CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam bệnh việN Đa khoa tỉnh độc lập – Tự do – Hạnh Phúctải về 15.17 Mb.
trang43/102
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích15.17 Mb.
#1465
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   102

X916.

Gây mê phẫu thuật KHX điều trị gãy xương gò má - cung tiếp bằng nẹp vít hợp kim

X917.

Gây mê phẫu thuật KHX điều trị gãy xương gò má bằng chỉ thép

X918.

Gây mê phẫu thuật KHX điều trị gãy xương gò má bằng nẹp vít hợp kim

X919.

Gây mê phẫu thuật KHX điều trị gãy xương gò má bằng nẹp vít tự tiêu

X920.

Gây mê phẫu thuật KHX điều trị gãy xương hàm dưới bằng chỉ thép

X921.

Gây mê phẫu thuật KHX điều trị gãy xương hàm dưới bằng nẹp vít hợp kim

X922.

Gây mê phẫu thuật KHX điều trị gãy xương hàm dưới bằng nẹp vít tự tiêu

X923.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy 2 xương cẳng tay

X924.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy bong sụn tiếp đầu dưới xương cánh tay

X925.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy bong sụn tiếp đầu dưới xương chày

X926.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy bong sụn tiếp vùng khớp gối

X927.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy bong sụn vùng cổ xương đùi

X928.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy chỏm đốt bàn và ngón tay

X929.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy cổ chân


930.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy cổ giải phẫu và phẫu thuật xương cánh tay

X931.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy cổ xương bả vai

X932.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy cổ xương đùi

X933.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy đài quay (Gãy cổ xương quay)

X934.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy đài quay phức tạp

X935.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy đài quay

X936.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương chày (Pilon)

X937.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay

X938.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy hở độ II thân xương cánh tay

X939.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy hở độ II trên và liên lồi cầu xương đùi

X940.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy hở độ III hai xương cẳng chân

X941.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy hở độ III thân xương cánh tay

X942.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy hở độ III trên và liên lồi cầu xương đùi

X943.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy hở I thân hai xương cẳng tay

X944.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy hở II thân hai xương cẳng tay

X945.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy hở III thân hai xương cẳng tay

X946.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy hở liên lồi cầu xương cánh tay

X947.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy Hoffa đàu dưới xương đùi

X948.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy khung chậu – trật khớp mu

X949.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy liên lồi cầu xương cánh tay

X950.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy liên mấu chuyển xương đùi

X951.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay

X952.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương đùi

X953.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy lồi cầu trong xương đùi

X954.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương bàn và ngón tay

X955.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương khớp ngón tay

X956.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy mâm chày + thân xương chày

X957.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy mâm chày ngoài

X958.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy mâm chày trong

X959.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy mắt cá kèm trật khớp cổ chân

X960.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy mắt cá ngoài

X961.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy mắt cá trong

X962.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu phức tạp

X963.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu

X964.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy Monteggia

X965.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy nèn đốt bàn ngón 5 (bàn chân)

X966.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy nội khớp đầu dưới xương quay

X967.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy nội khớp xương khớp ngón tay

X968.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy ổ cối đơn thuần

X969.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy ổ cối phức tạp

X970.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy phức tạp chỏm xương đùi – trật hang

X971.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy phức tạp vùng khuỷu

X972.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy Pilon

X973.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy ròng rọc xương cánh tay

X974.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy sụn tăng trưởng ở đầu xương

X975.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng chân

X976.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay

X977.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy thân đốt bàn và ngón tay

X978.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy thân xương cẳng chân

X979.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay

X980.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay cánh tay có liệt TK quay

X981.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay phức tạp

X982.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy thân xương chày

X983.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi phức tạp

X984.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi

X985.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương cánh tay

X986.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương đùi

X987.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy trật đốt bàn ngón chân

X988.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy trật khớp cổ chân ở trẻ em

X989.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy trật khớp cổ tay

X990.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy trật xương gót

X991.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy trật xương sên

X992.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay có tổn thương mạch và thần kinh

X993.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay

X994.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương đùi

X995.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy trên và liên lồi cầu xương đùi

X996.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy xương bả vai

X997.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy xương bánh chè phức tạp

X998.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy xương bệnh lý

X999.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy xương đòn

X1000.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn ngón tay

X1001.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân

X1002.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy xương gót

X1003.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy xương mác đơn thuần

X1004.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy xương quay kèm trật khớp quay trụ dưới

X1005.

Gây mê phẫu thuật KHX gãy xương sên và trật khớp

X1006.

Gây mê phẫu thuật KHX khớp giả xương cánh tay

X1007.

Gây mê phẫu thuật KHX khớp giả xương đòn

X1008.

Gây mê phẫu thuật KHX tạo hình điều trị cứng sau chấn thương

X1009.

Gây mê phẫu thuật KHX tạo hình điều trị cứng sau chấn thương

X1010.

Gây mê phẫu thuật KHX toác khớp mu (trật khớp)

X1011.

Gây mê phẫu thuật KHX trật khớp cổ chân

X1012.

Gây mê phẫu thuật KHX trật khớp cùng chậu

X1013.

Gây mê phẫu thuật KHX trật khớp cùng đòn

X
Каталог: UploadFile
UploadFile -> 1. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
UploadFile -> HỒ SƠ MỜi thầu xây lắp gói thầu số 07: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình
UploadFile -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
UploadFile -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
UploadFile -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
UploadFile -> Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
UploadFile -> Lịch tuần thứ 45 Từ ngày 03/11/2014 đến ngày 09/11/2014 Lịch hoạt động của Cơ quan Viện
UploadFile -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFile -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFile -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế

tải về 15.17 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   102
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương