CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam bệnh việN Đa khoa tỉnh độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



tải về 15.17 Mb.
trang43/102
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích15.17 Mb.
#1465
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   102

X



916.

Gây mê phẫu thuật KHX điều trị gãy xương gò má - cung tiếp bằng nẹp vít hợp kim

X



917.

Gây mê phẫu thuật KHX điều trị gãy xương gò má bằng chỉ thép

X



918.

Gây mê phẫu thuật KHX điều trị gãy xương gò má bằng nẹp vít hợp kim

X



919.

Gây mê phẫu thuật KHX điều trị gãy xương gò má bằng nẹp vít tự tiêu

X



920.

Gây mê phẫu thuật KHX điều trị gãy xương hàm dưới bằng chỉ thép

X



921.

Gây mê phẫu thuật KHX điều trị gãy xương hàm dưới bằng nẹp vít hợp kim

X



922.

Gây mê phẫu thuật KHX điều trị gãy xương hàm dưới bằng nẹp vít tự tiêu

X



923.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy 2 xương cẳng tay

X



924.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy bong sụn tiếp đầu dưới xương cánh tay

X



925.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy bong sụn tiếp đầu dưới xương chày

X



926.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy bong sụn tiếp vùng khớp gối

X



927.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy bong sụn vùng cổ xương đùi

X



928.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy chỏm đốt bàn và ngón tay

X



929.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy cổ chân






930.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy cổ giải phẫu và phẫu thuật xương cánh tay

X



931.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy cổ xương bả vai

X



932.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy cổ xương đùi

X



933.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy đài quay (Gãy cổ xương quay)

X



934.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy đài quay phức tạp

X



935.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy đài quay

X



936.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương chày (Pilon)

X



937.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay

X



938.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy hở độ II thân xương cánh tay

X



939.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy hở độ II trên và liên lồi cầu xương đùi

X



940.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy hở độ III hai xương cẳng chân

X



941.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy hở độ III thân xương cánh tay

X



942.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy hở độ III trên và liên lồi cầu xương đùi

X



943.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy hở I thân hai xương cẳng tay

X



944.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy hở II thân hai xương cẳng tay

X



945.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy hở III thân hai xương cẳng tay

X



946.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy hở liên lồi cầu xương cánh tay

X



947.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy Hoffa đàu dưới xương đùi

X



948.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy khung chậu – trật khớp mu

X



949.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy liên lồi cầu xương cánh tay

X



950.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy liên mấu chuyển xương đùi

X



951.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay

X



952.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương đùi

X



953.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy lồi cầu trong xương đùi

X



954.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương bàn và ngón tay

X



955.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương khớp ngón tay

X



956.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy mâm chày + thân xương chày

X



957.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy mâm chày ngoài

X



958.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy mâm chày trong

X



959.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy mắt cá kèm trật khớp cổ chân

X



960.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy mắt cá ngoài

X



961.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy mắt cá trong

X



962.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu phức tạp

X



963.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu

X



964.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy Monteggia

X



965.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy nèn đốt bàn ngón 5 (bàn chân)

X



966.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy nội khớp đầu dưới xương quay

X



967.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy nội khớp xương khớp ngón tay

X



968.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy ổ cối đơn thuần

X



969.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy ổ cối phức tạp

X



970.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy phức tạp chỏm xương đùi – trật hang

X



971.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy phức tạp vùng khuỷu

X



972.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy Pilon

X



973.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy ròng rọc xương cánh tay

X



974.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy sụn tăng trưởng ở đầu xương

X



975.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng chân

X



976.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay

X



977.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy thân đốt bàn và ngón tay

X



978.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy thân xương cẳng chân

X



979.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay

X



980.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay cánh tay có liệt TK quay

X



981.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay phức tạp

X



982.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy thân xương chày

X



983.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi phức tạp

X



984.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi

X



985.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương cánh tay

X



986.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương đùi

X



987.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy trật đốt bàn ngón chân

X



988.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy trật khớp cổ chân ở trẻ em

X



989.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy trật khớp cổ tay

X



990.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy trật xương gót

X



991.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy trật xương sên

X



992.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay có tổn thương mạch và thần kinh

X



993.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay

X



994.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương đùi

X



995.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy trên và liên lồi cầu xương đùi

X



996.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy xương bả vai

X



997.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy xương bánh chè phức tạp

X



998.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy xương bệnh lý

X



999.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy xương đòn

X



1000.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn ngón tay

X



1001.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân

X



1002.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy xương gót

X



1003.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy xương mác đơn thuần

X



1004.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy xương quay kèm trật khớp quay trụ dưới

X



1005.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy xương sên và trật khớp

X



1006.

Gây mê phẫu thuật KHX khớp giả xương cánh tay

X



1007.

Gây mê phẫu thuật KHX khớp giả xương đòn

X



1008.

Gây mê phẫu thuật KHX tạo hình điều trị cứng sau chấn thương

X



1009.

Gây mê phẫu thuật KHX tạo hình điều trị cứng sau chấn thương

X



1010.

Gây mê phẫu thuật KHX toác khớp mu (trật khớp)

X



1011.

Gây mê phẫu thuật KHX trật khớp cổ chân

X



1012.

Gây mê phẫu thuật KHX trật khớp cùng chậu

X



1013.

Gây mê phẫu thuật KHX trật khớp cùng đòn

X




Каталог: UploadFile
UploadFile -> 1. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
UploadFile -> HỒ SƠ MỜi thầu xây lắp gói thầu số 07: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình
UploadFile -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
UploadFile -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
UploadFile -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
UploadFile -> Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
UploadFile -> Lịch tuần thứ 45 Từ ngày 03/11/2014 đến ngày 09/11/2014 Lịch hoạt động của Cơ quan Viện
UploadFile -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFile -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFile -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế

tải về 15.17 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   102




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương