CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam bệnh việN Đa khoa tỉnh độc lập – Tự do – Hạnh Phúctải về 15.17 Mb.
trang58/102
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích15.17 Mb.
#1465
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   102
X2623.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bán phần 2 thùy tuyến giáp

X2624.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D1

X2625.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D1α

X2626.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D1β

X2627.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D2

X2628.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D3

X2629.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bán phần lách trong chấn thương

X2630.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bản sống giải ép trong hẹp ống sống lưng

X2631.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bỏ tuyến thượng thận 1 bên

X2632.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bỏ tuyến thượng thận 2 bên

X2633.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bỏ u mạch máu vùng đầu cổ

X2634.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bóng khí phổi

X2635.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang gan

X2636.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang thận sau phúc mạc

X2637.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Lortat-Jacob

X2638.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Dor

X2639.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Toupet

X2640.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Nissen

X2641.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản + tạo hình tâm vị

X2642.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản

X2643.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt dạ dày không điển hình

X2645.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đại tràng chậu hông

X2646.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đại tràng ngang

X2647.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải mở rộng

X2648.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải

X2649.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đại tràng trái

X2650.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đầu dài gân nhị đầu

X2651.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt dây dính hay dây chằng

X2652.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng nối tay

X2654.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại trực tràng

X2655.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đoạn ruột non

X2656.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đoạn tá tràng

X2657.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đốt hạch giao cảm cổ (điều trị viêm tắc động mạch chi trên)

X2658.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đốt hạch giao cảm ngực (điều trị viêm tắc động mạch chi trên)

X2659.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đốt hạch giao cảm thắt lưng (điều trị viêm tắc động mạch chi dưới)

X2660.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt eo thận móng ngựa

X2661.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy I

X2662.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy II

X2663.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy III

X2664.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IV

X2665.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IVA

X2666.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IVB

X2667.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IV-V

X2668.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy V

X2669.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VI

X2670.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VII

X2671.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VIII

X2672.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VII-VIII

X2673.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VI-VII-VIII

X2674.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy V-VI

X2675.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan không điển hình

X2676.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan phải

X2677.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan phân thùy sau

X2678.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan phân thùy trước

X2679.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan thùy phải

X2680.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan thùy trái

X2681.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong bệnh basedow.

X2682.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan trái

X2683.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan trung tâm

X2684.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan và đường mật

X2685.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt góc tử cung ở bệnh nhân GEU

X2686.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt hạch giao cảm

X2687.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt họat mạc viêm khớp gối (Arthroscopic Synovectomy of the knee)

X2688.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt họat mạc viêm khớp háng (Arthroscopic Synovectomy of the hip)

X2689.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt họat mạc viêm khớp khủyu (Arthroscopic Synovectomy of the Elbow)

X2690.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt kén, nang phổi

X2691.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy

X2692.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt lách bán phần

X2693.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt lách một lỗ

X2694.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt lách

X2695.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt lọc khớp bàn ngón chân cái (Arthroscopy of the First Metatarsophalangeal Joint)

X2696.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt lọc sụn khớp gối (Debridement of Articular Cartilage in the Knee)

X2697.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt lọc tụy hoại tử

X2698.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt màng ngoài tim (điều trị tràn dịch màng ngoài tim)

X2699.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt manh tràng

X2700.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt mấu răng C2 (mỏm nha) qua miệng

X2701.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt mỏm ruột thừa

X2702.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt nang đường mật

X2703.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt nang lách

X2704.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt nang mạc treo ruột

X2705.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ, nối ống gan chung-hỗng tràng

X2707.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt nang trung thất

X2708.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt nang tụy

X2709.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt nang tuyến thượng thận

X2710.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt nhân độc tuyến giáp

X2711.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt nhân tuyến giáp

X2712.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt nối phình động mạch chủ bụng

X2713.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt phổi không điển hình (cắt kiểu hình chêm)

X2714.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt polyp cổ bọng đái

X2715.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt polyp đại tràng

X2716.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng

X2717.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa

X2718.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt sụn chêm (Arthroscopic Meniscectomy)

X2719.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt thận bán phần

X2720.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt thận đơn giản

X2721.

Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt thận dư sốКаталог: UploadFile
UploadFile -> 1. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
UploadFile -> HỒ SƠ MỜi thầu xây lắp gói thầu số 07: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình
UploadFile -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
UploadFile -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
UploadFile -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
UploadFile -> Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
UploadFile -> Lịch tuần thứ 45 Từ ngày 03/11/2014 đến ngày 09/11/2014 Lịch hoạt động của Cơ quan Viện
UploadFile -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFile -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFile -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế

tải về 15.17 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   102
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương