CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam bệnh việN Đa khoa tỉnh độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


Chụp cắt lớp vi tính vùng bụng, tiểu khung từ 64-128 dãytải về 15.17 Mb.
trang90/102
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích15.17 Mb.
#1465
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   102

8. Chụp cắt lớp vi tính vùng bụng, tiểu khung từ 64-128 dãy

 231.

Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.)

X232.

Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy

X233.

Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.)

X234.

Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy

X235.

Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u)

X236.

Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có khảo sát mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất

X237.

Chụp cắt lớp vi tính gan có dựng hình đường mật

X238.

Chụp cắt lớp vi tính tạng khảo sát huyết động học khối u (CT perfusion)

X239.

Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) không dùng sonde

X240.

Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) có dùng sonde

X241.

Chụp cắt lớp vi tính đại tràng (colo-scan) dùng dịch hoặc hơi có nội soi ảo

X242.

Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ-chậu

X10. Chụp cắt lớp vi tính cột sống, xương khớp từ 1-32 dãy

 255.

Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang

X256.

Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang

X257.

Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang

X258.

Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang

X259.

Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang

X260.

Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang

X261.

Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang

X262.

Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm thuốc cản quang

X263.

Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc cản quang vào ổ khớp

X264.

Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang

X265.

Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang

X266.

Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi trên

X267.

Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi dưới

X11. Chụp cắt lớp vi tính cột sống, xương khớp từ 64-128 dãy

 268.

Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang

X269.

Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang

X270.

Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang

X271.

Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang

X272.

Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang

X273.

Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang

X274.

Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang

X275.

Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm thuốc cản quang

X276.

Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc cản quang vào ổ khớp

X277.

Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang

X278.

Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang

X279.

Chụp cắt lớp vi tính tầm soát toàn thân

X280.

Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi trên

X281.

Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi dưới

XD. CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ (Cộng hưởng từ)

 1. Chụp cộng hưởng từ vùng đầu - mặt - cổ máy từ lực 0.2-1.5T

 296.

Chụp cộng hưởng từ sọ não

X297.

Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản

X298.

Chụp cộng hưởng từ não- mạch não không tiêm chất tương phản

X299.

Chụp cộng hưởng từ não- mạch não có tiêm chất tương phản

X300.

Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ không tiêm chất tương phản

X301.

Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ có tiêm chất tương phản

X302.

Chụp cộng hưởng từ tuyến yên có tiêm chất tương phản (khảo sát động học)

X303.

Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác

X304.

Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác có tiêm chất tương phản

X305.

Chụp cộng hưởng từ tưới máu não (perfusion)

X306.

Chụp cộng hưởng từ phổ não (spect tính rography)

X307.

Chụp cộng hưởng từ các bó sợi thần kinh (tractography) hay Chụp Cộng hưởng từ khuếch tán sức căng (DTI - Diffusion Tensor Imaging)

X308.

Chụp cộng hưởng từ khuếch tán (DWI - Diffusion-weighted Imaging)

X309.

Chụp cộng hưởng từ đáy sọ và xương đá

X310.

Chụp cộng hưởng từ vùng mặt – cổ

X311.

Chụp cộng hưởng từ vùng mặt – cổ có tiêm tương phản

X312.

Chụp cộng hưởng từ sọ não chức năng

X2. Chụp cộng hưởng từ vùng ngực máy từ lực 0.2-1.5T

 313.

Chụp cộng hưởng từ lồng ngực

X314.

Chụp cộng hưởng từ lồng ngực có tiêm thuốc cản quang

X315.

Chụp cộng hưởng từ thông khí phổi (Heli)

X316.

Chụp cộng hưởng từ tuyến vú

X317.

Chụp cộng hưởng từ tuyến vú động học có tiêm tương phản

X318.

Chụp cộng hưởng từ phổ tuyến vú

X3. Chụp cộng hưởng từ vùng bụng, chậu máy từ lực 0.2-1.5T

 319.

Chụp cộng hưởng từ tầng bụng không tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày-tá tràng...)

X320.

Chụp cộng hưởng từ tầng bụng có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày-tá tràng...)

X321.

Chụp cộng hưởng từ vùng chậu (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…)

X322.

Chụp cộng hưởng từ vùng chậu dò hậu môn

X323.

Chụp cộng hưởng từ vùng chậu có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…)

X324.

Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật

X325.

Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật có tiêm chất tương phản

X326.

Chụp cộng hưởng từ động học sàn chậu, tống phân (defecography-MR)

X327.

Chụp cộng hưởng từ ruột non (enteroclysis)

X328.

Chụp cộng hưởng từ nội soi ảo khung đại tràng (virtual colonoscopy)

X329.

Chụp cộng hưởng từ tuyến tiền liệt có tiêm tương phản

X330.

Chụp cộng hưởng từ phổ tuyến tiền liệt

X331.

Chụp cộng hưởng từ đánh giá bánh nhau (rau)

X332.

Chụp cộng hưởng từ thai nhi

X333.

Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô

X4. Chụp Cộng hưởng từ cột sống - ống sống và xương khớp máy từ lực 0.2-1.5T

 334.

Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ

X335.

Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ có tiêm tương phản

X336.

Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực

X337.

Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực có tiêm tương phản

X338.

Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng

X339.

Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng có tiêm tương phản

X340.

Chụp cộng hưởng từ khớp

X341.

Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản tĩnh mạch

X342.

Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản nội khớp

X343.

Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương

X344.

Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương có tiêm tương phản

X345.

Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi

X346.

Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi có tiêm tương phản

XКаталог: UploadFile
UploadFile -> 1. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
UploadFile -> HỒ SƠ MỜi thầu xây lắp gói thầu số 07: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình
UploadFile -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
UploadFile -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
UploadFile -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
UploadFile -> Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
UploadFile -> Lịch tuần thứ 45 Từ ngày 03/11/2014 đến ngày 09/11/2014 Lịch hoạt động của Cơ quan Viện
UploadFile -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFile -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFile -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế

tải về 15.17 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   102
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương