CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam bệnh việN Đa khoa tỉnh độc lập – Tự do – Hạnh Phúctải về 15.17 Mb.
trang67/102
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích15.17 Mb.
#1465
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   102

X3752.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy cổ xương đùi

X3753.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy đài quay (Gãy cổ xương quay)

X3754.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy đài quay phức tạp

X3755.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy đài quay

X3756.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương chày (Pilon)

X3757.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay

X3758.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy hở độ II thân xương cánh tay

X3759.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy hở độ II trên và liên lồi cầu xương đùi

X3760.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy hở độ III hai xương cẳng chân

X3761.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy hở độ III thân xương cánh tay

X3762.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy hở độ III trên và liên lồi cầu xương đùi

X3763.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy hở I thân hai xương cẳng tay

X3764.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy hở II thân hai xương cẳng tay

X3765.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy hở III thân hai xương cẳng tay

X3766.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy hở liên lồi cầu xương cánh tay

X3767.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy Hoffa đàu dưới xương đùi

X3768.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy khung chậu – trật khớp mu

X3769.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy liên lồi cầu xương cánh tay

x3770.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy liên mấu chuyển xương đùi

X3771.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay

X3772.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương đùi

X3773.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy lồi cầu trong xương đùi

X3774.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương bàn và ngón tay

X3775.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương khớp ngón tay

X3776.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy mâm chày + thân xương chày

X3777.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy mâm chày ngoài

X3778.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy mâm chày trong

X3779.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy mắt cá kèm trật khớp cổ chân

X3780.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy mắt cá ngoài

X3781.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy mắt cá trong

X3782.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu phức tạp

X3783.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu

X3784.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy Monteggia

X3785.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy nèn đốt bàn ngón 5 (bàn chân)

X3786.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy nội khớp đầu dưới xương quay

X3787.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy nội khớp xương khớp ngón tay

X3788.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy ổ cối đơn thuần

X3789.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy ổ cối phức tạp

X3790.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy phức tạp chỏm xương đùi – trật hang

X3791.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy phức tạp vùng khuỷu

X3792.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy Pilon

X3793.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy ròng rọc xương cánh tay

X3794.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy sụn tăng trưởng ở đầu xương

X3795.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng chân

X3796.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay

X3797.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy thân đốt bàn và ngón tay

X3798.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy thân xương cẳng chân

X3799.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay

X3800.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay cánh tay có liệt TK quay

X3801.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay phức tạp

X3802.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy thân xương chày

X3803.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi phức tạp

X3804.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi

X3805.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương cánh tay

X3806.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương đùi

X3807.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy trật đốt bàn ngón chân

X3808.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy trật khớp cổ chân ở trẻ em

X3809.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy trật khớp cổ tay

X3810.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy trật xương gót

X3811.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy trật xương sên

X3812.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay có tổn thương mạch và thần kinh

X3813.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay

X3814.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương đùi

X3815.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy trên và liên lồi cầu xương đùi

X3816.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy xương bả vai

X3817.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy xương bánh chè phức tạp

X3818.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy xương bệnh lý

X3819.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy xương đòn

X3820.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn ngón tay

X3821.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân

X3822.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy xương gót

X3823.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy xương mác đơn thuần

X3824.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy xương quay kèm trật khớp quay trụ dưới

X3825.

Gây tê phẫu thuật KHX gãy xương sên và trật khớp

X3826.

Gây tê phẫu thuật KHX khớp giả xương cánh tay

X3827.

Gây tê phẫu thuật KHX khớp giả xương đòn

X3828.

Gây tê phẫu thuật KHX tạo hình điều trị cứng sau chấn thương

X3829.

Gây tê phẫu thuật KHX tạo hình điều trị cứng sau chấn thương

X3830.

Gây tê phẫu thuật KHX toác khớp mu (trật khớp)

X3831.

Gây tê phẫu thuật KHX trật khớp cổ chân

X3832.

Gây tê phẫu thuật KHX trật khớp cùng chậu

X3833.

Gây tê phẫu thuật KHX trật khớp cùng đòn

X3834.

Gây tê phẫu thuật KHX trật khớp dưới sên

X3835.

Gây tê phẫu thuật KHX trật khớp Lisfranc

X3836.

Gây tê phẫu thuật KHX trật khớp ức đòn

X3837.

Gây tê phẫu thuật KHX trên màn hình tăng sáng (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít, ốc, khóa )

X3838.

Gây tê phẫu thuật lác có chỉnh chỉ

X3839.

Gây tê phẫu thuật lác người lớn

X3840.

Gây tê phẫu thuật lác phức tạp (di thực cơ, phẫu thuật cơ chéo, faden…)

X3841.

Gây tê phẫu thuật lác thông thường

X3842.

Gây tê phẫu thuật lách hoặc tụy

X3843.

Gây tê phẫu thuật lại các dị tật hậu môn trực tràng đơn thuần, không làm lại niệu đạo

X3844.

Gây tê phẫu thuật lại phình đại tràng bẩm sinh

X3845.

Gây tê phẫu thuật lại tắc ruột sau phẫu thuật

X3846.

Gây tê phẫu thuật lại ung thư, gỡ dính.

X3847.

Gây tê phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo cấp cứu ở trẻ em

X3848.

Gây tê phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo

X3849.

Gây tê phẫu thuật làm hẹp khe mi, rút ngắn dây chằng mi ngoài, mi trong điều trị hở mi do liệt dây VII

X3850.


Каталог: UploadFile
UploadFile -> 1. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
UploadFile -> HỒ SƠ MỜi thầu xây lắp gói thầu số 07: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình
UploadFile -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
UploadFile -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
UploadFile -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
UploadFile -> Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
UploadFile -> Lịch tuần thứ 45 Từ ngày 03/11/2014 đến ngày 09/11/2014 Lịch hoạt động của Cơ quan Viện
UploadFile -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFile -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFile -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế

tải về 15.17 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   102
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương