-3647 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
26

Nguyễn Đức Toán

1972

LĐTD

Xóm 5

Đông Sơn

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô biến số 17B3-15736 vượt đèn đỏ

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

27

Phạm Thị Quỳnh

1975

LĐTD

Long Tiên

Hồng Giang

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô biến số 17M3-2374 vượt đèn đỏ

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

28

Nguyễn Trọng Hướng

1954

LĐTD

Đông Hồng

Nguyên Xá

Đông hưng

Điều khiển xe mô tô biến số 17N3-1640 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
29

Phạm Thị Loan

1992

LĐTD

Xóm 1

Đông Giang

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô biến số 17B3-13294 đi không đúng phần đường quy định

300 000 đ
30

Bùi Thị Hương

1988

LĐTD

Lê Lợi

Đông Xuân

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô biến số 16F3-3830 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
31

Phạm Hữu Hậu

1962

LĐTD

Thôn Chiều

Đông Xá

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô 17FA-9499:

Không đội mũ bảo hiểm150.000đ
32

Hoàng Duy Khương

1992

LĐTD

Xóm 8

Nguyên Xá

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô 17B3-118.44:

Không đội mũ bảo hiểm150.000đ
33

Nguyễn Thị Ngân

1979

LĐTD

Xóm 4

Đông Tân

Đông Hưng

Điều khiển xe ô tô 17C-019.02:

Không thắt dây an toàn khi xe đang chạy150.0000đ
34

Nguyễn Thị Song

1974

LĐTD

Kim Châu 1

An Châu

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô 17B1-739.21:

Không đội mũ bảo hiểm150.000đ
35

Nguyễn Thị Phan

1970

LĐTD

An Lạp

An Châu

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô 17B3-160.63:

Không có gương chiếu hậu

Không có GPLX

Không mang ĐKX

Không có giấy CN bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới còn hiệu lực


1.290.000đ
36

Nguyễn Văn Ngọc

1966

LĐTD

Lê Lợi

Đông Xuân

Đông Hưng

Điều khiển xe ô tô 17C-022.46:

Không thắt dây an toàn khi xe đang chạy150.000đ
37

Nguyễn Thành Huy

1984

LĐTD

Cổ Xá

Phong Châu

Đông Hưng

Điều khiển xe mo tô 17B1-901.96:

Không đội mũ bảo hiểm150.000đ
38

Vũ Tiến duy

1993

LĐTD

Hưng Đạo Đông

Đông Quang

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô 17B1-380.97:

Không đội mũ bảo hiểm150.000đ
39

Trần Ngọc Tám

1957

LĐTD

Thôn Phạm

Phú Châu

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô 17H6-8959:

Không đội mũ bảo hiểm150.000đ
40

Bùi Văn Bách

1982

LĐTD

Phú Khê

Đông Á

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô 17B3-101.48:

Không đội mũ bảo hiểm150.000đ
41

Nguyễn Tiến Hiếu

1964

LĐTD

Duyên Trang Đông

Phú Lương

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô 29L3-8039:

Không đội mũ bảo hiểm150.000đ
42

Đào Văn Giang

1985

LĐTD

Tân Hưng

Đông Xá

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô 17B3-000.19:

Không đội mũ bảo hiểm150.000đ
43

Nguyễn Cao Trung

1985

LĐTD

Xóm 9

Đông Cường

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô 17N3-1928:

Không đội mũ bảo hiểm150.000đ

: content -> tintuc -> Lists -> News -> Attachments
Attachments -> TÒA Án nhân dân tối cao
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> PHÒng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng csgt đƯỜng bộ Độc lập Tự do Hạnh phúc


  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương