CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam bệnh việN Đa khoa tỉnh độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


Phẫu thuật mở các tuyến nội tiết bằng dao lưỡng cựctải về 15.17 Mb.
trang30/102
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích15.17 Mb.
#1465
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   102

4. Phẫu thuật mở các tuyến nội tiết bằng dao lưỡng cực


100.

Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đơn thuần không có nhân bằng dao lưỡng cực

X101.

Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao lưỡng cực

X102.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao lưỡng cực

X103.

Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao lưỡng cực

X104.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao lưỡng cực

X105.

Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao lưỡng cực

X106.

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao lưỡng cực

X107.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc bằng dao lưỡng cực

X108.

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc bằng dao lưỡng cực

X109.

Cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao lưỡng cực

X115.

Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao lưỡng cực

X116.

Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 2 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao lưỡng cực

X117.

Nạo vét hạch cổ trong ung thư tuyến giáp đã phẫu thuật bằng dao lưỡng cực

X118.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng bằng dao lưỡng cực

X119.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng bằng dao lưỡng cực

X120.

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp thòng bằng dao lưỡng cực

X121.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp khồng lồ bằng dao lưỡng cực

X122.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp khổng lồ bằng dao lưỡng cực

X123.

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp khổng lồ bằng dao lưỡng cực

X124.

Cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận giáp bằng dao lưỡng cực

X126.

Cắt tuyến ức trong quá sản hoặc u tuyến ức bằng dao lưỡng cực

X5. Phẫu thuật nội soi (PTNS) các tuyến nội tiết bằng dao siêu âm


131.

PTNS cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đơn thuần không có nhân bằng dao siêu âm

X132.

PTNS cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm

X133.

PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm

X134.

PTNS cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm

X135.

PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm

X136.

PTNS cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao siêu âm

X137.

PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao siêu âm

X138.

PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc bằng dao siêu âm

X139.

PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc bằng dao siêu âm

X143.

PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm

X159.

PTNS đốt hạch giao cảm vùng ngực bằng dao siêu âm

X6. Phẫu thuật nội soi các tuyến nội tiết bằng dao Ligasure


160.

PTNS cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đơn thuần không có nhân bằng dao ligasure

X161.

PTNS cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao ligasure

X162.

PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao ligasure

X163.

PTNS cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao ligasure

X164.

PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao ligasure

X165.

PTNS cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao ligasure

X166.

PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao ligasure

X167.

PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc bằng dao ligasure

X168.

PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc bằng dao ligasure

X172.

PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao ligasure

X188.

PTNS đốt hạch giao cảm vùng ngực bằng dao ligasure

X7. Phẫu thuật nội soi các tuyến nội tiết bằng dao lưỡng cực


189.

PTNS cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đơn thuần không có nhân bằng dao lưỡng cực

X190.

PTNS cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao lưỡng cực

X191.

PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao lưỡng cực

X192.

PTNS cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao lưỡng cực

X193.

PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao lưỡng cực

X194.

PTNS cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao lưỡng cực

X195.

PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao lưỡng cực

X196.

PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc bằng dao lưỡng cực

X197.

PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc bằng dao lưỡng cực

X201.

PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao lưỡng cực

X8. Các kỹ thuật trên người bệnh đái tháo đường


225.

Thay băng trên người bệnh đái tháo đường

X226.

Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét khu trú ở ngón chân trên người bệnh đái tháo đường

X227.         1

Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ¼ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường

X228.

Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ½ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường

X229.

Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng lan tỏa cả bàn chân trên người bệnh đái tháo đường

X230.

Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng phần mềm trên người bệnh đái tháo đường

X231.

Chích rạch, dẫn lưu ổ áp xe trên người bệnh đái tháo đường

X232.

Tháo móng quặp trên người bệnh đái tháo đường

X233.

Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường

X234.

Cắt móng chân, chăm sóc móng trên người bệnh đái tháo đường

X235.

Các tiểu phẫu ở người bệnh ĐTĐ (kiểm soát đường huyết kém) (danh từ tiểu phẫu cần ghi rõ)

X236.

Các tiểu phẫu ở người bệnh ĐTĐ (kiểm soát đường huyết tốt)

X239.

Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin

X240.

Hướng dẫn tự chăm sóc bàn chân

X241.

Tư vấn chế độ dinh dưỡng và tập luyện

X9. Các kỹ thuật khác


242.

Chọc hút dịch điều trị u nang giáp

X243.

Chọc hút dịch điều trị u nang giáp có hướng dẫn của siêu âm

X244.

Chọc hút tế bào tuyến giáp

X245.

Chọc hút u giáp có hướng dẫn của siêu âm

X

Каталог: UploadFile
UploadFile -> 1. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
UploadFile -> HỒ SƠ MỜi thầu xây lắp gói thầu số 07: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình
UploadFile -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
UploadFile -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
UploadFile -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
UploadFile -> Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
UploadFile -> Lịch tuần thứ 45 Từ ngày 03/11/2014 đến ngày 09/11/2014 Lịch hoạt động của Cơ quan Viện
UploadFile -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFile -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFile -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế

tải về 15.17 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   102
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương