CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam bệnh việN Đa khoa tỉnh độc lập – Tự do – Hạnh Phúctải về 15.17 Mb.
trang62/102
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích15.17 Mb.
#1465
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   102


3243.

Gây tê phẫu thuật cắt polyp buồng tử cung

X3244.

Gây tê phẫu thuật cắt polyp kèm cắt toàn bộ đại tràng, để lại trực tràng chờ mổ hạ đại tràng thì sau

X3245.

Gây tê phẫu thuật cắt polyp một đoạn đại tràng phải, cắt đoạn đại tràng phía trên làm hậu môn nhân tạo

X3246.

Gây tê phẫu thuật cắt polyp mũi

X3247.

Gây tê phẫu thuật cắt rộng tổ chức áp xe vú

X3248.

Gây tê phẫu thuật cắt rộng u niệu đạo

X3249.

Gây tê phẫu thuật cắt ruột non hình chêm

X3250.

Gây tê phẫu thuật cắt ruột thừa đơn thuần

X3251.

Gây tê phẫu thuật cắt ruột thừa viêm cấp ở trẻ dưới 6 tuổi

X3252.

Gây tê phẫu thuật cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe

X3253.

Gây tê phẫu thuật cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng

X3254.

Gây tê phẫu thuật cắt ruột trong lồng ruột có cắt đại tràng

X3255.

Gây tê phẫu thuật cắt tá tràng bảo tồn đầu tụy

X3256.

Gây tê phẫu thuật cắt thận

X3257.

Gây tê phẫu thuật cắt thận bán phần

X3258.

Gây tê phẫu thuật cắt thận đơn thuần

X3259.

Gây tê phẫu thuật cắt thân đuôi tụy kèm cắt lách

X3260.

Gây tê phẫu thuật cắt thần kinh X chọn lọc

X3261.

Gây tê phẫu thuật cắt thần kinh X siêu chọn lọc

X3262.

Gây tê phẫu thuật cắt thần kinh X toàn bộ

X3263.

Gây tê phẫu thuật cắt thận phụ và xử lý phần cuối niệu quản trong niệu quản đôi

X3264.

Gây tê phẫu thuật cắt thận thận phụ (thận dư số) với niệu quản lạc chỗ

X3265.

Gây tê phẫu thuật cắt thân và đuôi tuỵ

X3266.

Gây tê phẫu thuật cắt thanh quản bán phần, toàn phần có hoặc không nạo vét hạch đầu mặt cổ

X3267.

Gây tê phẫu thuật cắt thể Morgani xoắn

X3268.

Gây tê phẫu thuật cắt thể thủy tinh, dịch kính có hoặc không cố định IOL

X3269.

Gây tê phẫu thuật cắt thị thần kinh

X3270.

Gây tê phẫu thuật cắt thừa ngón đơn thuần

X3271.

Gây tê phẫu thuật cắt thực quản có hay không kèm các tạng khác, tạo hình thực quản

X3272.

Gây tê phẫu thuật cắt thực quản, cắt toàn bộ dạ dày, tạo hình thực quản bằng đoạn đại tràng hoặc ruột non

X3273.

Gây tê phẫu thuật cắt thực quản, hạ họng, thanh quản

X3274.

Gây tê phẫu thuật cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng dạ dày đường bụng, ngực

X3275.

Gây tê phẫu thuật cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng dạ dày đường bụng, ngực, cổ

X3276.

Gây tê phẫu thuật cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng dạ dày không mở ngực

X3277.

Gây tê phẫu thuật cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng đại tràng đường bụng, ngực, cổ

X3278.

Gây tê phẫu thuật cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng đại tràng đường bụng, ngực

X3279.

Gây tê phẫu thuật cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng đại tràng không mở ngực

X3280.

Gây tê phẫu thuật cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng quai ruột (ruột non, đại tràng vi phẫu)

X3281.

Gây tê phẫu thuật cắt thuỳ gan trái

X3282.

Gây tê phẫu thuật cắt thùy gan trái, phải do ung thư

X3283.

Gây tê phẫu thuật cắt thuỳ hoặc phần thuỳ phổi do ung thư

X3284.

Gây tê phẫu thuật cắt thuỳ phổi, phần phổi còn lại

X3285.

Gây tê phẫu thuật cắt thùy tuyến giáp

X3286.

Gây tê phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ

X3287.

Gây tê phẫu thuật cắt tinh hoàn

X3288.

Gây tê phẫu thuật cắt tinh mạc

X3289.

Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang kèm tạo hình bàng quang kiểu Studder, Camey

X3290.

Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang và tạo hình.

X3291.

Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang, cắm niệu quản vào ruột

X3292.

Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày

X3293.

Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ đại tràng, nối ngay ruột non – trực tràng

X3294.

Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ đại tràng, trực tràng

X3295.

Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ đại trực tràng, đưa hồi tràng ra làm hậu môn nhân tạo

X3296.

Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ đại trực tràng, nối ngay ruột non - ống hậu môn

X3297.

Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ hạ họng - tạo hình thực quản

X3298.

Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ mạc treo trực tràng

X3299.

Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ ruột non

X3300.

Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ thận và niệu quản

X3301.

Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ tụy

X3302.

Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp

X3303.

Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 2 bên trong ung thư tuyến giáp

X3304.

Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow

X3305.

Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân

X3306.

Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc

X3307.

Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp khổng lồ

X3308.

Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp thòng có nội soi hỗ trợ

X3309.

Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp thòng

X3310.

Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp

X3311.

Gây tê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến mang tai bảo tồn dây thần kinh VII

X3312.

Gây tê phẫu thuật cắt từ 3 tạng trở lên trong điều trị ung thư

X3313.

Gây tê phẫu thuật cắt tử cung buồng trứng + 2 phần phụ + vét hạch chậu 2 bên

X3314.

Gây tê phẫu thuật cắt tử cung buồng trứng + phần phụ + mạc nối lớn

X3315.

Gây tê phẫu thuật cắt tử cung buồng trứng kèm tạo hình niệu quản

X3316.

Gây tê phẫu thuật cắt tử cung buồng trứng, u buồng trứng, phần phụ

x3317.

Gây tê phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn + buồng trứng trên bệnh nhân ung thư buồng trứng

X3318.

Gây tê phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn + vét hạch trên bệnh nhân ung thư tử cung

X3319.

Gây tê phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn vì Chorio + chửa trứng

X3320.

Gây tê phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn vì K cổ tử cung

X3321.

Gây tê phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn vì u xơ tử cung

X3322.

Gây tê phẫu thuật cắt tử cung toàn bộ, vét hạch tiểu khung

X3323.

Gây tê phẫu thuật cắt tử cung

X3324.

Gây tê phẫu thuật cắt túi lệ

X3325.

Gây tê phẫu thuật cắt túi mật

X3326.

Gây tê phẫu thuật cắt túi sa niệu quản

X3327.

Gây tê phẫu thuật cắt túi thừa đại tràng

X3328.

Gây tê phẫu thuật cắt túi thừa Meckel

X3329.

Gây tê phẫu thuật cắt túi thừa niệu đạo

X3330.

Gây tê phẫu thuật cắt túi thừa tá tràng

X3331.

Gây tê phẫu thuật cắt túi thừa thực quản cổ

X3332.

Gây tê phẫu thuật cắt túi thừa thực quản ngực

X3333.

Gây tê phẫu thuật cắt tụy trung tâm

X3334.

Gây tê phẫu thuật cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận giáp

X3335.

Gây tê phẫu thuật cắt tuyến cận giáp trong quá sản thứ phát sau suy thận mãn tính

X3336.

Gây tê phẫu thuật cắt tuyến nước bọt mang tai bảo tồn thần kinh VII

X3337.

Gây tê phẫu thuật cắt tuyến thượng thận 1 bên

X3338.


Каталог: UploadFile
UploadFile -> 1. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
UploadFile -> HỒ SƠ MỜi thầu xây lắp gói thầu số 07: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình
UploadFile -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
UploadFile -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
UploadFile -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
UploadFile -> Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
UploadFile -> Lịch tuần thứ 45 Từ ngày 03/11/2014 đến ngày 09/11/2014 Lịch hoạt động của Cơ quan Viện
UploadFile -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFile -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFile -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế

tải về 15.17 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   102
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương