CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam bệnh việN Đa khoa tỉnh độc lập – Tự do – Hạnh Phúctải về 15.17 Mb.
trang55/102
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích15.17 Mb.
#1465
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   102


2331.

Hồi sức phẫu thuật KHX điều trị gãy xương chính mũi bằng nẹp vít tự tiêu

X2332.

Hồi sức phẫu thuật KHX điều trị gãy xương gò má - cung tiếp bằng chỉ thép

X2333.

Hồi sức phẫu thuật KHX điều trị gãy xương gò má - cung tiếp bằng nẹp vít tự tiêu

X2334.

Hồi sức phẫu thuật KHX điều trị gãy xương gò má - cung tiếp bằng nẹp vít hợp kim

X2335.

Hồi sức phẫu thuật KHX điều trị gãy xương gò má bằng chỉ thép

X2336.

Hồi sức phẫu thuật KHX điều trị gãy xương gò má bằng nẹp vít hợp kim

X2337.

Hồi sức phẫu thuật KHX điều trị gãy xương gò má bằng nẹp vít tự tiêu

X2338.

Hồi sức phẫu thuật KHX điều trị gãy xương hàm dưới bằng chỉ thép

X2339.

Hồi sức phẫu thuật KHX điều trị gãy xương hàm dưới bằng nẹp vít hợp kim

X2340.

Hồi sức phẫu thuật KHX điều trị gãy xương hàm dưới bằng nẹp vít tự tiêu

X2341.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy 2 xương cẳng tay

X2342.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy bong sụn tiếp đầu dưới xương cánh tay

X2343.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy bong sụn tiếp đầu dưới xương chày

X2344.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy bong sụn tiếp vùng khớp gối

X2345.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy bong sụn vùng cổ xương đùi

X2346.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy chỏm đốt bàn và ngón tay

X2348.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy cổ giải phẫu và phẫu thuật xương cánh tay

X2349.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy cổ xương bả vai

X2350.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy cổ xương đùi

X2351.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy đài quay (Gãy cổ xương quay)

X2352.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy đài quay phức tạp

X2353.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy đài quay

X2354.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương chày (Pilon)

X2355.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay

X2356.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy hở độ II thân xương cánh tay

X2357.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy hở độ II trên và liên lồi cầu xương đùi

X2358.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy hở độ III hai xương cẳng chân

X2359.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy hở độ III thân xương cánh tay

X2360.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy hở độ III trên và liên lồi cầu xương đùi

X2361.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy hở I thân hai xương cẳng tay

X2362.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy hở II thân hai xương cẳng tay

X2363.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy hở III thân hai xương cẳng tay

X2364.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy hở liên lồi cầu xương cánh tay

X2365.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy Hoffa đàu dưới xương đùi

X2366.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy khung chậu – trật khớp mu

X2367.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy liên lồi cầu xương cánh tay

X2368.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy liên mấu chuyển xương đùi

X2369.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay

X2370.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương đùi

X2371.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy lồi cầu trong xương đùi

X2372.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương bàn và ngón tay

X2373.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương khớp ngón tay

X2374.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy mâm chày + thân xương chày

X2375.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy mâm chày ngoài

X2376.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy mâm chày trong

X2377.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy mắt cá kèm trật khớp cổ chân

X2378.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy mắt cá ngoài

X2379.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy mắt cá trong

X2380.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu phức tạp

X2381.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu

X2382.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy Monteggia

X2383.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy nèn đốt bàn ngón 5 (bàn chân)

X2384.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy nội khớp đầu dưới xương quay

X2385.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy nội khớp xương khớp ngón tay

X2386.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy ổ cối đơn thuần

X2387.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy ổ cối phức tạp

X2388.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy phức tạp chỏm xương đùi – trật hang

X2389.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy phức tạp vùng khuỷu

X2390.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy Pilon

X2391.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy ròng rọc xương cánh tay

X2392.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy sụn tăng trưởng ở đầu xương

X2393.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng chân

X2394.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay

X2395.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy thân đốt bàn và ngón tay

X2396.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy thân xương cẳng chân

X2397.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay

X2398.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay cánh tay có liệt TK quay

X2399.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay phức tạp

X2400.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy thân xương chày

X2401.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi phức tạp

X2402.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi

X2403.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương cánh tay

X2404.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương đùi

X2405.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy trật đốt bàn ngón chân

X2406.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy trật khớp cổ chân ở trẻ em

X2407.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy trật khớp cổ tay

X2408.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy trật xương gót

X2409.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy trật xương sên

X2410.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay có tổn thương mạch và thần kinh

X2411.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay

X2412.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương đùi

X2413.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy trên và liên lồi cầu xương đùi

X2414.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy xương bả vai

X2415.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy xương bánh chè phức tạp

X2416.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy xương bệnh lý

X2417.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy xương đòn

X2418.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn ngón tay

X2419.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân

X2420.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy xương gót

X2421.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy xương mác đơn thuần

X2422.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy xương quay kèm trật khớp quay trụ dưới

X2423.

Hồi sức phẫu thuật KHX gãy xương sên và trật khớp

X2424.

Hồi sức phẫu thuật KHX khớp giả xương cánh tay

X2425.

Hồi sức phẫu thuật KHX khớp giả xương đòn

X2426.

Hồi sức phẫu thuật KHX tạo hình điều trị cứng sau chấn thương

X2427.

Hồi sức phẫu thuật KHX tạo hình điều trị cứng sau chấn thương

X2428.

Hồi sức phẫu thuật KHX toác khớp mu (trật khớp)

X2429.

Hồi sức phẫu thuật KHX trật khớp cổ chân

Каталог: UploadFile
UploadFile -> 1. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
UploadFile -> HỒ SƠ MỜi thầu xây lắp gói thầu số 07: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình
UploadFile -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
UploadFile -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
UploadFile -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
UploadFile -> Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
UploadFile -> Lịch tuần thứ 45 Từ ngày 03/11/2014 đến ngày 09/11/2014 Lịch hoạt động của Cơ quan Viện
UploadFile -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFile -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFile -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế

tải về 15.17 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   102
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương